Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ. Problemàtica de la translocació d'individus.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / JUDITH OLLE VILANOVA  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. DIVERSITAT GENÈTICA I CONSERVACIÓ Importància de la diversitat genètica en la conservació. Metodologies de mesura de la diversitat genètica.

2. GENÈTICA EVOLUTIVA EN POBLACIONS NATURALS. Origen, manteniment i restauració de la diversitat genètica. Estabilitat genètica d'una població: equilibri de Hardy-Weinberg. Factors que alteren l'estabilitat genètica de les poblacions. Mutació, migració i selecció.

3. LA FRAGMENTACIÓ DE POBLACIONS Efecte Wahlund. Índex de fixació. Divergència genètica i diferenciació poblacional. Estructura jeràrquica de les poblacions. La importància del flux gènic. Metapoblacions.

4. CONSEQÜÈNCIES GENÈTIQUES D'UNA GRANDÀRIA REDUÏDA: DERIVA GENÈTICA Efectes de la deriva genètica. Cens real i grandària efectiva. Factors que limiten la grandària efectiva. Mètodes genètics per a estimar la grandària efectiva d'una població.

5. CONSEQÜÈNCIES GENÈTIQUES D'UNA GRANDÀRIA REDUÏDA: CONSANGUINITAT Aparellament no aleatori. Mesures de consanguinitat. Efectes de la consanguinitat. Depressió per consanguinitat. Grandàries efectives òptimes per evitar la consanguinitat.

6. EINES GENÈTIQUES PER LA GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE POBLACIONS I ESPÈCIES Resolució d'incerteses taxonòmiques. Definició d'unitats de gestió i conservació: OCU, ESU, MU. Bases genètiques per la conservació i la restauració biològica. Repoblacions, introduccions i translocacions. Reproducció en captivitat i reintroducció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 1,00 15,00 16,00
Prova d'avaluació 6,00 15,00 21,00
Sessió expositiva 18,00 5,00 23,00
Sessió pràctica 10,00 6,00 16,00
Total 35,00 41,00 76

Bibliografia

 • Allendorf, Frederick William (cop. 2007 ). Conservation and the genetics of populations . Oxford: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Allendorf, F.W., Luikart, G., and Aitken, S.N. (2013). Conservation and the Genetic of Populations (2a). Willey-Blackwell.
 • Avise, John C. (1996 ). Conservation genetics : case histories from nature . New York [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Frankham, Richard (2010 ). Introduction to conservation genetics (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Catàleg
 • Frankham, Richard (cop. 2004 ). A Primer of conservation genetics . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hedrick, Philip W (cop. 2011 ). Genetics of populations (4th ed.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. Catàleg
 • Mills, L. Scott (2007 ). Conservation of wildlife populations : demography, genetics, and management . Malden, MA [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Pascual, Lluís (cop. 1999 ). Però, què és això de la genètica? . [València]: Universitat de València. Catàleg
 • Querol, Daniel ([1995?] ). Genetic resources : a practical guide to their conservation . London [etc.]: Zed [etc.]. Catàleg
 • Soulé, Michael E. Wilcox, Bruce A. (1980 ). Conservation biology : an evolutionary-ecological perspective . Sunderland: Sinauer. Catàleg
 • Young, Andrew G. Clarke, Geoffrey M. (2000 ). Genetics, demography and viability of fragmented populations . Cambridge [etc]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Conservation genetics (1997- ). Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. Recuperat 10-07-2012, a http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1566-0621 Catàleg
 • Conservation biology (1987- ). Cambridge: Blackwell Science. Recuperat 25-10-2012, a http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1523-1739 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cerca d'informació i lectura i comentari de text. L'estudiant haurà de fer una cerca d'un article científic relacionat amb l'assignatura, del qual n'haurà d'extreure un eix de treball i realitzar una petita presentació S'avaluarà la idoneïtat de l'article presentat i la capacitat de l'alumne per relacionar-lo amb els eixos de treball proposats 15
Classes pràctiques on es realitzarà l'estudi genètic de poblacions Les pràctiques s'avaluaran en funció de l'assistència, que serà obligada, i a través d'un petit qüestionari sobre la les activitats fetes en la sessió de pràctiques, que haurà d'entregar cada alumne de manera individual 25
Prova final d'avaluació Prova final d'avaluació sobre els conceptes i exercicis pràctics treballats a classe. 60

Qualificació

Per aprovar l'assignatura és imprescindible realitzar la sessió i el qüestionari de pràctiques. El treball amb articles no és recuperable. Només l'examen final i el qüestionari de pràctiques seran recuperables en segona convocatòria, i en el cas del qüestionari de pràctiques, la nota màxima en segona convocatòria serà un 6 sobre 10. Per aprovar l'assignatura serà necessari treure una nota mínima de 4 sobre 10 en la prova d'avaluació final i un mínim de 5 sobre 10 com a nota promig de totes les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La persona que no es presenti a la sessió de pràctiques i/o a l'examen final es considerarà no presentada

Observacions

És necessari que l'alumne tingui uns conceptes bàsics de genètica.