Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura es treballa integrant teoria i pràctica el procediment d'intervenció en Treball Social, l'aprenentatge de les tècniques d'actuació (directes i indirectes) i es facilitaran estructures conceptuals que orientin la complexitat de la intervenció del treball social amb famílies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIA CANUDAS OLIVA
Idioma de les classes:
Català (82%), Castellà (12%), Anglès (4%), Francès (2%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment

Continguts

1. ESTRUCTURA BÀSICA DEL PROCEDIMENT EN TREBALL SOCIAL: 1.1 Introducció 1.2 Valoració de la situació 1.3 Diagnòstic Social 1.4 Relació d'ajuda 1.5 Intervenció 1.6 Contracte 1.7 Avaluació

2. TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ DIRECTA: 2.1 Que son les tècniques d'actuació directa? 2.2 Observació 2.3 Entrevista 2.4 Visita a domicili

3. TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ INDIRECTA: 3.1 Que son les tècniques d'actuació indirecta? 3.2 Coordinació 3.3 Treball en xarxa 3.4 Tècniques documentals: documentació bàsica, contracte, Informe Social, genograma... 3.5 Altres tècniques de documentació

4. TREBALL SOCIAL AMB FAMÍLIES, Intervenció familiar: 4.1 canvis recents, 4.2 estructura familiar, 4.3 família en crisis (conflictes, desorganització, perdues…) 4.4 família multicultural, 4.5 cicle vital familiar, 4.6 contextos professionals de canvi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 23,00 45,00
Debat 4,00 3,00 7,00
Elaboració individual de treballs 2,00 10,00 12,00
Lectura / comentari de textos 2,00 30,00 32,00
Prova d'avaluació 0 20,00 20,00
Sessió participativa 30,00 4,00 34,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Aguilar Idáñez, MJ (2013). Trabajo Social concepto y metodología. España: Ediciones Paraninfo, S.A. y Consejo General del Trabajo Social. Catàleg
 • Allué, M (2003). DisCapacitados. La reivindicación de la igualdad en la diferencia. edicions bellaterra. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en acció (2008). Barcelona: Llibres A Punt. Catàleg
 • Bruner, J (2013). La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Ausloos, G. (2005). Las capacidades de la familia. Tiempo, caos y proceso. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Beck-Gernsheim, E. (2003). La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas de convivencia (2003). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. y E.P., SAICF. Catàleg
 • Caceres, L.; Oblitas, B.; Parra, L. (2004). La entrevista en Trabajo Social (2000). Buenos Aires: Espacio Editorial. Catàleg
 • Campanini, A. (2012). La intervención sistémica. Un modelo operativo para el Servivio Social. Buenos Aires: Miño y Dávila. Catàleg
 • Campanini, Annamaria. Servicio social y modelo sistémico : una nueva perspectiva para la práctica cotidiana . Barcelona [etc.] Paidós,|c1991: . Catàleg
 • Castanyer, O. (2004). La asertividad. Expresión de una sana autoestima (1996). Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, S.A.. Catàleg
 • Cirillo, Stefano (1994 ). El Cambio en los contextos no terapéuticos . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Coletti, M. Linares, J.L. (1997). La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblem. Paidós Terapia Familiar. Catàleg
 • Cheal, D (1991). Family: critical concepts in sosiology. New York: Routledge.
 • de Pablo, J. (1997). Tècniques d'entrevista per a professionals de la salut. EUMO Editorial. Catàleg
 • De Robertis, C. (2003). Fundametnos del Trabajo Social (2003). València: Nau Llibres - PUV Publicacions Universitat València. Catàleg
 • du Ranquet, Mathilde (2007). Los modelos en Trabajo Social Intervención con personas y fammilias. Siglo XXI. Catàleg
 • Ehrenberg, A. (1995). L'individu incertain. Paris: Calmann-Levy. Catàleg
 • Escartin, Mª J. (1992). Manual de Trabajo Social (modelos de práctica profesional). Aguaclara - colección Amalgama. Catàleg
 • Fernández A. Mª; Jiménez, A. (2006). El Informe Social cuestiones a debate. Colegio Oficial DTSAS de Málaga. Catàleg
 • Fernández, J. (coordi.) (2016). La intervenció amb les famílies des del treball social. Barcelona: Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
 • Fernández García, Tomás Alemán Bracho, Carmen (cop. 2003 ). Introducción al trabajo social . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fernández, T. (coord.) (2005). Trabajo Social con casos. Alianza - Política social / Servicios sociales. Catàleg
 • Flaquer, Ll. (1998). El destino de la familia. Ariel. Catàleg
 • Fombuena, J. (coord.) (2012). El trabajo social y sus instrumentos. Elementos para una interpretación a piacer (2012). València: Nau Llibres. Catàleg
 • Goody, J. (1986). La evolucion de la familia y del matrimonio en Europa. Herder. Catàleg
 • Guinot C. (coord.) (2009). Métodos, técnicas y documentos utilitzados en Trabajo Social. Deusto publicaciones. Catàleg
 • Ituarte, A. (Coord.) (2017). Prácticas del Trabajo Social Clínico. València: Nau Llibres. Catàleg
 • Hidalgo Lavié, Alfredo, 1966- (cop. 2011 ). Trabajo social con familias : reflexiones y sugerencias . [Madrid]: UNED. Catàleg
 • Hokestand, Khindunka and Midgley (1996). Social Work today an tomorrow. An international perspective. Washington : NASW Press.
 • Imber-Black, E. (2000). Familias y sistemas amplios. El terapeuta familiar en el laberinto. Buenos Aires: Amorrortu editores. Catàleg
 • Jurado, T. (ed.) (2007). Cambios familiares y Trabajo Social (2007). Madrid, : Ediciones Académicas, S.A.. Catàleg
 • Karsz, S. (2007). Problematizar el trabajo social. Definición, figuras, clínica. gedisa - Biblioteca de Educación. Catàleg
 • Lessing, Doris (2007). Diario de una buena vecina (premi Nobel 2007). Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L..
 • Lishman, Joyce (2009 ). Communication in social work (2nd ed.). Houndmills [etc.]: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Madsen, W.C. (2007). Collaborative Therapy with Multi-stressed Families.. Guilford Tress. Catàleg
 • Marion L. Beaver Don A. MIller (1998). La práctica del trabajo social con las persones mayores (1ª). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Martin, Maite (2003). Introducción al diagnóstico social. Recuperat , a http://www.diagnosticosocial.com
 • Minuchin, S.; Nichols, M. (1994). La recuperación de la familia. Relatos de esperanza y renovación (1994). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. y E.P., SAICF. Catàleg
 • Minuchin, P.; Colapinto, J.; Minuchin, S. (2009). Pobreza, Institución, Familia (2000). Buenos Aires - Madrid: Ediciones Amorrortu. Catàleg
 • McGoldrick,M.; Gerson, R. (1993). Genogramas en la evaluación familiar. gedisa. Catàleg
 • Moix Martinez, Manuel (2006). La práctica del Trabajo Social. Sintesis. Catàleg
 • Mustieles, D. (2007). La entrevista psicosocial. Madrid, : Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.L.. Catàleg
 • Payne, Martin (2002). Terapia narrativa (2000). Barcelona: Ediciones Paidós . Catàleg
 • Payne, M. (2002). Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Paidós. Catàleg
 • Pollit, K. (2001). Subject to debate: sense and dissents on women, politics and culture. (New York). Modern library. Catàleg
 • Rossell, T., Rodriguez P. (2017). La entrevista en el Trabajo Social. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rossell i Poch, Teresa (,,1988 ). L'Entrevista en el treball social (2a ed., corr.). Barcelona: Escola Universitària de Treball Social [etc.]. Catàleg
 • Robertis, Cristina de (1992 ). Metodología de la intervención en trabajo social . Buenos Aires: Lumen. Catàleg
 • Román Maestre, B. (2016). Ética de los Servicios Sociales. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Sennett, Richard (cop. 2003 ). El Respeto : sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Sluzki, Carlos E (1996 ). La Red social : frontera de la práctica sistémica . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Segalen, Martine (1992 ). Antropología histórica de la familia . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Théry, I. (2001). Recomposer une famille, des rôles et des sentiments. Paris: Textuel. Catàleg
 • Toledano, L. (2008). ¿Se puede? Trabajo social en domicilios de ancianos. COTS de cAtalunya. Catàleg
 • Trevithick,P. (2010). Habilidades de Comunicación en intervención social - Manual práctico. Narcea. Catàleg
 • Ubieto, J.R. (2012). La construcción del caso en el trabajo en red. Teoría y práctica (2012). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • VVAA (2007). Introducción al Trabajo Social. II - Trabajo Social con individuos y familias. Aguaclara - colección Amalgama. Catàleg
 • Viscarret, J:J: (2007). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Alianza Editorial. Catàleg
 • "GenoPro v2.0.1.5". Proposta web per fer genograrmes . Recuperat , a http://www.genopro.com/screenshots

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació
S'avalua la participació a l'aula individual i/o grupal en les sessions expositives 4
Mapa XSP Lectura i comprensió CURRICULUM LECTOR (CL): SLUZKI, Carlos E. (1998) "La red social frontera de la practica sistemica", Barcelona, Editorial Gedisa, S.A. Cal entregar MAPA DE XARXA SOCIAL PERSONAL (MXSP) fent reflexió seguint les aportacions de l'autor. 21
Genograma
Genograma personal familiar. S'avalua la correcció del genograma, la descripció de fets rellevants familiars i la presentació. Requereix d'un treball previ d'investigació familiar i d'autoconeixement. 15
Grup AC i RP PRÀCTIQUES procediment TS aplicat a un supòsit familiar, es treballa en grup d'aprenenentatge cooperatiu (AC) i farem role-playing (RP) sobre el mateix supòsit. L'avaluació dels treballs a realitzar és grupal. 32
Examen Domini i comprensió dels continguts del temari, de les lectures i treballs realitzats. 24
DIMECRES Activitats dirigides (dimecres) assistència i participació escrita al finalitzar cada sessió:
- Programa radio F.DRISSA "Ens patina l'embrague"
- Protocols a SSAP
4

Qualificació

Per superar l'assignatura caldrà superar els treballs obligatoris:
- Genograma i descripcions.
- Mapa de Xarxa i reflexió aportacions CL
- Prova d'avaluació
- Treball grupal amb metodologia Aprenentatge Cooperatiu i Role-Playings

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar els treballs obligatòris

Observacions

En cas que s'observin coincidències suficients que comportin la deducció que l'avaluació, el treball o treballs són copiats, es consideraran els treballs implicats com a plagiats i per tant no aprovats.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.