Study > Administrative calendars > 2021-2022 Academic Year > Bachelor's degree calendar
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Study at the UdG

Calendari marc dels estudis de grau

Curs 2021-2022

Calendari marc per a tota la universitat. Consulteu també el calendari de cada facultat o escola.

Inici i finalització de l'activitat acadèmica

Inici de curs
13 de setembre de 2021
Final de curs
11 de setembre de 2022

Accés

Proves d'accés a la universitat (PAU)

Convocatòria 2021
Convocatòria de juny: 8, 9, 10 i 11 de juny de 2021
Convocatòria de setembre: 7, 8 i 9 de setembre de 2021
Convocatòria 2022
Convocatòria de juny: 14, 15, 16 i 17 de juny de 2022
Convocatòria de setembre: 6, 7 i 8 de setembre de 2022

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i 45 anys

Convocatòria 2021
Fase general per a més grans de 25 i 45 anys: 17 d’abril de 2021
Fase específica per a més grans de 25 anys: 24 d’abril de 2021
Convocatòria 2022
Fase general per a més grans de 25 i 45 anys: dates per determinar
Fase específica per a més grans de 25 anys: dates per determinar

Proves d’aptitud personal (PAP) d’accés als graus de mestre/a

Convocatòria ordinària
10 d’abril de 2021
Convocatòria extraordinària
16 de juliol de 2021

Períodes de sol·licitud d'accés per trasllat

Trasllat amb un mínim de 30 crèdits reconeguts
Del 15 al 30 d’abril de 2021
Trasllat per canvi d’estudis entre estudis afins
Del 15 al 30 de juny de 2021

Períodes de sol·licitud de reconeixement de crèdits d’estudis universitaris i/o de cicles formatius de grau superior previs

Per a estudiants d’accés per trasllat
Durant el període de sol·licitud d’accés per trasllat
Per a estudiants d’accés per preinscripció
Del 15 de juliol al 26 d’octubre de 2021

Període de sol·licitud per superar a la UdG requisits formatius complementaris previs a l’homologació de títols estrangers

Presentació de sol·licituds
Al llarg de tot el curs acadèmic

Accés per a estudiants visitants

Presentació de sol·licituds
Del 15 al 30 de setembre de 2021
De l’1 al 15 de febrer de 2022

Matrícula

Estudiants de nou accés per preinscripció 

En primera preferència
15, 16, 19 i 20 de juliol de 2021
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
20 de juliol de 2021
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27, 28 i 29 de juliol de 2021
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre de 2021
De segona reassignació de juny
14 de setembre de 2021
De tercera reassignació de juny
20 de setembre de 2021
En convocatòria de setembre
28 de setembre de 2021

Estudiants de cursos anteriors

Estudiants amb totes les actes de qualificació tancades a la convocatòria de juny (llevat de les corresponents a pràctiques externes)
Del 8 al 29 de juliol de 2021 (automatrícula)
Resta d’estudiants i estudiants amb qualificacions a la convocatòria de setembre, sempre que les actes estiguin tancades
Del 15 al 17 de setembre de 2021
Període especial per a qualsevol mena de problema (actes no tancades, problemes personals dels estudiants, etc.)
4 i 5 d’octubre de 2021 (matrícula presencial)
L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 8 h a 1 h

Anul·lació i ampliació de matrícula i anul·lació de convocatòria

Període d’anul·lació de matrícula global
Fins al 19 de novembre de 2021
Període d’ampliació de matrícula per a assignatures de segon semestre
Definit per cada centre docent
Període d'anul·lació de convocatòria
Definit per cada centre docent
Excepcionalment es podrà modificar la matrícula d’assignatures optatives per activitats de reconeixement acadèmic (RA) realitzades i acreditades als estudiants amb beca general del Ministeri que estiguin cursant l’últim any dels seus estudis. La modificació de la matrícula s’haurà de realitzar amb anterioritat a la resolució definitiva de la beca per part del Ministeri.

Incorporació de crèdits de reconeixement acadèmic

Període de sol·licitud
Durant tot el curs acadèmic

Acreditació de tercera llengua

Presentació d'acreditacions de llengües a les secretaries acadèmiques
Durant tot el curs acadèmic

Convocatòries extraordinàries d'exàmens

Sol·licitud d'avançament de convocatòria i convocatòria amb tribunal
Durant tot el curs acadèmic
Sol·licitud de convocatòria de gràcia
Abans del 14 de setembre de 2021

Vacances i dies no lectius

2021

11 de setembre de 2021
Diada Nacional de Catalunya (festa autonòmica)
12 d’octubre de 2021
El Pilar (festa estatal)
29 d’octubre de 2021
Sant Narcís (festa local)
6 de desembre de 2021
Dia de la Constitució (festa estatal)
8 de desembre de 2021
Dia de la Immaculada Concepció (festa estatal)
Del 24 al 31 de desembre de 2021
Nadal

2022

De l’1 al 6 de gener de 2022
Cap d’Any i Reis
De l'11 al 18 d’abril de 2022
Setmana Santa i Dilluns de Pasqua
22 d’abril de 2022
Festa Major de la UdG
1 de maig de 2022
Dia del Treball (festa estatal)
6 de juny de 2022
Dilluns de Pasqua Granada (festa autonòmica)
24 de juny de 2022
Sant Joan (festa autonòmica)
De l’1 al 31 de juliol de 2022
Període hàbil sense activitats formatives (a excepció de la defensa del TFG)
De l’1 al 31 d’agost de 2022
Període no lectiu
11 de setembre de 2022
Diada Nacional de Catalunya (festa autonòmica)

Notes:

  • Els centres ubicats en municipis diferents de Girona i Salt consideraran dies no lectius per festa local aquells que es corresponen amb els dos dies que estableix el calendari de la seva població.
  • Les festivitats per al 2022 s’ofereixen a títol indicatiu i estan subjectes a possibles canvis sobre la base dels acords aprovats oficialment per les administracions competents.

 

Fonts: Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de grau, màster universitari i doctorat per al curs 2021-2022, aprovat per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern de 23 de març de 2021. Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC 8446, de 30/06/2021)

Darrera actualització: 30/09/2021

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.