Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La familia i el canvi social. El sistema econòmic: el mercat i l'intercanvi. La propietat i les seves formes. El govern, la regulació d'interessos públics i privats. Les associacions polítiques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALÍCIA FURTIÀ PUIG  / ALBERTO RUDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CE2. Reconèixer i analitzar les teories polítiques contemporànies
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics

Continguts

1. La familia i el canvi social. Noves formes de família i el seu reconeixement legal.

2. El sistema econòmic: el mercat i l'intercanvi. Interessos públics i privats en la contractació moderna.

3. La propietat i les seves formes. Aplicabilitat de la propietat a nous objectes.

4. El govern, la regulació d'interessos públics i privats. Responsabilitat civil versus regulació. Els riscos i la seva regulació. El paper de l'Estat i la seva responsabilitat.

5. Les associacions polítiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Classes pràctiques 16 32 48
Prova d'avaluació 3 71 74
Total 47 103 150

Bibliografia

 • Añón Roig, María José (1998 ). Derecho y sociedad . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Capilla Roncero, Francisco López y López, Ángel Manuel, 1944- (2004 ). Introducción al derecho patrimonial privado (6ª ed. actualizada). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Cordero Lobato, Encarna Carrasco Perera, Ángel (2016 ). Derecho civil : introduccion, fuentes, derecho de la persona, derecho subjetivo, derecho de propiedad (5ª ed.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Michael Faure (2011). Regulatory Strategies in Environmental Liability. MEPLI Working Paper , (22), . Recuperat , a https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1713118
 • Hattenhauer, Hans (1987 ). Conceptos fundamentales del derecho civil : introducción histórico-dogmática . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Luhmann, Niklas (1983 ). Sistema jurídico y dogmática jurídica . Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Catàleg
 • Schäfer, Hans-Bernd (1991 ). Manual de análisis económico del derecho civil . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Polinsky, A. Mitchell (1985 ). Introducción al análisis económico del derecho . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Posner, Richard A (cop. 2014 ). Economic analysis of law (9th ed.). New York: Wotlers Kluwer Law & Business. Catàleg
 • Schäfer, Hans-Bernd (2012 ). Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts (5. Aufl). Berlin: Springer. Catàleg
 • Shavell, Steven (1987 ). Economic analysis of accident law . Cambridge [etc.]: Harvard University Press. Catàleg
 • Watson, Alan (2002 ). Society and legal change (2nd ed.). Philadelphia: Temple. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Assistència i participació. Correcció formal i de fons. 50
Examen Correcció formal i de fons. Exposició acurada. Claredat i concisió. 50

Qualificació

Aquesta assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. D'acord amb això, la nota final resultarà dels percentatges següents:
a) Activitats pràctiques: 50%
b) Examen: 50 %
Per aprovar l'assignatura cal obtenir almenys un 5 sobre 10 en cadascuna d'aquestes dues parts.
L'examen abans referit es podrà substituir, si així s'acorda amb el professorat, per un treball, elaborat individualment o en grup, sobre una matèria relativa a l'assignatura.
Als efectes de l'avaluació continuada són recuperables tant les pràctiques com l'examen. En cas de suspendre les pràctiques, la prova de recuperació podrà incloure una activitat pràctica a tal fi.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l’assignatura serà no presentat quan l'alumne:
a) no assisteixi a un mínim del 70% de les activitats d’aprenentatge, no presenti les pràctiques o el treball final, o bé
b) quan no es presenti a l’examen de recuperació.