Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció general a l'Antropología social i cultural
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISEU CARBONELL CAMOS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.

Continguts

1. L'antropologia social i cultural

          1.1. L'antropologia en el context de les ciències socials

          1.2. L'objecte d'estudi de l'antropologia social i cultural

          1.3. El mètode etnogràfic

2. Principals corrents teòrics de l'antropologia

          2.1. Evolucionisme

          2.2. Culturalisme

          2.3. Funcionalisme

          2.4. Estructuralisme

          2.5. Antropologia marxista

          2.6. Postmodernisme

3. Principals àmbits d'estudi de l'antropologia

          3.1. Família i parentiu

          3.2. Religió: l'estudi dels sistemes de creences i la religió

          3.3. Antropologia política: els sistemes polítics i l'organització del poder

          3.4. Antropologia econòmica: l'anàlisi de la producció la distribució i el consum

4. Societat, cultura i identitat cultural

          4.1. Etnicitat

          4.2. Cultures, nacions i nacionalismes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45 0 45
Lectura / comentari de textos 7 21 28
Prova d'avaluació 0 65 65
Sessió participativa 6 6 12
Total 58 92 150

Bibliografia

 • Barley, Nigel (2009). L'Antropòleg innocent: notes des d'una cabana de fang. Barcelona: Edicions 62.
 • Diamond, Jared M (2013). El Mundo hasta ayer: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?. Barcelona : Debate. Catàleg
 • Griaule, Marcel (1987). Déu d’aigua. Barcelona: Alta Fulla.
 • Harris, Marvin (1980). Vacas, cerdos, guerras y brujas: los enigmas de la cultura. Madrid : Alianza. Catàleg
 • Harris, Marvin (2004 ). Introducción a la antropología general (7ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kottak, Conrad Phillip (cop. 2007 ). Introducción a la antropología cultural : espejo para la humanidad (5a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Mallart, Lluís (1992). Sóc fill dels Evuzok. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Prat i Carós, Joan (1996 ). Ensayos de antropología cultural : homenaje a Claudio Esteva-Fabregat . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Serra, Carles (2002). Antropologia de l’educació. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Serra, Carles (2006). Diversitat, racisme i violència: conflictes a l'educació secundària. Vic: Eumo. Catàleg
 • Velasco Maillo, Honorio M et al. (eds) (1993). Lecturas de antropología para educadores. Madrid : Trotta.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació de l'assignatura Al final de l'assignatura es farà una prova escrita d'avaluació de la totalitat del temari. S'avaluarà l'assoliment dels continguts i la capacitat d'anàlisi que els estudiants hagin desenvolupat entorn als temes tractats al llarg de l'assignatura. 45
Assistència i participació al Seminari d'Antropologia que es farà al llarg del semestre. En aquests seminaris es convida a antropòlegs o persones que treballen en àmbits i des de perspectives properes a l'antropologia perquè expliquin quina és la seva línia de treball. Assistència obligatòria a totes les sessions. Per l'avaluació es tindrà en compte la assistència a les sessions i la participació en els debats.També s'haurà de presentar un breu comentari personal i individual sobre les problemàtiques tractades en les presentacions 15
Triar un tema antropològic que sigui d'interès per a l'estudiant. Fer una cerca d'almenys 5 articles en revistes acadèmiques d'antropologia social sobre la temàtica triada. Escriure un assaig de 3 pàgines que resumeixi les principals aportacions dels articles consultats. Aquest treball es farà per parelles i serà tutoritzat pel professor al llarg del semestre. 40

Qualificació

Per aprovar l'assignatura:
1. Cal aprovar l'exàmen
2. Cal haver fet i/o lliurat dins del termini establert totes les activitats d'avaluació que es demanen a l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no hagi fet alguna de les proves d'avaluació o que no hagi lliurat algun dels treballs necessaris per a l'avaluació de l'assignatura

Observacions

Horari de tutories: Dilluns de 9:30 a 11:30 i dimarts de 11:30 a 13:30
Despatx: 313
Tel.: 972 41 87 44
C.e.: eliseu.carbonell@udg.edu