Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MAXIMILIANO FUENTES CODERA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. La guerra civil europea i mundial (1914-1945)

          1.1. La Gran Guerra (1914-1918)

          1.2. La revolució russa i el naixement de la Unió Soviètica.

          1.3. L'Europa d'entreguerres. Feixisme i nazisme.

          1.4. La Guerra Civil Espanyola i l el franquisme

          1.5. La Segona Guerra Mundial i la fi d'un món.

2. La Guerra Freda (1945-1991)

          2.1. La Primera Guerra Freda i els eixos Estats Units - Unió Soviètica.

          2.2. De la "reinvenció d'Europa" al 1968.

          2.3. La Xina comunista.

          2.4. Amèrica Llatina. La Revolució cubana i el seu impacte. Les dictadures militars.

          2.5. Àfrica: Les descolonitzacions. L'Apartheid i la seva fi.

          2.6. Orient Mitjà: Palestina-Israel. Naixement i decadència del socialisme panarabista. Iran: revolució, modernitat i tradició.

          2.7. La Segona Guerra Freda. Thatcher i Reagan.

          2.8. La caiguda del Mur de Berlín i la desaparició de la Unió Soviètica.

3. El món actual.

          3.1. De la caiguda del Mur de Berlín a la configuració de la nova Europa. Iugoslàvia i els Balcans.

          3.2. "Xoc de civilitzacions"? G. Bush, l'onze de setembre de 2001 i la guerra contra el terrorisme.

          3.3. Les guerres regionals, els genocidis i "l'oblit d'Àfrica"

          3.4. La consolidació de noves potències. Xina i Rússia.

          3.5. Barack Obama i l'intent de renovar la política americana.

          3.6. Les "primaveres" àrabs i els refugiats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 3,00 5,00 8,00
Elaboració individual de treballs 1,50 19,00 20,50
Prova d'avaluació 0,50 22,00 22,50
Sessió participativa 27,00 46,00 73,00
Sessió pràctica 3,00 4,00 7,00
Sortida de camp 3,00 7,00 10,00
Visionat/audició de documents 3,00 6,00 9,00
Total 41,00 109,00 150

Bibliografia

 • Procacci, Giuliano (DL 2004 ). Historia general del siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (2000 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Veiga, Francesc (cop. 1997 ). La Paz simulada : una historia de la Guerra Fría, 1941-1991 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Veiga, Francesc (2009 ). El Desequilibrio como orden : una historia de la posguerra fría, 1990-2008 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Roberts, J. A. G (cop. 2008 ). Historia de china . València: Universitat de València. Catàleg
 • Poch, Rafael (cop. 2009 ). La Actualidad de China : un mundo en crisis, una sociedaden gestación . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Huband, Mark (cop. 2004 ). África después de la Guerra Fría : la promesa rota de un continente . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Martínez Carreras, José Urbano (1987 ). Historia de la descolonización, (1919-1986) : las independencias de Asia y África . Madrid: Istmo. Catàleg
 • Martínez Carreras, José Urbano (1996 ). Historia del mundo actual . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Halperín Donghi, Tulio (1993 ). Historia contemporánea de América Latina (13ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Skidmore, Thomas E (1999 ). Historia contemporánea de América Latina : América Latinadel siglo XX (2ª ed.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Jenkins, Philip (cop. 2005 ). Breve historia de Estados Unidos (2ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Boorstin, Daniel J. (1997 ). Compendio histórico de los Estados Unidos : un recorrido por sus documentos fundamentales . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Bosch, Aurora (cop. 2005 ). Historia de Estados Unidos, 1776-1945 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Service, Robert (cop. 2000 ). Historia de Rusia en el siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Figes, Orlando (2006 ). El Baile de Natacha : una historia cultural rusa . Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Moradiellos, Enrique (DL 2000 ). La España de Franco : 1939-1975 : política y sociedad . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soto Carmona, Álvaro (2005 ). Transición y cambio en España : 1975-1996 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Segura i Mas, Antoni (1997 ). El Món àrab actual . Vic: EUMO [etc.]. Catàleg
 • Segura i Mas, Antoni (DL 2008 ). El Món islàmic . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Todorov, Tzvetan (2008 ). El Miedo a los bárbaros : más allá del choque de civilizaciones . Barcelona: Círculo de Lectores :Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Casanova, Julián (2011 ). Europa contra Europa, 1914-1945 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Judt, Tony (2010 ). El Món no se'n surt : un tractat sobre els malestars del present . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Judt, Tony (2006 ). Postguerra : una historia de Europa desde 1945 . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Fontana, Josep (2011). Por el bien del Imperio. Pasado & Presente. Catàleg
 • Núñez Seixas, Xosé Manoel (2015). Las utopías pendientes. Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball escrit sobre un llibre de lectura obligatòria. Es valoraran l'ordre i la claredat en l'exposició, la capacitat de relacionar els diferents temes, tant cronològicament com geogràficament, amb el temari de l'assignatura. 40
Examen Es valorarà la claredat expositiva, l'ordre, l'estructura, l'adequació de les respostes a les preguntes i la capacitat crítica. 55
Sortides de l'assignatura Es valorarà l'assistència i l'actitud durant les activitats. 5

Qualificació

Veure els criteris d'avaluació. Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de tenir, com a mínim, un 4 en cadascuna de les avaluacions. Les avaluacions amb notes inferiors a 4 podran recuperar-se si la mitjana final global de l'assignatura no és menor a 4. La còpia per qualsevol mitjà serà qualificada automàticament amb un 0 (nota final de l'assignatura).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no presenti en temps i forma totes les avaluacions demanades.

Observacions

El primer dia de classes el professor donarà una llista de les lectures obligatòries de l'assignatura. La bibliografia bàsica és per aquells que vulguin consultar-la de manera voluntària, no és obligatòria.