Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

Classes presencials en català

OBobligatòria 3 BG 1primer semestre
CI 1primer semestre
FQ 1primer semestre
GH 1primer semestre
L1 1primer semestre
L2 1primer semestre

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 BG 1primer semestre
CI 1primer semestre
FQ 1primer semestre
GH 1primer semestre
L1 1primer semestre
L2 1primer semestre

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Societat, família i educació (3501MO1597)

x

OBobligatòria 4 BG 1primer semestre
CI 1primer semestre
FQ 1primer semestre
GH 1primer semestre
L1 1primer semestre
L2 1primer semestre

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum (3501MO1684)

80

OBobligatòria 14 A Aanual
F 1primer semestre

Treball final de màster (3501MO1685)

100

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
F 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

Aquesta assignatura es cursa al primer semestre del màster amb el propòsit de complementar la formació disciplinar dels estudiants en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. En l'<b>àmbit científic</b> es presentaran els currículums de física i química de l’educació secundària, i es tractaran amb una metodologia activa. S’analitzarà com enfocar l’ensenyament de les ciències i s'aportaran complements de formació científica que completin els coneixements de la llicenciatura o grau d’entrada. En l'<b>àmbit Tecnològic</b>, la matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària: estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. L'assignatura <i>Complements per a la formació en l'àmbit científic tecnològic</i> també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.

OPoptativa 4 BG 1primer semestre
FP 1primer semestre
FQ 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

L'assignatura té dues parts. En la primera, es fa una aproximació teòrica, amb exemples pràctics a l'estructura interna de les llengües, enteses com a sistema lingüístic, i es proporcionen eines conceptuals i procedimentals per a una adequada descripció d'aquests subjectes. En la segona part es presenten i es discuteixen un seguit de qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual, a la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, el seu paper en les societats humanes i els processos d'aprenentatge de segones llengües.

OPoptativa 4 L1 1primer semestre
L2 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.

OPoptativa 4 FP 1primer semestre
GH 1primer semestre

Optatives especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

Complements de Biologia

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 GH 2segon semestre
JP 2segon semestre

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 FP 1primer semestre
GH 1primer semestre

Optatives especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Física i Química: complements de química (3501MO1599)

Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química.

OPoptativa 3 FQ Aanual
JP Aanual

Especialitat de Física i Química: complements de física (3501MO1600)

Objectius de l'assignatura 1.- Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Física, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. 2.- Formar-se en la didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'assignatura, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat, disseny d'activitats d'ensenyament aprenentatge, maneig de recursos educatius específics de la matèria, etc. 3.- Dissenyar activitats competencials fonamentades en la innovació. 4.- Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de la Física 5.- Analitzar i aplicar propostes d'avaluació, auto - avaluació i co -avaluació de forma que potenciïn l'autoprenentatge i l'aprenentatge reflexiu de la Física

OPoptativa 3 FQ Aanual
JP Aanual

Optatives especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Recursos lingüístics (3501MO1923)

L'assignatura se centra en el coneixement i anàlisi de recursos lingüístics existents, i les possibilitats de crear-ne de nous, que han de facilitar la tasca dels docents de les àrees de llengua i literatura en l'impartició d'aquestes matèries. També es tenen en compte altres recursos que els coordinadors lingüístics de centre han de conèixer per orientar els docents d'altres àrees, ja sigui per facilitar l'acolliment lingüístic de l'alumnat immigrant com per millorar la seva tasca docent.

OPoptativa 3 L1 1primer semestre
L2 1primer semestre

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

Aproximació general al plantejament dels continguts de llengua i literatura catalana en l'educació secundària

OPoptativa 3 L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

Eines i estratègies per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a secundària

OPoptativa 3 L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Optatives especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Física i Química: complements de química (3501MO1599)

Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química.

OPoptativa 3 FQ Aanual
JP Aanual

Especialitat de Física i Química: complements de física (3501MO1600)

Objectius de l'assignatura 1.- Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Física, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. 2.- Formar-se en la didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'assignatura, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat, disseny d'activitats d'ensenyament aprenentatge, maneig de recursos educatius específics de la matèria, etc. 3.- Dissenyar activitats competencials fonamentades en la innovació. 4.- Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de la Física 5.- Analitzar i aplicar propostes d'avaluació, auto - avaluació i co -avaluació de forma que potenciïn l'autoprenentatge i l'aprenentatge reflexiu de la Física

OPoptativa 3 FQ Aanual
JP Aanual

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

Complements de Biologia

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

Aquest mòdul és una introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a secundària amb l'objectiu d'establir un marc general, i una fonamentació teòrica, per la resta dels mòduls específics del programa.

OPoptativa 4 BG 1primer semestre
FP 1primer semestre
FQ 1primer semestre

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

L'assignatura té dues parts. En la primera, es fa una aproximació teòrica, amb exemples pràctics a l'estructura interna de les llengües, enteses com a sistema lingüístic, i es proporcionen eines conceptuals i procedimentals per a una adequada descripció d'aquests subjectes. En la segona part es presenten i es discuteixen un seguit de qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual, a la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, el seu paper en les societats humanes i els processos d'aprenentatge de segones llengües.

OPoptativa 4 L1 1primer semestre
L2 1primer semestre

Didàctica específica de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

L'assignatura s'imparteix en llengua catalana. Els alumnes poden presentar les tasques en llengua catalana o llengua castellana.

OPoptativa 4

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

L'assignatura s'imparteix en llengua catalana. Els alumnes poden presentar les tasques en llengua catalana o llengua castellana.

OPoptativa 4 L1 1primer semestre
L1 1primer semestre
L2 1primer semestre
L2 1primer semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

L'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre el concepte de pràctica innovadora en l'ensenyament de les llengües, així com aconseguir eines per valorar-ne la idoneïtat i avaluar i conèixer bones pràctiques educatives.

OPoptativa 2 L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 FP 1primer semestre
GH 1primer semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 BG 1primer semestre
FP 1primer semestre
FQ 1primer semestre

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2012-2013). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 20 hores presencials, 20 hores de treball dirigit i 35 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 GH 2segon semestre
JP 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

L'objectiu principal de l'assignatura és conscienciar als docents de la importància de l'anàlisi i la protecció del paisatge i el patrimoni dintre dels objectius de les ciències socials. Per això es donaran les eines didàctiques perquè puguin formar als discents de secundària en l'anàlisi, la comprensió i la defensa del paisatge i del patrimoni,

OPoptativa 3 GH 2segon semestre
JP 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 BG 1primer semestre
FP 1primer semestre
FQ 1primer semestre

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

Assignatura amb un gran contingut pràctic i centrada en la didàctica de la Física i la Química. S'analitzaran diferents tipus de pràctiques de laboratori i les finalitats de realitzar-les a secundària.

OPoptativa 3 FQ Aanual
JP Aanual

Optatives de didàctica especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

L'assignatura se centrarà en les tecnologies digitals aplicades a la docència de la llengua i la literatura. Partint d’una reflexió general sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge al segle XXI, l'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre els beneficis que aporten les noves tecnologies a aquest procés, especialment en relació a la didàctica de la llengua i la literatura i als nous entorns de comunicació i relació social.

OPoptativa 3 L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

OPoptativa 3 L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 BG 1primer semestre
FP 1primer semestre
FQ 1primer semestre

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

Assignatura amb un gran contingut pràctic i centrada en la didàctica de la Física i la Química. S'analitzaran diferents tipus de pràctiques de laboratori i les finalitats de realitzar-les a secundària.

OPoptativa 3 FQ Aanual
JP Aanual

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
JP 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

Comprendre totes les dimensions de la innovació educativa i es capaç de posar en pràctica els seus recursos i estratègies.

OPoptativa 2 BG 2segon semestre
FQ 2segon semestre
JP 2segon semestre

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.

OPoptativa 4 FP 1primer semestre
GH 1primer semestre

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 GH 2segon semestre
JP 2segon semestre

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 FP 1primer semestre
GH 1primer semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

L'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre el concepte de pràctica innovadora en l'ensenyament de les llengües, així com aconseguir eines per valorar-ne la idoneïtat i avaluar i conèixer bones pràctiques educatives.

OPoptativa 2 L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 FP 1primer semestre
GH 1primer semestre

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2012-2013). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 20 hores presencials, 20 hores de treball dirigit i 35 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 GH 2segon semestre
JP 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

L'objectiu principal de l'assignatura és conscienciar als docents de la importància de l'anàlisi i la protecció del paisatge i el patrimoni dintre dels objectius de les ciències socials. Per això es donaran les eines didàctiques perquè puguin formar als discents de secundària en l'anàlisi, la comprensió i la defensa del paisatge i del patrimoni,

OPoptativa 3 GH 2segon semestre
JP 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2 GH 2segon semestre
GH 2segon semestre
JP 2segon semestre
JP 2segon semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 BG 2segon semestre
CI 2segon semestre
FQ 2segon semestre
GH 2segon semestre
L1 2segon semestre
L2 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.