Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre
B 1primer semestre

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Societat, família i educació (3501MO1597)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum (3501MO1684)

OBobligatòria 14 A Aanual

Treball final de màster (3501MO1685)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Complements per la formació de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

OPoptativa 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Incorporació al treball i formació i orientació laboral (3501MO1686)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Optatives especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Tecnologia: història de la ciència i la tecnologia (3501MO1607)

Recorregut per la història de la ciència i la tècnica/tecnologia destacant, d'una banda, la importància dels coneixements tècnics en l'evolució de la ment humana i de les societats. De l'altra, que només l'aproximació històrica permet entendre les teories científiques, les seves limitacions, la raó dels canvis i el seu impacte social, evitant les lectures presentistes.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Especialitat de Tecnologia: la docència tecnològica en el context social actual (3501MO1608)

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives especialitat de Formació i orientació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Prevenció de riscos laborals (3501MO1687)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Empresa i iniciativa emprenedora (3501MO1688)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

OPoptativa 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La formació professional de la LOE (3501MO1689)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Optatives de didàctica especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: el treball de laboratori a l'aula de Tecnologia (3501MO1616)

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: instruments docents en l'ensenyament tecnològic (3501MO1617)

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009-2010). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS i s'estructura en 19 hores presencials, 25 hores de treball dirigit i 31 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Formació i orientació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La planificació dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels mòduls de formació professional (3501MO1690)

OPoptativa 3 A 1primer semestre

La planificació dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels mòduls de l'àrea de FOL (3501MO1691)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

OPoptativa 2 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009-2010). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS i s'estructura en 19 hores presencials, 25 hores de treball dirigit i 31 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

OPoptativa 2 A 1primer semestre
A 1primer semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de la formació i orientació laboral (3501MO1692)

OPoptativa 2 A 2segon semestre

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Incorporació al treball i formació i orientació laboral (3501MO1686)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Prevenció de riscos laborals (3501MO1687)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Empresa i iniciativa emprenedora (3501MO1688)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Aprenentatge i ensenyament de les materies corresponents a l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La formació professional de la LOE (3501MO1689)

OPoptativa 4 A 1primer semestre

La planificació dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels mòduls de formació professional (3501MO1690)

OPoptativa 3 A 1primer semestre

La planificació dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels mòduls de l'àrea de FOL (3501MO1691)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de la formació i orientació laboral (3501MO1692)

OPoptativa 2 A 2segon semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.