Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Ús didàctic de les imatges digitals amb aplicacions pràctiques en contextos educatius.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. La imatge digital fixa a la Societat de la Informació i el Coneixement

2. Potencialitats didàctiques de les imatges en format digital

3. Ús de la imatge digital en contextos formatius

4. Edició d’imatge digital

5. Creativitat i innovació a través de la imatge digital

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 2 3
Elaboració individual de treballs 8 36 44
Exposició dels estudiants 2 6 8
Sessió expositiva 2 0 2
Sessió participativa 8 10 18
Total 21 54 75

Bibliografia

 • APARICI, R., GARCÍA MATILLA, A. (2009). "La Imagen. Análisis y representación de la realidad ". Madrid: Ed. Gedisa. Catàleg
 • Roberto Aparici, Agustín García Matilla (1998). Lectura de imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre. Catàleg
 • Albadalejo, M. (2007). La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan creiem que no .... Barcelona: Graó. Catàleg
 • Roberto Aparici y Agustín García Matilla (2008). Lectura de imágenes en la era digital (1ª). Madrid: Ediciones de la Torre. Catàleg
 • Bazalgette, C. (1991). "Los medios audiovisuales en la educación primaria". Madrid: Morata, MEC. Catàleg
 • DD.AA. (1999). Aprendre a mirar: Les primeres passes. Els audiovisuals a l’Educació Infantil. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Catàleg
 • Interpretar la imatge [Enregistrament vídeo] : fotografia, cinema, televisió (1995). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Emilio C. García Fernández ... [et al.] (2006). La Cultura de la imagen. Col.lecció Fragua comunicación. Madrid: Fragua. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques individuals i en grup:
treballs pràctics, lectures, visionats, assistència al Museu del cinema,...
Ajustar-se als requeriments dels treballs en quant a contingut, presentació i terminis. Correcció lingüística. 50
Projecte d’aplicació didàctica de l’ús de la imatge digital S'avaluaran la qualitat, l’originalitat i l’adequació didàctica del treball.
Es tindran en compte l'entrega puntual i la capacitat de treballar en equip.
40
Avaluació i coavaluació Participar activament en l'avaluació i la coavaluació dels treballs propis i dels companys. 10

Qualificació

Per poder ser avaluat/da s'ha de realitzar un mínim del 50% de les pràctiques. Aquests treballs pràctics tenen un valor del 50% de la nota final de l'assignatura.

El projecte d'aplicació didàctica de l'ús de la imatge digital inclou la realització i l'exposició davant dels altres estudiants, així com el seguiment en tutories, la participació en les classes pràctiques i en les classes expositives. Els criteris de qualificació tindran en compte la qualitat del treball, el compliment del treball proposat i la capacitat de treballar en equip. Aquest treball té un valor d'un 40% de la nota final de l'assignatura.

La participació en les sessions de presentació i d'avaluació dels treballs té un valor del 10% en la qualificació final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliura més del 50% dels treballs encarregats, en els terminis establerts, es considerarà que l'estudiant "No ha presentat" les proves d'avaluació corresponents i es qualificarà el seu treball com a "No presentat".