Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francesc Xavier Casademont Falguera  / Jordi Feu Gelis
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups

Continguts

1. TEMARI POLÍTICA SOCIAL (Grau en Treball Social. Professor Xavier Casademont)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat

                    1.1.2. Dues concepcions de l'estat: (neo)liberal i socialdemòcrata

                    1.1.3. La democràcia i la política, avui

          1.2. Les polítiques públiques i les polítiques socials

                    1.2.1. Les polítiques públiques

                    1.2.2. Les polítiques socials

                    1.2.3. La política fiscal: una eina per a la redistribució de la riquesa i el finançament de les polítiques socials

                    1.2.4. Redistribució o predistribució?

          1.3. Estat del benestar i règims de benestar

                    1.3.1. L'estat del benestar: orígens i evolució

                    1.3.2. Crítiques a l'Estat del Benestar: neoliberals, conservadors, socialdemocràtes, feminismes, antiracisme

                    1.3.3. Els règims de benestar: liberal, conservador, socialdemòcrata i mediterrani

                    1.3.4. Els reptes actuals de l'estat del benestar: vells i nous riscos socials

          1.4. L'estat del benestar a Catalunya i a Espanya

                    1.4.1. El subdesenvolupament social espanyol: causes i conseqüències

                    1.4.2. Indicadors sociodemogràfics i pressupostaris dels estats del benestar europeus

                    1.4.3. Els quatre pilars de l'estat del benestar: pensions, salut, educació i serveis socials

2. TEMARI POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (Grau en Pedagogia. Professor Jordi Feu)

          2.1. UNITAT FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA I A L'EDUCACIÓ

                    2.1.1. Tema 1 La complexitat del fet polític.

                    2.1.2. Tema 2.- La complexitat del fet educatiu.

                    2.1.3. Tema 3.- Interrelacions entre la política i l'educació.

          2.2. UNITAT FORMATIVA 2: EL MARC FONAMENTAL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

                    2.2.1. Tema 4.- El marc fonamental de la política de l'educació a Espanya: La Constitució de 1978.

                    2.2.2. Tema 5.- El marc fonamental de la política de l'educació a Catalunya: L'Estat d'Autonomia de 2006.

                    2.2.3. Tema 6.- La política educativa en l'àmbit municipal: marc normatiu i funcionament ordinari.

                    2.2.4. Tema 7.- La política cultural de la Generalitat de Catalunya

                    2.2.5. Tema 8.- La política de joventut de la Generalitat de Catalunya

          2.3. UNITAT FORMATIVA 3: LA POLÍTICA EDUCATIVA DES DE LA CONCRECIÓ

                    2.3.1. Tema 9.- Anàlisi i auditoria de les polítiques públiques i de les polítiques educatives.

                    2.3.2. Tema 10.- La Ciutat Educadora i poble educador

                    2.3.3. Tema 11.- Educació 360: relligant l'escola i el territori

                    2.3.4. Tema 12.- De la democràcia a les democràcies: realitat, ficció i utopies. Com podem fer un sistema educatiu més democràtic?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 12,00 17,00
Elaboració individual de treballs 2,00 2,00 4,00
Lectura / comentari de textos 12,00 30,00 42,00
Prova d'avaluació 2,00 32,00 34,00
Sessió expositiva 53,00 0 53,00
Total 74,00 76,00 150

Bibliografia

 • Pensar la ciutat des de l'educació : document del seminari : Projecte educatiu de ciutat, Curs 97 (cop. 1999 ). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Les Ciutats que s'eduquen (1999 ). [Barcelona]: Diputació de Barcelona Àrea d'Educació. Catàleg
 • Bonal, Xavier Essomba, Miquel Àngel Ferrer, Ferran (2004 ). Política educativa i igualtat d'oportunitats : prioritatsi propostes . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Botella Corral, Joan (2003 ). La Democracia y sus retos en el siglo XXI : elementos para la formación democrática de los jóvenes . Barcelona: Cisspraxis. Catàleg
 • BONAL, X.; RAMBLA, X.; AJENJO, M. (2004). Les desigualtats territorials de l'ensenyament a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill.
 • Caminal i Badia, Miquel, 1952- (1998). Manual de ciència política . Barcelona [etc.]: Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Adelantado, José (DL 2000 ). Cambios en el estado del bienestar : políticas sociales ydesigualdades en España . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Catàleg
 • Alemán Bracho, Carmen (1998 ). Política social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Brugué, Joaquim (2012 ). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb Accent. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (2010 ). Los Tres grandes retos del Estado del bienestar . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Sotelo, Ignacio (2010 ). El Estado social : antecedentes, origen, desarrollo y declive . Madrid: Fundación Alfonso Martín Escudero :Trotta. Catàleg
 • Moreno, Luis (2012). La Europa asocial. ¿Caminamos hacia un individualismo posesivo?. Barcelona : Ediciones Península. Catàleg
 • Losada, Anton (2013). Piratas de lo público. El neoliberalismo corsario al abordaje del Estado del Bie. Barcelona : Ediciones Deusto . Catàleg
 • Del Pino, Eloisa i Rubio Lara, Mº Josefa (editoras) (2013). Los estados del bienestar en la encrucijada. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2008 ). Política social : una introducción (3ª ed., rev. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2002 ). Bienestar insuficiente, democracia incompleta : sobre lo que no se habla en nuestro país (2ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Subirats, Joan (2011). Otra sociedad, ¿otra política? . Barcelona : Icaria. Catàleg
 • Pierson, C., Castles, Francis G. and Naumann, Ingela K.(ed.) (2014). The Welfare State Reader (3th). Cambridge : Polity. Catàleg
 • Castels, F.G (ed.) (2010). The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Daly, M. (2011). Welfare . Cambridge : Polity. Catàleg
 • Innerarity, Daniel (2015). La política en tiempos de indignación . Barcelona: Galaxia Gutemberg. Catàleg
 • Ball, Stephen (2014). Globalización, mercantilización y privatización: tendencias internacionales en E. Archivos Analíticos de Políticas Educativas,, . Recuperat , a http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275031898058

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
BRUGUÉ, Q. (2012): és la política idiotes! Papers amb accent: Girona
Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat

Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable)
15
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
CARBONELL, J (2018): L'educació és política, Ed. Octaedro, Barcelona
Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat

Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable)
15
Prova escrita a l'aula

Conceptes bàsics, raonaments i debats produïts a classe, contingut de les lectures obligatòries (comentades i no comentades), xerrades per part de professionals externs, visites

(*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas
En aquesta prova entrarà tot el que s’hagi fet al llarg del curs i independentment de qui ho hagi explicat (sessions teòriques professor, conferenciants, debats de llibres i articles, activitat de dimecres, notícies, etc.....). La prova constarà d’un nombre determinat de preguntes a respondre en un espai limitat, i se centrarà en el coneixement dels conceptes bàsics, en la capacitat relacional, capacitat creativa i capacitat crítica argumentada de l’alumne.

Prescriptiu aprovar
30
Activitat de dimecres: Visionat del documental LEO A LA VIDA i explicació dels objectius del Fons documental del Nucli Paulo Freire de la UdG i Vidita de l'espai can Trona (Vall d'en Bas) Assistència tot el dia 15
Treball col·lectiu: investigació acotada en el temps i en l'espai que porta per títol "Política educativa, cultural i de joventut en l'àmbit municipal. Eleccions municipals 2019" Prescriptiu aprovar (no recuperable) 20
Presentació notícia Lliurament, valoració de la documentació aportada

Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable)
5

Qualificació

TREBALL SOCIAL

Per aprovar el curs serà indispensable realitzar les següents tasques:

a) Lectures obligatòries del currículum lector: 30%
b) Examen parcial: 25%
c) Prova final: 40%
d) Activitats complementàries: 5%

* Per aprovar el curs s'han d'haver entregat totes les activitats en els terminis fixats.

PEDAGOGIA

Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual BRUGUÉ, Q. (2012): és la política idiotes! Papers amb accent: Girona Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable) 15%
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual CARBONELL, J (2018): L'educació és política, Ed. Octaedro, Barcelona Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable) 15%
Prova escrita a l'aula Conceptes bàsics, raonaments i debats produïts a classe, contingut de les lectures obligatòries (comentades i no comentades), xerrades per part de professionals externs, visites (*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas En aquesta prova entrarà tot el que s’hagi fet al llarg del curs i independentment de qui ho hagi explicat (sessions teòriques professor, conferenciants, debats de llibres i articles, activitat de dimecres, notícies, etc.....). La prova constarà d’un nombre determinat de preguntes a respondre en un espai limitat, i se centrarà en el coneixement dels conceptes bàsics, en la capacitat relacional, capacitat creativa i capacitat crítica argumentada de l’alumne. Prescriptiu aprovar 30%
Activitat de dimecres: Visionat del documental LEO A LA VIDA i explicació dels objectius del Fons documental del Nucli Paulo Freire de la UdG i Vidita de l'espai can Trona (Vall d'en Bas) Assistència tot el dia 15%
Treball col·lectiu: investigació acotada en el temps i en l'espai que porta per títol "Política educativa, cultural i de joventut en l'àmbit municipal. Eleccions municipals 2019" Prescriptiu aprovar (no recuperable) 20%
Presentació notícia 5%

* Per aprovar el curs s'han d'aprovar per separat cadascun dels ítems a avaluar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de cap treball individual i/o la no presentació a la prova final

Observacions

El dia 21 de maig es farà la revisió de curs. L’assistència és obligatòria.

Us prego que feu un ús discret del correu electrònic i només per allò que sigui indicat o estrictament necessari (és a dir, que no és consultable a classe o a tutories). Els correus electrònics relacionats amb aclariments d’aspectes tractats a classe (ja bé facin referència a aspectes temàtics o organitzatius) no seran contestats, i menys a vigília de la prova final.

La no assistència a qualsevol activitat per motius de força major serà acreditada mitjançant un document oficial signat per la persona responsable i segellat per la institució corresponent.

Els treballs escrits han de complir el grau d’exigència i rigor establertes per l’acadèmia. Són aspectes fonamentals: 1) presentació formal (sempre amb una caràtula que permeti identificar el títol del treball, assignatura a la qual pertany, persona o persones que han elaborat el treball i data de lliurament); 2) coherència entre les parts del treball; 3) opinió contrastada, fonamentada i argumentada; 4) ortografia; i 5) sintaxis, entre altres. Els treballs fins a 5 pàgines si tenen 10 faltes o més seran suspesos i no es valoraran la resta d’aspectes. Els treballs de 6 pàgines o més, el topall de faltes permeses són 20. Qualsevol treball que es detecti un mínim de plagi o còpia serà suspès.

Tots els treballs es lliuraran a mà, a menys que s’indiqui el contrari. El lliurament d’un treball amb retard s’aplicarà la penalització de mig punt per dia.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.