Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura es desenvolupa en dos semestres i entorn a dos continguts diferenciats: a) Teories del treball social (I) S'introdueixen les bases teòriques i metodològiques generals del Treball Social. b) Teories del treball social (II) respon a continguts propis d’un dels abordatges metodològics: Treball comunitari.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Maite Boldu Alfonso  / Clara Camps Calvet
Idioma de les classes:
Català (95%), Castellà (5%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. TEORIES DEL TREBALL SOCIAL (1er SEMESTRE): Bases teòriques i metodològiques del Treball Social (Professora Maite Boldú)

          1.1. Presentació del treball social:el treball social com a projecte i com a àmbit.

          1.2. Problemes socials, necessitat i respostes socials. Condicions de vida i relacions de convivència.

          1.3. Estructura bàsica del procediment i de les operacions del treball social. El treball social com a activitat orientada pel coneixement.

          1.4. L’objecte del treball social. “Situacions socials”; subjecte i entorn social.

          1.5. Els mètodes tradicionals com a grans estratègies d’abordatge de situacions socials. Característiques generals del treball social de cas, el treball social comunitari i el treball social de/en grup.

          1.6. L’exercici amb mètode: actituds conscientment desenvolupades i les característiques de les “relacions de treball social”. Les persones i col•lectius atesos, els seus sentiments i vivències.

          1.7. Història del treball social: la gènesi de la intervenció social i orígens del treball Social. El treball social a Catalunya i a Espanya (1932-2000).

2. TEORIES DEL TREBALL SOCIAL (2on. SEMESTRE): El Treball Comunitari (professora Clara Camps)

          2.1. El treball comunitari com a pràctica organitzativa. El desenvolupament social com a objectiu de procés i els seus beneficis.

          2.2. Societat i comunitat: l'evitació d'equivocs

          2.3. El treball comunitari i els contexts socials: origens i primeres experiències. Interès i experiències actuals.

          2.4. El treballador/a comunitari/a: qualitats, disposicions, estils, rols i funcions.

          2.5. L’entrada a l’espai social d’intervenció: la immersió (aproximació a la gent i a les situacions socials). Conèixer el barri. El diagnòstic i el projecte professional. L’actuació estratègica.

          2.6. Desenvolupar la voluntat d’actuar.Crear i sostenir l’organització: Organitzar i dinamitzar el grup motor. La reunió i la presa de decisions.

          2.7. Formalitzar l’organització i assentar la seva presència. Les relacions externes i internes.

          2.8. El diagnòstic, el projecte i l’acció col•lectiva: Diagnòstic col•lectiu i investigació participativa. El projecte col•lectiu i la planificació participativa. Avaluació i redefinició del projecte col•lectiu. Estratègies i tàctiques en l’acció comunitària.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44,00 19,00 63,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 16,00 15,00 31,00
Elaboració individual de treballs 2,00 25,00 27,00
Lectura / comentari de textos 9,00 32,00 41,00
Prova d'avaluació 5,00 68,00 73,00
Sessió participativa 50,00 15,00 65,00
Total 126,00 174,00 300

Bibliografia

 • Barbero, J. M. (2008). El treball social en acció, Mètode i autogestió de la pràctica professional.. Barcelona: Impuls a l'acció social. Catàleg
 • Barbero, J. M. (2002). El Trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Red Vega, Natividad de la (1993 ). Aproximaciones al trabajo social . Madrid: Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Catàleg
 • Moix Martínez, Manuel (1991 ). Introducción al trabajo social . [Madrid]: Trivium. Catàleg
 • Fernadez, T.; Alemán, C. (2003). Introducción al trabajo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Teresa Zamanillo Peral (2018). Epistemología del Trabajo Social. De la evidencia empírica a la exigencia teóric. Ediciones Complutense.
 • Howe, D. (1999). Dando sentido a la práctica. Granada: Editorial Maristany. Catàleg
 • Miranda Aranda, Miguel (2004 ). De la caridad a la ciencia : pragmatismo, interaccionismosimbólico y trabajo social . Zaragoza: Mira editores. Catàleg
 • Vincent de Gaulejac (2015). Las Fuentes de la Vergüenza. Sapere Aude.
 • Richmond, Mary E (DL 1995 ). El Caso social individual : el diagnóstico social : (textos seleccionados) . Madrid: Talasa. Catàleg
 • Xavier Montagut (coord) (2019). Cuando el Trabajo Social es literatura. València: Nau Llibres.
 • Josefa Fombuena, Xavier Montagut , Ferran Senent (2015). Métodos del Trabajo Social: Individuos, Grupos y Comunidades. Tirant Humanidades.
 • Barbero, J. M; Cortès, F. (2005). Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J. M. (2010). El naixement del treball comunitari. Dins Vilanou, C; Planella, J. (Ed.), Història de l'educació social (, p. 1-34). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Carmona, M.; Rebollo, O. (2009). Guia operativa d'acció comunitària. Barcelona: Graó.
 • Cortès, F.; Llobet, M. (2006). La acción comunitaria desde el trabajo social. Dins Ucar, X.; Llena, A. (Ed.), Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria (, p. 131-156). Barcelona: Graò. Catàleg
 • Gillet, Jean-Claude (2006 ). La Animación en la comunidad : un modelo de animación socioeducativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Marchioni, M. (1999). Comunidad, participación y desarrollo. . Madrid: Editorial Popular. Catàleg
 • Martí, J. (2005). Diagnósticos comunitarios y participación local. Dins Martí,J.; Pascual,J.; Rebollo, O. (coords.) (Ed.), Participación y desarrollo comunitario en medio urbano (, p. 181-197). Madrid: Iepala editorial/ Cimas. Catàleg
 • Twelvetrees, Alan (1988 ). Treball de comunitat . Barcelona: Pòrtic [etc.]. Catàleg
 • Smale, G.; Tuson, G.; Statham, D. (2003). Problemas sociales y trabajo social. Madrid: Morata. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITATS D'AULA 1er.SEMESTRE Activitats especials. Relat Personal. Lectura i comentari de textos. S'avalua l'assistència i la participació a l'aula i activitats especials, etc. 10
PROVA DE LECTURA 1er. SEMESTRE. És un treball autònom individual sobre el currículum lector. S'avalua la prova de lectura 10
TALLERS 1er. SEMESTRE: Comprendre el Treball social.
Es realitzen els dies de Grup Mitjà. Es un espai de construcció cooperativa en petits grups. Els Tallers tenen un disseny-guió previ que es lliura a l'inici de cada sessió.
La composició dels grups (5 estudiants) és permanent al llarg del 1er semestre i hauran de presentar una Memòria dels tallers al final del semestre. El registre de cada sessió serà rotatiu entre els membres del grup. S'avalua l'assistència, el desenvolupament del treball en equip, la qualitat de les elaboracions recollides en la Memòria de Tallers. 10
EXAMEN 1er SEMESTRE La resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini dels coneixements propis del temari. 20
ACTIVITATS D'AULA 2on. SEMESTRE (Activitats d'aula i especials) S'avalua l'assistència i la participació a les activitats d'aula, activitats especials, etc. 10
PROVA LECTURA 2on.SEMESTRE. És un treball autònom individual. S'avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades, mostrant que s'ha realitzat una lectura atenta dels documents assenyalats. 10
TREBALL ENTORN D'EXPERIÈNCIES ORGANITZATIVES O ACCIONS COMUNITÀRIES: aproximar-se a una experiència organitzativa i analitzar-la a partir de la teoria del Treball comunitari. S'avalua la complitud de les elaboracions respecte els guions propossats, la coherència i consistència de les argumentacions, la riquesa de les fonts consultades i les característiques formals del treball presentat. 10
TALLERS 2on SEMESTRE: Tallers de Treball comunitari.
Es realitzen els dies de Grup Mitjà. Es un espai de construcció cooperativa en petits grups. Els Tallers tenen un disseny-guió previ que es lliura a l'inici de cada sessió.
La composició dels grups (5 estudiants) és permanent al llarg del 2on semestre i hauran de presentar una Memòria dels tallers al final del semestre. El registre de cada sessió serà rotatiu entre els membres del grup. S'avalua l'assistència, el desenvolupament del treball en equip, la qualitat de les elaboracions recollides en la Memòria de Tallers. 7,5
EXAMEN 2on. SEMESTRE La resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini de coneixements propis del temari. 12,5

Qualificació

PER APROVAR l'ASSIGNATURA

L'assignatura és de 12 crèdits i es divideix en dos semestres amb continguts diferenciats.
Per a calcular la nota final es prendran en consideració el resultat de cada un dels semestre.
Per aprovar l’assignatura és obligat superar els dos semestres.

PER APROVAR EL SEMESTRE

La nota del semestre és el resultat de les ponderacions de totes les activitats i treballs que són tots ells obligatoris.
Caldrà superar l'examen per poder fer mitja amb els treballs.

Per a qualificar els treballs es tindrà en compte:

Adequació dels continguts al que es demana.
Qualitat del treball: capacitat d'analisi i síntesi, reflexió i argumentació.
Correcció formal: claredat, redacció i ortografia.
Presentació adequada i segons les normes.


L'avaluació de les activitats i exercicis fets a classe permetrà millorar la puntuació obtinguda.




Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d’algun dels treballs del curs es qualificarà com a NO PRESENTAT.

Observacions

TUTORIES: L'objectiu de les Tutories és ajudar l'estudiant a resoldre dubtes entorn dels continguts de l’assignatura i, sobretot, orientar el seu treball autònom i dirigit.
Les consultes puntuals es poden realitzar a través de correu electrònic o després de les classes.
Les necessitats d'orientació més complexes s'aconsella que es realitzin al despatx prèvia concertació d'hora.

TEXTOS: Es penjaran textos al moodle per a estudiar o bé aprofundir en els continguts de l'assignatura.



Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.