Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura exposa la política com a procés i resultat. El curs té tres blocs temàtics. El primer analitza els actors individuals, els valors, les ideologies i el procés de socialització. El segon analitza els actors polítics. El tercer bloc estudia les polítiques públiques i la seva incidència en el conflicte polític.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLOS FERREIRA TORRES  / JOSEP MARIA TORRENT I SANTAMARIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE1. Reconèixer i analitzar les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE2. Reconèixer i analitzar les teories polítiques contemporànies
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. L'estructura política: L'aparició de l'Estat i les seves formes.

2. Tipus d'Estats: Democràcies, dictadures i sistemes híbrids.

3. La política en una “democràcia”: La Constitució, l'organització funcional i territorial del poder. Formes d'Estat.

4. Els "productes" de la política: Les polítiques públiques.

5. La política i les polítiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 20 26
Classes expositives 30 40 70
Prova d'avaluació 4 50 54
Total 40 110 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Prova teòrica parcial 1 Prova teòrica parcial 1. Per a superar aquesta prova caldrà puntuar una qualificació superior a 5 sobre 10. 35
  Prova teòrica parcial 2 Prova teòrica parcial 2. Per a superar aquesta prova caldrà puntuar una qualificació superior a 5 sobre 10. 35
  Pràctica 1 Pràctica individual o en grup. 15
  Pràctica 2 Pràctica individual o en grup. 15

  Qualificació

  Exàmen: 70%
  Pràctiques: 30%

  L’avaluació prendrà en consideració:

  1. Dos exàmens teòrics parcials. Es realitzaran al final de cada un dels dos blocs dels que consta l'assignatura i la seva nota aportarà el 70% de la nota final (35% cada parcial). Aquests exàmens són de caràcter recuperable. La recuperació s'efectuarà en la data oficial establerta per la Facultat.

  2. Pràctiques. Aquestes seran de diversa naturalesa. Podran ser comentaris de text i/o treballs en equip i/o dinàmiques. Les pràctiques tindran un caràcter no recuperable.

  Per a aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir com a mínim un 5 (sobre 10) a les proves teòriques.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'estudiant que - a final de curs - no tingui cap activitat avaluada es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar l'examen).

  Observacions

  Al inici de curs es donarà als i les estudiants un programa detallat de l'assignatura, junt amb la literatura obligatòria i complementària.