Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura parlarem de l'evolució històrica de l'Educació en el Lleure i de la seva importància en el procés d'ensenyament - aprenentatge. Serà un espai dinàmic i participatiu on es parlarà dels principals interessos i les necessitats de la infància en el temps lliure. A través de les dinàmiques donarem estratègies de com dinamitzar un grup en educació i com podem desenvolupar les habilitats comunicatives que ens ho facilitin. També, aprofitarem per revisar l’oferta de programes i serveis de lleure infantil en l’actualitat i aprendrem a dissenyar i a dinamitzar un projecte d'educació en el lleure. Finalment, també revisarem el marc legal que regula les activitats de lleure infantil i juvenil.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANIOL SELLABONA AGUILERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. L'educació com a procés dinàmic, permenentment inacabat i que dura tota la vida.

2. Els diferents tipus d'educació i les seves principals característiques.

3. Història de l'educació en el llleure i la seva evolució.

4. Les principals necessitats, interessos i potencialitats de l'educació en el lleure per a infants i joves.

5. L'educació i el temps de lleure: una experiència educativa i un dret de tothom.

6. Tipologia d'activitats: l'oferta de programes i serveis de temps de lleure infantils i juvenil en l'actualitat.

7. Disseny projectes educatius en el món del lleure infantil i juvenil.

8. Metodologia i recursos en l' organització i animació de del temps de lleure infantil i juvenil.

9. El futur de l'educació en el lleure i els seus reptes.

10. Els diferents moviments d'educació en el lleure en l'àmbit nacional

11. La dinamització de grups com a eina educativa i de resolució de conflictes.

12. Marc normatiu que regula les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 10,00 14,00
Elaboració individual de treballs 14,00 33,00 47,00
Exposició dels estudiants 10,00 4,00 14,00
Total 28,00 47,00 75

Bibliografia

 • Cabayol, Anton (DL 2002 ). Projecte educatiu d'Esplac : mètode pedagògic i model de centre . Barcelona: Esplais Catalans. Catàleg
 • Educación y ocio (2009 ). Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza. Educación. Catàleg
 • Castells,P;I.de Bofarull (2002). Enganchados las pantallas:televisión,videojuegos,Internet y móbiles. Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Cuenca Cabeza, Manuel (2004 ). Pedagogía del ocio : modelos y propuestas . Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Franch, Joaquim (1994 ). Animar un proyecto de educación social : la intervención en el tiempo libre . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Marina, José Antonio (2010 ). La Educación del talento . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Paymal,N. (2007). Pedagooogía 3000.Guía práctica para docentes,padres y uno mismo. (2ona edició). Barcelona: Ox La-Hun. Catàleg
 • Puig, Josep M (1985 ). Pedagogia de l'oci . Barcelona: Ceac. Catàleg
 • Tonucci, Francesco (2004 ). Quan els infants diuen prou! . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume (2000 ). Pedagogia del grup i del projecte : una aproximació a l'obra de Joaquim Franch . Vic: EUMO. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1: Observació i anàlisi d'una entitat d'educació en el lleure. Capacitat d'observació i identificació dels elements més importants d'una entitat que es dedica a l'educació en el lleure 20
Exercici 2: Disseny d'un projecte creatiu de lleure per a infants o joves.Treball grupal.
Presentació formal dels continguts,expressió escrita,organització del contingut,creativitat i originalitat i grau d' innovació.Habilitats socials durant el procés. 60
Exercici 3: Exposició oral per grups, projecte educatiu de lleure infantil i juvenil a l' aula. Capacitat de comunicar la proposta de forma clara, entenedora i animada. Seguretat i convicció en l'exposició i grau de participació de l'alumne.

20

Qualificació

L´avaluació de l´alumne consistirà en una proposta continuada d´aprenentatge,que es realitzarà a partir de:

- La lectura,argumentació i comentari crític de textos i de documentació.
- Acreditació d'una assitència del 80% de les sessions.
- La participació i la reflexió en relació a les propostes pràctiques.
- La realització i exposició oral del disseny d´una proposta educativa relacionada amb l'educació en el lleure.
- La observació de l'organització i el funcionament d'una entitat i/o empresa que es dedica a l'educació en el lleure.
- L'elaboració d'una proposta per treballar la diversitat i la resolució de conflictes en el marc d'una activitat de lleure.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà a un estudiant com a "no presentat" quan no es presentin tots els exercicis i activitats d'avaluació del mòdul dins del termini previst. També es considerarà un estudiant com a "no presentat" quan aquest/a no assisteixi a un 80% de les sessions.