Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comunicació (3108GP001)

Estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats. Anàlisi de la gènesi i el desenvolupament de la comunicació de masses. Processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d'un punt de vista conceptual, metodològic i de recerca. Pràctica dels recursos expressius orals i escrits aplicats a la publicitat i les relacions públiques.

Bbàsica 20 A Aanual
B Aanual

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió gràfica (3108GP002)

Mitjans, suports i eines per al dibuix. Principis bàsics del disseny i la comunicació gràfica. Tècniques tradicionals de representació gràfica i diferents programes informàtics de disseny gràfic (tractament d'imatges, dibuix i composició) utilitzats pels professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Bbàsica 10 A Aanual
B Aanual

Ètica i comunicació persuasiva

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ètica i comunicació persuasiva (3108GP003)

Aquesta matèria es proposa com a objectiu la introducció dels estudiants en els rudiments elementals del pensament crític (Critical Thinking) i l’ètica. Amb una metodologia basada en les dinàmiques de grup, les exposicions orals i el treball en equip, ens endinsarem en l’anàlisi del llenguatge públic, en els seus raonaments implícits, la seva estructura i els seus valors normatius. Així doncs, les categories teòriques del temari s’aplicaran a algunes de les diverses formes de discurs que tenen lloc socialment: els articles de premsa, els missatges publicitaris, la propaganda política o els girs i tòpics que abunden en el llenguatge natural. Totes aquestes formes de discurs s’analitzaran des de la perspectiva de la filosofia de la moral. Un dels objectius essencials de l’assignatura, doncs, serà reflexionar, mitjançant casos pràctics, sobre l’ètica o les ètiques que comporta l’ús públic de la paraula. Impulsarem un debat sobre les tècniques de persuasió i els mecanismes de producció social d’interpretacions de la realitat, la qual cosa mai no es pot dissociar dels principis i valors que aquestes tècniques i interpretacions posen en joc.

Bbàsica 10 A Aanual
B Aanual

Dret i comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret i comunicació (3108GP004)

• Nocions bàsiques de la teoria del dret. • Anàlisi dels principis i límits que regulen jurídicament la llibertat d'expressió. • Estudi teòric i pràctic de l'oratòria jurídica. • La gestió de conflictes com dinàmica de resolució de problemàtiques jurídiques i de les relacions públiques, analitzant els seus paral•lelismes. • Dret de la comunicació: la contractació en el sector audiovisual; informacions difoses per mitjans de comunicació i dret de rectificació; protecció civil del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge; publicitat enganyosa i comparativa; drets de l'autor audiovisual i protecció de dades de caràcter personal.

Bbàsica 10 A Aanual
B Aanual

Màrketing empresarial i investigació de mercats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Màrqueting empresarial i investigació de mercats (3108GP005)

la docència es reakitzarà en llengua catalana.

Bbàsica 10 A Aanual
B Aanual

Fonaments de la publicitat i les relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de la publicitat (3108GP0043)

Teoria i pràctica de la publicitat, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica. Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial): empreses, agències de publicitat, mitjans, suports i públics Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris. Fonaments de les estratègies de publicitat de productes i serveis. Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris de productes i serveis.

OBobligatòria 15 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre

Fonaments de les relacions públiques (3108GP0044)

• Teoria i pràctica de les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica. • Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (institucional): empreses, institucions, consultores de relacions públiques, mitjans, suports i públics. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes de relacions públiques corporatives. • Fonaments de les estratègies de relacions públiques de productes i serveis. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes de relacions públiques de productes i serveis.

OBobligatòria 15 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre

Comunicació audiovisual i hipermèdia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comunicació audiovisual i hipermèdia 1 (3108GP0045)

• Metodologies d'anàlisi dels missatges audiovisuals * Teoria i pràctica de les tecnologies i sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre en els mitjans audiovisuals i hipermèdia. • Entorns de la web 2.0 • Disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans audiovisuals i en entorns digitals. • El disseny de productes hipermèdia i entorns informàtics interactius. * Edició i postproducció sonora

OBobligatòria 15 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre
A4 1primer semestre

Comunicació audiovisual i hipermèdia 2 (3108GP0046)

• Metodologies d'anàlisi dels missatges audiovisuals * Teoria i pràctica de les tecnologies i sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre en els mitjans audiovisuals i hipermèdia. • Entorns de la web 2.0 • Disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans audiovisuals i en entorns digitals. • El disseny de productes hipermèdia i entorns informàtics interactius. * Edició i postproducció sonora

OBobligatòria 15 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
A4 2segon semestre

Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques (3108GP008)

• Teoria i pràctica dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris. • Mètodes del pensament creador i de la seva aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques. • Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. • Estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació. • El sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. • La informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència

OBobligatòria 12 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre
A4 1primer semestre

Planificació de mitjans i suports publicitaris

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Planificació de mitjans i suports publicitaris (3108GP009)

Planificació de mitjans: • Anàlisi i selecció de mitjans i suports. • Tècniques de planificació de mitjans. • Tècniques de compra i negociació d'espais. • Anàlisi i investigació d'audiències. • Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals.• Evolució del màrqueting. • Estratègia i tàctica. • Estratègies de màrqueting i estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació • Macroentorn i microentorn • SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. • El concepte de rivalitat ampliada de Porter • Consumidor i targets. Segmentació • Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca • Posicionament

OBobligatòria 12 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Estratègies i tècniques de les relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estratègies de les relacions públiques (3108GP0047)

• Desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a les relacions públiques per, des d'un plantejament metodològic, prendre decisions que busquen l'eficàcia comunicativa. • Teoria i pràctica del disseny i desenvolupament de les estratègies de les polítiques de relacions públiques en les organitzacions, estudiant les seves diferents fases: investigació, planificació, comunicació i avaluació. • La configuració de la personalitat pública de les organitzacions. • La gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació. • Teoria i pràctica de les estratègies de la comunicació corporativa externa i interna en l'empresa pública i privada.

OBobligatòria 15 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre

Tècniques de les relacions públiques (3108GP0048)

• Pràctica del disseny i desenvolupament de les tècniques de relacions públiques en les organitzacions, en les seves diferents fases: investigació, planificació, comunicació i avaluació. • Pràctica de la gestió de les tècniques de comunicació corporativa externa i interna en l’empresa pública i privada.

OBobligatòria 15 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Taller de publicitat i comunicació online (3108GP0019)

• Planificació i gestió de la comunicació de una marca o empresa a Internet • Posicionament web • Evolució de la comunicació i la publicitat online • Institucions públiques i xarxes socials • Mitjans de comunicació i xarxes socials • Disseny d’aplicacions i de publicitat per a dispositius mòbils • Drets de gestió de la comunicació a Internet • Tendències a Internet • Situació del mercat online • Creació de xarxes socials pròpies • Audiències a Internet • Disseny i composició web • Xarxes socials

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Taller de vídeo (3108GP0020)

En el Taller de vídeo, l'alumne aprendrà a utilitzar de forma totalment manual qualsevol tipus de càmera de vídeo (professional o domèstica). També aprendrà tot el procés de post producció: volcatge i classificació del material, edició, sonorització, correcció de color, look i exportació final. Tot això es durà a terme a través de la realització d'un espot corporatiu real i amb classes pràctiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Taller de realització de publicitat radiofònica (3108GP0021)

Taller pràctic on es viurà el procés de producció i realització de productes radiofònics amb finalitat publicitària o comercial: falques, mencions, eslògans i experiència cross-media. Al final del taller els alumnes presentaran les seves creacions a classe.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Disseny d'una campanya electoral (3108GP0022)

Desenvolupar les diferents parts de la publicitat política que es porten a terme en unes eleccions • Notes de premsa • Rodes de premsa • Espots audiovisuals • Agenda d’actes • Màrqueting telefònic • Community manager en el context d’una campanya electoral• Accions de propaganda directa • Street marqueting • Estudiar com fer arribar el missatge central, de la campanya electoral, a l’electorat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Estratègia de creació d'una marca (3108GP0023)

• La comunicació corporativa/ Imatge corporativa. Identitat corporativa/ La marca verbal. La marca visual/Evolució de la imatge d’empresa/Estratègia de creació d’una marca: Concepte, desenvolupament, basses del disseny, motivació, execució./Estratègia de creació d’una marca: Fonaments. El logotip. La marca. Les tipografies/Treball de creació d’una marca: Procediments. Definició d’objectius. Anàlisi. Decisió. Execució. Control/ Re-disseny de la imatge corporativa:, actualitzar, gestionar el canvi, promoure el creixement, publicitar i reposicionar la nova imatge, testar la nova proposta/Aspectes jurídics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Estudis d'audiències i recepció (3108GP0024)

Audiències, intèrprets i usuaris. • Públics mediàtics, cultura i democràcia. • La medició d’audiències, problemes, ¿el fi de l’audiència?: continuïtat i canvi. • Noves tecnologies: nous problemes del mesurament d’audiències. • Audiència i ficció televisiva. • Etnografia i estudis de recepció. • L’audiència “extesa” (extended audience). Estudi de cas: reality tv.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Màrqueting polític (3108GP0025)

DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA En aquesta assignatura explorarem els components bàsics de les estratègies comunicatives dels projectes polítics contemporanis més rellevants. Campanyes publicitàries, elaboració de missatges, intervenció de les noves tecnologies, tècniques de difusió, globalització de la informació, anàlisi quantitativa i qualitativa de l’electorat, indicadors de popularitat, carisma polític, models de comportament electoral, direcció de campanya electoral, finançament de campanya electoral o programari ideològic constitueixen els conceptes cabdals de la disciplina del màrqueting polític present en les nostres societats democràtiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Relacions públiques en la gestió de crisi (3108GP0026)

Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes claus, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi . Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació . La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Taller d'organització d'esdeveniments i congressos (3108GP0027)

• Estudi de casos pràctics i anàlisi dels mateixos • Estudi dels diferents esdeveniments interns i externs a l’empresa pública i la privada • Gestió i planificació dels diferents esdeveniments de l’empresa pública i privada. • Planificació, execució i gestió del protocol en l’àmbit públic i privat. • Disseny dels diferents esdeveniments • Desenvolupament i creació d’esdeveniments • Planificació, execució i gestió de congressos. .

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Pràcticum (3108GP0029)

Formació desenvolupada en un entorn real empresarial o institucional estretament relacionada amb els objectius i competències desplegats a l’aula

OPoptativa 18 J Aanual
S Aanual

Responsabilitat social i corporativa (3108GP0031)

Objectius de l’assignatura - Dotar als alumnes dels coneixements sobre diferents corrents i perspectives sobre la Responsabilitat social i corporativa a nivell internacional, europeu i nacional - Vincular l’evolució de la RSC amb el context social i econòmic - Conèixer i comprendre els principals àmbits i característiques de la RSC - Conèixer les principals normatives i tractats sobre RSC a nivell internacional, europeu, espanyol i català - Conèixer els estàndards més utilitzats en la confecció d'informes de responsabilitat social i la seva materialització en casos concrets - Realitzar anàlisi de la RSC a diferents organitzacions - Incorporar la RSC com element de comunicació corporativa

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Gènere i mitjans de comunicació (3108GP0032)

La construcció de la realitat. Dels mitjans a les mediacions. Representació i estereotips. Rols de gènere a la informació i a la ficció. Igualtat de Gènere a la UE. La publicitat com a relat discriminador. Gènere i Internet.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Comunicació institucional i local (3108GP0033)

Comunicació institucional i local

OPoptativa 3 ER 2segon semestre

Seminari comunicació 1 (3108GP0034)

TALLER D'ELABORACIÓ DEL BOOK El book o portfolio és un element imprescindible si es pretén trobar treball com creatiu en una agència de publicitat. El book no només mostra idees, campanyes o anuncis que hem realitzat, sinó que serveix per demostrar la capacitat creativa i la manera de treballar del futur creatiu. Durant el Taller d'elaboració del book treballaren en diferents anuncis per començar a crear el book professional de cada alumne partint de productes reals, briefings reals i amb un criteri purament professional. Per a realitzar el treball de manera similar al sistema d'una agencia de publicitat, els alumnes treballaran per parelles o grups petits, depenent del número d'alumnes. A la part teòrica de l’assignatura repassarem una sèrie de característiques generals teòriques referents a l'elaboració del book.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Seminari comunicació 2 (3108GP0035)

PROCÉS PRÀCTIC DE CREACIÓ D’UNA CAMPANYA PUBLICITÀRIA. Aquest seminari ens permet conèixer a fons els diferents aspectes que incideixen en la realització d’una campanya publicitària com a professional en actiu. La metodologia que s’imparteix està centrada en analitzar de forma pràctica les campanyes que es fan en una agència a partir d’un briefing del client fins a la valoració final, passant per tot el procés que viu la campanya de publicitat. El seminari es basa en casos reals, valorant les mancances que pot tenir un briefing, com aquell briefing es transforma en una campanya i finalment les peces que es proposen al client, identificant els aspectes positius de cada proposta i projecte, respecte al target, el posicionament, el producte i el mercat. Coneixerem com s’organitzen i quin tipus de clients tenen les diferents tipologies d’agència de publicitat: petites i grans, creatives o més enfocades a màrqueting, segons la seva capacitat d’internacionalització o per la seva especialització en sectors concrets. Analitzarem el procés de treball entre departaments per tal d’homogeneïtzar una campanya i fer una proposta d’èxit al client.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Creació d'empreses (3108GP0037)

Creació d'empreses turístiques

OPoptativa 3 SO 1primer semestre

Direcció d'art (3108GP0039)

En aquesta assignatura s'aprendran els conceptes bàsics per poder dirigir la conceptualització visual i gràfica de missatges publicitaris. L'objectiu de la direcció d'art és arribar a ser capaç de dirigir especialistes en diferents àmbits (il·lustració, fotografia, realitzadors, estilistes...) mantenint la coherència i la unitat conceptual i estètica del missatge emès.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Fotografia publicitària (3108GP0040)

Donar forma i expressar visualment una idea per tal de que esdevingui un missatge publicitari. Tractar, amb la fotografia, el coneixement de la llum com a recurs bàsic d’expressió. Aplicar el seu ús al retrat i al bodegó publicitari, ambdós tant cotidians en els missatges publicitaris. Per aixó treballarem al plató aspectes de la llum a resoldre com la textura, la transparència i els reflexos. Tot aixó conformarà la nostra imatge fotogràfica que, inserida en els mitjans mes adients, ens serà útil per a comunicar el missatge publicitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Nous models de publicitat (3108GP0041)

L’estudi i l’aplicació pràctica de les tendències actuals en el camp de la publicitat.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre

Relacions públiques on line (3108GP0042)

L’estudi i l’aplicació de les estratègies de relacions públiques en el context de les noves formes de comunicació a través de la xarxa.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre

Seminaris en llengua estrangera

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Seminari d'anglès (3108GP0028)

Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.

OPoptativa 9 A Aanual

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball fi de grau (3108GP017)

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. Aquest treball ha de servir per poder avaluar el nivell d'integració de continguts i d'adquisició de les competències fonamentals de la titulació. Al mateix temps, ha de ser útil per avaluar les principals competències transversals abans de finalitzar els estudis. Cal tenir en compte que, per a ser avaluat l'TFG, l'estudiant ha d'haver superat totes les assignatures prèvies.

OBobligatòria 30 J Aanual
S Aanual
S2 Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.