Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En entorns de canvi constant i de transformació social, on des de l'acció socioeducativa ens veiem abocats a respondre a velles problemàtiques socials des de perspectives diferents, es fa indispensable coneixer i veure l'evolució de les polítiques socials, les formes d'organització política i la legislació socioeducativa. En aquest sentit, des de l'educació social s'ha de construir un discurs crític i reflexiu sobre les polítiques socials que donen resposta a necessitats socials amb les que treballarem des de la quotidianitat i proximitat. Per aquests motius en l'assignatura treballarem la perspectiva que tenim de la política, per tal de esdevenir agents de canvi i/o transformació social, i al mateix temps, ser capaces i capaços d'identificar els reptes que han d'afrontar les polítiques socials per tal d'afrontar la complexitat creixent de les nostres societats actuals.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eduard Carrera Fossas  / Margarida Coma Bosch  / Mariona Salvador Pujolràs
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 3. -Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social
 • 23. - Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Polítiques socials, estat del benestar i nous reptes socials (Eduard Carrera)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat i vida en comú: una forma d'organització política

                    1.1.2. Entendre un món de canvis: una mirada als moviments socials i al seu paper en la societat

                    1.1.3. Una aproximació al poder i a la presa de decisions: legitimitat i governabilitat

          1.2. Polítiques socials de proximitat: nous reptes

                    1.2.1. Una aproximació a les polítiques públiques, i a les polítiques socials

                    1.2.2. L'acció pública des de la proximitat

                    1.2.3. Debats actuals entorn l'exclusió, pobresa i polítiques d'inclusió

          1.3. Estat del benestar, règims de benestar i noves respostes

                    1.3.1. L'Estat del benestar: origen, desenvolupament i evolució

                    1.3.2. Debilitats i fortaleses de l'Estat del benestar a Catalunya i Espanya: una perspectiva històrica

                    1.3.3. Els nous reptes socials: la necessitat de noves respostes a vells problemes

                    1.3.4. Debats actuals: innovació, protecció social, re-distribució o pre-distribució

2. UNITAT FORMATIVA 2: Política i polítiques públiques: una mirada des dels municipis (Mariona Salvador)

          2.1. Formes d'organització política de la societat: l'estat liberal i l'estat democràtic i social

                    2.1.1. La democràcia i l’estat de dret

                    2.1.2. El sector públic: què és i per a què serveix?

                    2.1.3. El sistema polític espanyol i català

          2.2. El marc fonamental de les polítiques públiques a l’Administració Local

                    2.2.1. La Constitució Espanyola. Organització de l’Estat i l’Administració Pública

                    2.2.2. Estatut d’Autonomia de Catalunya. El Síndic de Greuges de Catalunya

                    2.2.3. Llei municipal i de règim local de Catalunya

                    2.2.4. Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

          2.3. Aproximació a la realitat dels municipis

                    2.3.1. Evolució de les polítiques municipals dels ajuntaments democràtics des del 1979 fins al 2018

                    2.3.2. Continuïtat i canvi en les polítiques municipals

                    2.3.3. Avaluació dels efectes de les polítiques i els programes socials

3. UNITAT FORMATIVA 3. Legislació social (Margarida Coma)

          3.1. Aspectes bàsics del marc legal de la intervenció socioeducativa

                    3.1.1. Declaració Universal dels Drets Humans. Carta Social Europea

          3.2. El marc legal de la intervenció socioeducativa

                    3.2.1. Regular el sistema públic dels serveis socials per garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones

                    3.2.2. Perquè els infants han de poder créixer amb dignitat

                    3.2.3. Un dret subjectiu en l'àmbit de l'atenció social

                    3.2.4. Fem front a la violència de gènere des de l'acció socioeducativa

                    3.2.5. Garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere

                    3.2.6. Assegurem els mínims d’ una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben en situació de pobresa

                    3.2.7. Com podem reparar des de l'acció socioeducativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 3,00 0 3,00
Elaboració individual de treballs 3,00 74,00 77,00
Prova d'avaluació 0 12,00 12,00
Sessió expositiva 60,00 30,00 90,00
Sessió participativa 0 90,00 90,00
Sortida de camp 20,00 8,00 28,00
Total 86,00 214,00 300

Bibliografia

 • ADELANTADO, J. (2000). Cambios en el estado de bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España.. Barcelona: Icària. Catàleg
 • ALEMÁN, C. I GARCÉS, J. (coord.) (1997). Política social.. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • ALEMÁN, C. i GARCÉS, J. (coord.) (1996). Administración social: Servicios del benestar social.. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.. Catàleg
 • ALEMÁN, C. (2005). Servicios sociales sectoriales. Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg. Catàleg
 • BLANCO, I.; GOMÀ, R. I NEL·LO, O. (2016). El municipalisme del bé comú. Icària. Catàleg
 • BREGMAN, R. (2017). Utopía para realistas. Barcelona: ediciones Salamandra. Catàleg
 • BRUGUÉ, Q. (2012). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb accent. Catàleg
 • CASADO, D. i FANTOVA, F. (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en Epaña. Madrid: Cáritas Española Editores, Fundación Foessa. Catàleg
 • COLAU, A. i ALEMANY, A. (2012). Vides Hipotecades. Barcelona: Angle Editorial. Catàleg
 • DEL PINO, E. y RUBIO, M.J (editoras). (2013). Los Estados de Bienestar en la Encrucijada. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • ESPING-ANDERSEN, G. I PALIER, B. (2010). Los tres grandes retos del estado del bienestar. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • FERNÁNDEZ GARCÍA, T., ARES PARRA, A. (coords.) (2002). Servicios sociales : dirección, gestión y planificación.. Madrid: Alianza. Catàleg
 • GALLEGO, R.; GOMÀ, R.; SUBIRATS, J (2003). Las dinámicas de cambio en las políticas sociales.. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • MONTAGUT, T (2004). Política Social. Una introducción. . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • NAVARRO, V. (2003). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • PELEGRÍ, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • RODRÍGUEZ CABRERO, G (1999). La protección social de la dependencia. Madrid: IMSERSO. Catàleg
 • RUBIOL, G i VILÀ, A, (2003). Marc històric dels serveis socials locals a Catalunya. Diputació de Barcelona. Catàleg
 • SOTELO, I. (2010). El estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declivi. Madrid: Editorial Trotta. Catàleg
 • SUBIRATS, J. (2011). Otra sociedad, ¿otra política? . Barcelona: Icaria Editorial. Catàleg
 • SUBIRATS, J. y GARCÍA- BERNARDOS, A. (2015). Innovación social y políticas urbanas en España. Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball grupal sobre un repte social a partir de la lectura "Utopía para realistas" de Rutger Bregman. Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
25
Treball grupal d'anàlisi i aplicació de la legislació social, a partir d'una entrevista a un professional vinculat a un àmbit legislatiu Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
25
Descripció i anàlisi de l’evolució d’una política municipal a partir d'un treball grupal. Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
20
Realització d'un assaig de reflexió a partir de la ruta de l'exili i la conferència de la Merçona Puig Antich sobre memòria històrica. Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
5
Exàmen Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
25

Qualificació

Per ser avaluat s'han d'haver presentat totes les activitats d'avaluació del mòdul. El mòdul serà avaluat mitjançant 4 elements: el treball grupal sobre un repte social (25%), la realització individual d'un assaig a partir de la ruta de l'exili (5%), el treball grupal de descripció i anàlisi de l'evolució d'una política pública (20%), el treball grupal d'anàlisi i aplicació d'una llei de l'àmbit de serveis socials (25%), i una prova individual d'avaluació de coneixement (25%).

Per aprovar el mòdul s’hauran d’haver presentat totes les activitats d’avaluació grupal i les activitats d’avaluació individual. Cal obtenir una qualificació igual o superior a 5 (sobre 10) en cada una de les 4 activitats d’avaluació (treballs grupals, prova individual i reflexió individual) per aprovar.

En l’examen d’avaluació de coneixements caldrà treure un mínim de 4 punts en cada una de les unitats formatives (3) per poder fer la mitjana d’aquesta activitat. Suspendre una de les activitats, o l’examen final comportarà que s’hagi de fer la prova de recuperació. En la prova de recuperació s'haurà de treure un mínim de 4 en cadascuna de les 3 parts per poder fer mitja, i només permet l'aprovat amb nota de 5 sobre 10.
No es tindran en compte els treballs presentats fora de termini.


És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.


IMPORTANT
Es valorarà, l'actitud, les aportacions, la participació i la implicació de l'alumnat durant les sessions del mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No fer els treballs grupals, l'assaig de reflexió o la prova final es considerarà com a NO PRESENTAT

Observacions

Es valorarà, l'actitud, les aportacions, la participació i la implicació de l'alumnat durant les sessions del mòdul.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.