Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals. L'Acció exterior de l'Estat espanyol.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. Part1. ELS ORGANS DE L’ESTAT ENCARREGATS DE LES RELACIONS INTERNACIONALS. 1. Introducció. 2. Els òrgans centrals de l’Estat. Classificació. El Cap d’Estat i el Cap de Govern. El Ministre d’Assumptes Exteriors. 3. Les missions diplomàtiques. Estatut internacional. Estructura. Funcions. 4. Altres formes de diplomàcia. La diplomàcia ad hoc: les missions especials. La diplomàcia multilateral:les representacions permanents i les delegacions davant conferencies internacionals. La representació davant de les Organitzacions Internacionals. 5. Les relacions consulars. Les oficines consulars. Estructura. Tipologia. Funcions. Menció especial a les oficines comercials. 6. El cas de l’Estat espanyol. El marc constitucional, l’estructura institucional i principis rectors de la presa de decisions i de l’acció exterior. La relació orgànico-institucional amb la Unió Europea. La representació de les Comunitats Autònomes i dels governs locals. Altres instruments.

2. Part 2. L’ACCIÓ EXTERIOR DE L’ESTAT ESPANYOL 7. Introducció. Antecedents y evolució històrica. 8. L’estratègia de l’acció exterior espanyola. Prioritats. Objectius. Accions. 9. La influència transatlàntica. La relació amb Llatinoamèrica. L’acció cap al Mediterrani i Pròxim Orient. África Subsahariana. Asia-Pacífico. 10. Acció a l’àmbit universal: España a la ONU.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 15 17
Prova d'avaluació 28 30 58
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Vilariño Pintos, Eduardo (2016). Curso de derecho diplomático y consular (5a ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Diez de Velasco, Manuel (2009). Instituciones de derecho internacional público (17º). Tecnos. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio (2016). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (20). Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen global de l'assignatura Aquesta activitat ÉS RECUPERABLE. Es valorarà l'adequació de les respostes a les qüestions plantejades.
És imprescindible una nota mínima de 4 sobre 10 per fer mitja amb la resta de les activitats.
70
Supòsit pràctic de relació de continguts aplicats a la realitat Aquesta activitat NO ÉS RECUPERABLE. 30

Qualificació

L'examen és recuperable tant pels alumnes que no aprovin com per aquells que no es presentin.

En cas de còpia a l'examen o de plagi total o parcial en les altres activitats avaluables es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperar. El frau no dóna lloc a recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat. Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació de l'examen i que correspon a un 70% de la nota final.