Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El cicle educatiu 3-6, l'etapa 0-6 i l'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivencia. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzadores, integradors i inclusive. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
24

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / BEATRIZ CERVERA MORALES  / PERE CORNELLÀ CANALS  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / IVET FARRES I CULLELL  / NURIA FELIP JACAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / SILVIA LLACH CARLES  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / VICTOR LOPEZ ROS  / MARIA MASGRAU JUANOLA  / JOSEP MARIA SERRA BONET  / DAVID SUBERO TOMAS  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • Dissenyar i promoure projectes d’actuació a l’aula i al centre d’educació Infantil justificats segons el context i els principis metodològics i organitzatius vigents.
 • Elaborar i participar en projectes d’educació en el medi i de cooperació amb les famílies i la comunitat.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Pràctiques d'intervenció a l'escola, 0-3 o 3-6 segons menció, incloent-hi les pràctiques de menció.

2. Pràctiques de menció. Es promourà que l'estudiant realitzi els 24 crèdits en el mateix centre escolar, i que per tant pugui realitzar les pràctiques de menció, en alguns casos amb el seguiment d'un especialista, i en d'altres amb la pròpia aportació de l'estudiant en el camp que ha triat.

3. El TFG pot estar més o menys relacionat amb el pràcticum o amb el context escolar. Cada tutor donarà les instruccions pertinents i exemplificarà el què es pòt plantejar i desenvolupar.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2,00 2,00
Elaboració individual de treballs 0 100,00 100,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 475,00 475,00
Tutories de grup 13,00 10,00 23,00
Total 13,00 587,00 600

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques al centre Participació a la dinàmica de classe.
  Col•laboració amb l'escola.
  Disseny d'una seqüència didàctica, contextualitzada i posada en pràctica de la mateixa.
  Intervenció didàctica i gestió de l'aula.
  Programació contextualitzada a l'aula.
  45
  Tutoria de la facultat Participació en les tutories. Compliment dels terminis acordats en les trameses.
  Qualitat de:
  -Recull personal de documentació, diari i evidències pautades, contactes, etc.
  - Programació innovadora relacionada amb la menció.
  - Informe/memòria de la seva intervenció.
  50
  Autoavaluació Autoavaluació crítica a partir d'una rúbrica que figura als annexos 5

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada de tots els apartats d’avaluació del mòdul quan:
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en el treball de final de grau.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap de les tasques avaluables del mòdul.