Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / AMADOR GARCIA ROS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. Temes: 0. Aspectes Generals de la Política d'ocupació i Formació: concepte i Fonts 1-La política d’ocupació a Espanya: marc general i articulació. 2-La política d’ocupació a la UE: evolució i principals instruments 3-La intermediació com a eina de les polítiques d’ocupació: agencies de col•locació 4-Les empreses de Treball Temporal 5-Polítiques actives d’ocupació: mesures de foment de l'ocupació 6- La formació professional com a mesura de política d'ocupació 7-Polítiques passives d’ocupació. 8-El control del compliment de les polítiques d'ocupació: la LISOS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 17 17 34
Exposició dels estudiants 20 56 76
Total 37 73 110

Bibliografia

 • Coordinadores: Jaime Cabeza Pereiro y María Belén Cardona Rubert (2014). Manual de Políticas Sociolaborales.. CIVITAS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició d'un dels Temes en grup. Es valorarà claredat, continguts, exposició. Acreditar un corecte coneixement dels continguts tèorics que conformen l'assignatura i que serán explicats i debatuts. 60
Elaboració d'un treball escrit en grup sobre un dels temes proposats en la matèria Acreditar un corecte coneixement dels continguts tèorics que conformen l'assignatura i que serán explicats i debatuts. 40

Qualificació

Els requisits per superar l'assignatura i els criteris de qualificació són els següents:

1. Per superar l'assignatura és requisit previ l'assistència a les sessions teòriques i pràctiques, la realització d’un treball en grup i l’exposició de treballs de l'assignatura. No fer aquestes activitats implica un NO PRESENTAT a l’avaluació final de l’assignatura.

2. Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball en grup (màxim dos persones) sobre alguna de les qüestions del programa, prèviament decidits amb l'acord del professorat. De fet, el professor responsable assignarà un tema o conflicte derivat de la realitat al grup per a la seva resolució per escrit i oralment a classe.

3. El treball del grup haurà de ser exposat a alguna de les sessions pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT derivarà de:

1. La no assistència a les sessions teòriques i pràctiques del curs.

2. El no lliurament del treball pràctic a realitzar al professor responsable.

3. La manca d'exposició a classe del treball realitzat.

La nota de NO PRESENTAT significa que l’assignatura no es pot superar amb la realització de l’examen. L’examen oficial només està previst per als estudiants que havent assistit, i havent presentat un treball i havent-lo exposat, obtinguin una nota de suspès en aquestes últimes activitats.