Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Grau en Psicologia

Fonaments de la psicobiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

PSICOBIOLOGIA, NEUROCIÈNCIES, NEUROANATOMIA, PSICOLOGIES EVOLUCIONISTES, ETOLOGIA, PSICOGENÈTICA

Bbàsica 12 A Aanual

Fonaments de psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia:. referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

Bbàsica 12 A Aanual

Anàlisi de dades en psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Mòdul dedicat a: Seleccionar i aplicar la metodologia quantitativa adequada per fer recerca en Psicologia. Aplicar les tècniques d’anàlisi de dades adequades a les característiques del disseny de la investigació. Saber presentar un informe de recerca d’acord amb la normativa A.P.A. Avaluar críticament els informes de recerques psicològiques realitzades per altres investigadors.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

Mòdul destinat a treballar i reflexionar sobre les competències del professional de la psicologia en formació. Se centra en les comptències reflexives, la solució de problemes, la gestió d'emocions i la recerca d'informació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

Autonomia acadèmica (1 crèdit): - Anàlisi dels resultats del primer semestre, gestió de les emocions i de la frustració, recerca d'ajuda (4 h). - Treball col•laboratiu en equips i xarxes (8 h). - La formació del psicòleg (2 h). – PAS-P i tutoria (4 h). Comunicació i relació interpersonal (1 crèdit): - Competència comunicativa interpersonal (8 h). - Comunicació oral i escrita (8 h). - Negociació (9 h). Desenvolupament socioprofessional (1 crèdit): - Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional (15 h). - Cura personal i desenvolupament professional (6 h). – PAS-P i tutoria (4 h).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Percepció, atenció, memòria i interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.

Bbàsica 12 A Aanual

Desenvolupament i cultura

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

La Psicologia del Desenvolupament. L'estudi de les diferències individuals. Desenvolupament dels processos bàsics a la infància: psicomotricitat, atenció, percepció, cognició i llenguatge. La importància de la cultura en el desenvolupament humà. Canvis físics i psicològics a l'adolescència. Maduresa i Vellesa. La importància de les emocions i el vincle afectiu al llarg del cicle vital.

OBobligatòria 12 A Aanual

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Mòdul dedicat a: Seleccionar i aplicar la metodologia quantitativa adequada per fer recerca en Psicologia. Aplicar les tècniques d’anàlisi de dades adequades a les característiques del disseny de la investigació. Saber presentar un informe de recerca d’acord amb la normativa A.P.A. Avaluar críticament els informes de recerques psicològiques realitzades per altres investigadors.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

PSICOBIOLOGIA, NEUROCIÈNCIES, NEUROANATOMIA, PSICOLOGIES EVOLUCIONISTES, ETOLOGIA, PSICOGENÈTICA

Bbàsica 12 A Aanual

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia:. referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

Bbàsica 12 A Aanual

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.

Bbàsica 12 A Aanual

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

La Psicologia del Desenvolupament. L'estudi de les diferències individuals. Desenvolupament dels processos bàsics a la infància: psicomotricitat, atenció, percepció, cognició i llenguatge. La importància de la cultura en el desenvolupament humà. Canvis físics i psicològics a l'adolescència. Maduresa i Vellesa. La importància de les emocions i el vincle afectiu al llarg del cicle vital.

OBobligatòria 12 A Aanual

Anàlisi de dades en psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics. • Estadística Inferencial. o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades. o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

Autonomia acadèmica (1 crèdit): - Iniciativa personal i automotivació (10 h). - Participació universitària (10 h). – PAS-P i tutoria (5 h) Comunicació i relació interpersonal (1 crèdit): - Competència comunicativa interpersonal (6 h). - Negociació (9 h) - Direcció de persones i equips (10 h). Desenvolupament socioprofessional (1 crèdit): - Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional (15 h). - Cura personal i desenvolupament professional (7 h). – PAS-P i tutoria (3 h).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Aprenentatge, motivació i emoció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Tendències actuals en la investigació de l'aprenentatge. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.

Bbàsica 12 A Aanual

Cognició i llenguatge

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.

Bbàsica 12 A Aanual

Personalitat i context social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Personalitat i context social (3101G01062)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col•lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicometria i avaluació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicometria i avaluació (3101G01063)

MATÈRIA D'AVALUACIÓ• Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials MATÈRIA DE PSICOMETRIA• Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.

OBobligatòria 12 A Aanual

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics. • Estadística Inferencial. o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades. o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Tendències actuals en la investigació de l'aprenentatge. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.

Bbàsica 12 A Aanual

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.

Bbàsica 12 A Aanual

Personalitat i context social (3101G01062)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col•lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicometria i avaluació (3101G01063)

MATÈRIA D'AVALUACIÓ• Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials MATÈRIA DE PSICOMETRIA• Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia de l'educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'educació. La psicologia de l'educació en el context de la psicologia. Contexts de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. 2. Les pràctiques educatives. El constructivisme i els enfocaments sistèmics i ecològics com elements d'un marc referencial per a l'anàlisi de les pràctiques educatives. Anàlisi de les pràctiques educatives. 3. Pràctiques educatives escolars. Les característiques de les pràctiques educatives escolars. La contribució de la psicologia de l'educació i de la instrucció a l'estudi i millora de les pràctiques educatives escolars. 4. La psicologia de l'educació i les pràctiques educatives familiars. La família com a context de desenvolupament i aprenentatge humà. Diversitat familiar i concepte bàsic de família. . 5 Programes i pràctiques comunitàries. Els objectius de la intervenció i la definició d'un model d'enriquiment i prevenció. Tècniques i estratègies per a la intervenció psicoeducativa

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia clínica infantil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia clínica d'adults

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia dels grups i les organitzacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.

OBobligatòria 12 A Aanual

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 1 (3101G01007)

El mòdul de pràcticum s'ha reestructurat completament durant el curs 2011-12. S'ha aplicat un disseny innovador que, seguint el sentit general de la memòria de grau, permet una aproximació al món professional més plena. El pràcticum queda dissenyat de la següent manera. A- Exposicions o seminaris adreçats a tota la classe. Aquests seminaris seràn, cada any, els següents: 1- Un seminari d'ètica aplicada a la psicologia portat per l'Observatori d'Ètica del Campus Arnau d'Escala. 2- Un seminari sobre el Codi Deontològic del Psicolèg portat per la Comissió de Deontologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 3- Una sessió formativa sobre el perfil professional del psicòlegs i les acreditacions actuals portada per la presidenta i membres de la Junta de la Delegació Territorial de Girona del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i la coordinació d'estudis de Psicologia. 4- Una conferència invitada on es posi de relleu el caràcter aplicat de les investigacions que es porten a terme des del Departament de Psicologia o l'Institut de Qualitat de Vida i la transferència de coneixement que generen aquestes recerques. B- Una vegada realitzades les activitats formatives globals, els estudiants seràn dividits en 4 grups de 15 alumnes. Cada grup realitzarà cinq tallers de 4 hores cada u d'ells. 4 dels tallers seràn d'itinerari. D'aquesta manera tots els alumnes realitzaràn els itineraris de l'àmbit clínic-sanitari, psicoeducatiu, intervenció psicosocial i d'organitzacions. Un cinquè taller de 4 hores donarà l'oportunitat als estudiants d'apropar-se al món del psicoterapeuta, realitzant un taller experiencial. Aquest bloc comporta l'invitació docent a 20 professionals del món extern universitari, a part dels professionals que porten a terme les activitats globals. Una de les parts innovatives d'aquest pràcticum és l'invitació a ex-estudiants de la UdG, ara ja professionals, a constituïr-se com a equip docent col.laborador del pràcticum. D'aquesta manera s'activen els lligams de la Facultat amb els seus antics estudiants i es potencia el coneixement de les possibilitats de trajectòria professional dels estudiants actuals. C- Els estudiants per grups de cinq persones realitzaran una entrevista a un psicòleg d'un centre que oferta places de quart. D'aquesta manera els estudiants comencen a conèixer les tipologies i orientacions dels centres on podràn fer pràctiques externes. D'altra banda aquestes entrevistes a professionals ens permeten un feedback sobre les competències, aprenentatges, instruments de diagnosi i programes d'intervenció propis dels diferents àmbits de la psicologia, programes, tècniques i competències que estan en continua renovació. Aquesta aproximació estudis- món professional ens ha de permetre crear un bucle de retroalimentació entre la realitat professional i acadèmica. D- Finalment, però no menys important, és la formació continuada que rep l'alumne del seu professor tutor acadèmic. Els alumnes per grups petits tindran sessions de guia i supervisió quinzenals amb els seus tutors universitaris. El fet de realitzar la supervisió en grup (que no té perquè coincidir amb el grup que ha realitzat els tallers sinó que, prioritàriament i de forma intencional, seràn estudiants de diferents grups)permet enriquir-se de l'experiència realitzada per altres companys/es de classe.

OBobligatòria 3 B 2segon semestre

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'educació. La psicologia de l'educació en el context de la psicologia. Contexts de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. 2. Les pràctiques educatives. El constructivisme i els enfocaments sistèmics i ecològics com elements d'un marc referencial per a l'anàlisi de les pràctiques educatives. Anàlisi de les pràctiques educatives. 3. Pràctiques educatives escolars. Les característiques de les pràctiques educatives escolars. La contribució de la psicologia de l'educació i de la instrucció a l'estudi i millora de les pràctiques educatives escolars. 4. La psicologia de l'educació i les pràctiques educatives familiars. La família com a context de desenvolupament i aprenentatge humà. Diversitat familiar i concepte bàsic de família. . 5 Programes i pràctiques comunitàries. Els objectius de la intervenció i la definició d'un model d'enriquiment i prevenció. Tècniques i estratègies per a la intervenció psicoeducativa

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.

OBobligatòria 12 A Aanual

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 2 (3101G01008)

L'objectiu del pràcticum és que els alumnes puguin aplicar, observar i reflexionar sobre els continguts que han anat adquirint en els restants mòduls del grau en els contexts on en un futur es pot desenvolupar la seva pràctica professional. Més específicament, hauran de treballar els principis i els procediments d'avaluació i d’intervenció psicològica. Principalment, veure i fer entrevistes, utilitzar l'observació i aplicar els tests psicològics. També, hauran de conèixer els diversos camps d'aplicació de la psicologia, adquirir els coneixements necessaris per incidir i promoure la qualitat de vida dels individus, els grups i les organitzacions en els diferents contexts: l'educatiu, el clínic i de la salut del treball i les organitzacions, i el comunitari. Per altra banda, s'espera que l'estudiant aprengui a socialitzar-se i relacionar-se en els diferents contextos del pràcticum, coordinant-se amb altres professionals i reconeixent la dinàmica organitzativa del centre de pràctiques. El pràcticum ha de permetre que l'alumne adquireixi un coneixement i un rol de la vida laboral que l'orienti en el seu projecte professional futur.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre
CS 2segon semestre
SI 2segon semestre

Intervenció psicosocial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. Psicosociologia de la intervenció social: a. Polítiques socials i intervenció social. El canvi social intencional. Problemes i necessitats socials i les seves representacions socials. Drets humans. Risc social i prevenció. Benestar social i qualitat de vida. b. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. c. Paradigmes històrics en les formes d'afrontar problemes i necessitats socials. Tècniques d'intervenció social. Prosocialitat i xarxes de suport social. La donació. El voluntariat. L'ajuda mútua. La mediació. El cooperativisme. d. Avaluació de situacions complexes. L'ús d'indicadors socials i psicosocials. Planificació i organització d'intervencions socials. Investigació valorativa. Agents socials implicats i participació social. El psicòleg de la intervenció social. Ètica de la intervenció psicosocial. 2. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.

OBobligatòria 12 A Aanual

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3101G01069)

El TFG s'articula en base a la normativa marc reguladora del Treball de Final de Grau aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/12 de 26 de juliol de 2012 i pel reglament intern organitzador del treball de final de grau aprovat per la Comissió de Govern de la Facultat. El TFG comporta la realització d'un projecte, estudi o treball en què s'apliqui, s'integri i es desenvolupi els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de grau de psicologia. El TFG implica la presentació d'una memòria i la defensa pública del treball per part de l'estudiant així com l'avaluació i qualificació del treball per part dels tribunals docents assignats. El TFG s'ha de dur a terme de manera individual. Només de forma excepcional es pot realitzar en grup quan el coordinador dels estudis ho autoritzi. El tema del TFG pot respondre a una proposta individual presentada per l'estudiant i/o amb temàtiques proposades pel professorat i equips de recerca afins als estudis o entitats externes col.laboradores. En el cas que l'estudiant desenvolupi el treball o una part significativa d'aquest en empreses, institucions o grups de recerca es requerirà la participació d¡un co-tutor/s de la institució o grup de recerca perquè presti col.laboració en la definició del contingut o en el desenvolupament del treball. En el cas que l'estada a l'empresa, institució o grup de recerca estigui relacionada amb les pràctiques externes de l'estudiant, caldrà que l'acord estigui inclòs en el conveni establert.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. Psicosociologia de la intervenció social: a. Polítiques socials i intervenció social. El canvi social intencional. Problemes i necessitats socials i les seves representacions socials. Drets humans. Risc social i prevenció. Benestar social i qualitat de vida. b. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. c. Paradigmes històrics en les formes d'afrontar problemes i necessitats socials. Tècniques d'intervenció social. Prosocialitat i xarxes de suport social. La donació. El voluntariat. L'ajuda mútua. La mediació. El cooperativisme. d. Avaluació de situacions complexes. L'ús d'indicadors socials i psicosocials. Planificació i organització d'intervencions socials. Investigació valorativa. Agents socials implicats i participació social. El psicòleg de la intervenció social. Ètica de la intervenció psicosocial. 2. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.

OBobligatòria 12 A Aanual

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

La igualtat en les relacions professionals: cultura, gènere i sexualitat (3 crèdits) -La construcció de la 'diferència' en la ciència i la intervenció psicològiques a diferents contexts (25 h). – Elements de la perspectiva de gènere, els estudis culturals i la teoria Queer per a una psicologia igualitària i no discriminatòria (25 h). -Processos i recursos de la psicologia per a l'igualtat en la recerca i la intervenció (25 h).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre
SI 2segon semestre

Assignatures optatives del grau de psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció de les alteracions del comportament a la infància. Psicopatologia del vincle i de les relacions familiars. Trastorns del període escolar. Trastorns específics del nen amb malaltia orgànica

OPoptativa 3 A 2segon semestre
SI 2segon semestre

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

En aquesta assignatura s'aprofundirà en el coneixement de la discapacitat intel·lectual des dels nous enfocaments teòrics. Es farà referència a les diferents situacions que poden originar aquesta situació, així com també s'intentarà concretar el perfil conductual d'aquest col·lectiu de persones. També s'avordarà l'avaluació i la intervenció en persones amb discapacitat intel·lectual.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

1. Concepte d'envelliment. Significació en la societat actual 2. Identificació de les necessitats de les persones Grans. 3. Definir els conceptes d'envelliment normal i envelliment patològic. 4. Aproximació als principals trastorns psicopatològics (factors de risc) 5. Administració i avaluació de proves psicològiques 6. Aproximació a les habilitats, coneixements i actituds necessàries per intervenir des d'una perspectiva psicològica en l'etapa de vellesa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
SI 2segon semestre

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

• Evolució històrica dels trastorns de la conducta alimentària• Criteris diagnòstics i característiques clíniques en anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa i trastorn alimentari compulsiu. • Etiologia multicausal: factors de predisposició, desencadenants i de manteniment• Avaluació: principals instruments i tècniques d'avaluació dels TCA• Intervenció: prevenció primària, secundària, tractament i seguiment. El treball interdisciplinari en tractament dels TCA. • Aspectes ètics en la intervenció en TCA.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Psicologia del dolor (3101G01022)

Bases biològiques, psicològiques i socials del dolor. Dolor agut i crònic. Dolor i sofriment. Modulació psicològica del dolor. Avaluació del dolor i teràpies psicològiques pel seu tractament.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
SI 2segon semestre

Sexualitat i salut (3101G01023)

Bases biològiques, psicològiques i socials del comportament sexual. Disfuncions sexuals en l'home i en la dona. Prevenció dels comportaments sexuals de risc: embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

Conceptes bàsics, definicions, epidemiologia, classificacions, diagnostico (DSM-CIÏ). Patologia dual. Comorbiditat. Mètodes i tècniques d'avaluació. Instruments específics d'avaluació. Tècniques i recursos terapèutics per al tractament de les addiccions. Programes de prevenció. Estratègies de manteniment de l'abstinència. Programes específics. Conductes addictives no tòxiques.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
SO 2segon semestre

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

Els continguts de la matèria s'ordenaran a partir dels següents blocs temàtics: 1. Alteracions del sistema nerviós i els seus efectes sobre el desenvolupament cognitiu. 2. Neuropsicologia dels trastorns del desenvolupament cognitiu general: síndromes genètiques que cursen amb discapacitat intel·lectual i efectes de la privació ambiental. 3. Neuropsicologia dels trastorns d'aprenentatge: trastorns de la coordinació motriu , el llenguatge , la lectura , l'escriptura i el càlcul , i trastorn d'aprenentatge no verbal. 4. Neuropsicologia del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i altres trastorns del desenvolupament de les funcions executives. 5. L'avaluació neuropsicològica en la infantesa i l'adolescència. 6. Plasticitat, tractament i rehabilitació neuropsicològics en la infantesa i l'adolescència.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
SI 2segon semestre

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

1: Característiques i condicionants de l'ajuda que proporciona l'assessorament psicològic. Perfil professional. Marcs conceptuals de l'ajuda psicològica. 2: Models d'intervenció. Orientació i assessorament. El model educacional constructiu d'assessorament. Assessorament col•laboratiu. 3: Assessorament i estratègies d'atenció a la diversitat en el nivell institucional. Anàlisi institucional i formes d'intervenció i assessorament. 4: La intervenció psicoeducativa orientada a l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge i d'atenció a la diversitat. Assessorament i estratègies d'atenció a la diversitat en el nivell de l'aula. 5: Intervenció psicopedagògica i treball en xarxa. Suport social i treball en xarxa. La xarxa col•laborativa.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
SO 2segon semestre

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

L'assignatura es planteja obrir un espai d'estudi i reflexió sobre la importància de l'afectivitat en el desenvolupament humà i en la gènesi dels trastorns psicopatològics. El marc d'estudi vol oferir una perspectiva integrada de la psicologia i la psicoteràpia que engloba la teoria de l'afecció, les neurociències i la recuperació actual de la psicología psicodinàmica o psicoanàlisi.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

Aquest mòdul pretén donar als estudiants una visió àmplia sobre què és la Teoria de la ment, o aquella habilitat humana d'interpretar els estats mentals (desitjos, creences, intencions, emocions...) propis i dels altres. ES treballarà amb l'objectiu que els estudiants comprenguin quines habilitats implica, com es desenvolupen i com es relacionen amb altres capacitats com el llenguatge o les funcions executives. Es tractarà sobre les implicacions que el desenvolupament d'aquestes habilitats mentalistes té en el comportament social i també en diferents patologies, i es donaran algunes eines i estratègies per a l'avaluació i intervenció. Específicament, els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1 Teoria de la ment (ToM). Concepte i desenvolupament. Bases neuropsicològiques. ToM i comportament social. 2. Relacions entre ToM, llenguatge, funcions executives i intel·ligència. 3. ToM i Psicopatologia. Relacions entre ToM i: alteracions del llenguatge i de la comunicació; trastorns afectius; trastorns conductuals; trastorns de la personalitat; trastorns psicòtics; altres tipus de trastorns. 4. Avaluació de les habilitats de teoria de la ment. Intervenció per a la millora de les habilitats mentalistes. (tenir en compte que l'assignatura es realitzarà en llengua anglesa)

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Investigació aplicada (3101G01035)

1. La investigació aplicada en Psicologia. 2. Els aspectes formals de la presentació d'un informe d'investigació. 3. La metodologia de la investigació. 4. La planificació de l'anàlisi dels resultats. L'aplicació i interpretació de les tècniques d'anàlisi de resultats. 5. La discussió dels resultats de la investigació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

L'objectiu de l'assignatura és el coneixement de les bases biològiques del sistema neuroendocri, en relació la conducta.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
SI 2segon semestre

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. El concepte d'adaptació i la seva significació psicològica. 2. Les motivacions humanes i les demandes de l'entorn. 3. Situacions de canvi, transició i pèrdua i adaptació. 4. Els processos d'adaptació relacionats amb la motivació de control. 5. Els processos d'adaptació relacionats amb la vinculació. 6. Els processos d'adaptació relacionats amb la competència personal. 7. Els processos d'adaptació relacionats amb l'autodeterminació. 8. Estratègies i tècniques motivacionals dirigides al canvi i el desenvolupament de persones en diferents contexts.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Justícia, psicologia i gènere• Allò jurídic i la producció narrativa d'objectivitat. • Interrelacions entre el psicosocial i el jurídic. • Poder i Imaginari social. • L'ètica de la cura com a crítica a la Justícia. 2. Psicosociologia dels procediments judicials• Efectes psicosocials en l'aplicació de les regulacions legals i normatives en la intervenció amb dones (prostitució, avortament, violència de gènere, persecució, immigració,etc.). • Efectes de victimització i criminalització en la intervenció legal: la construcció de la víctima i la delinqüent. • Delictes contra les dones: violència en la parella, en la família i delictes contra la llibertat sexual. • La dona delinqüent i la prevenció de la delinqüència femenina. • Dona i presó. Dona i tribunals de justícia. 3. Recursos per a la intervenció• Serveis i programes específics• Equips interdisciplinaris i treball professional en xarxa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

1. Childhood and evolution of social problems: a historical perspective. 2. Legal and political framework regarding children rights and child protection. 3. Risk, protection, needs, vulnerability and resilience. 4. Introduction to child abuse and neglect. 5. Introduction to the juvenile justice system. 6. The decision-making process in the child protection system 7. The rights of children in public care. 1. La infantesa i l'evolució dels seus problemes socials en una perspectiva històrica. 2. Marc legal i polític sobre drets dels infants i protecció a la infància. 3. Factors de risc i protecció. Necessitats, vulnerabilitat i resiliència. 4. Introducció al maltractament infantil. 5. Introducció a l'àmbit de justícia juvenil. 6. Procés de presa de decisions en protecció a la infància 7. Els drets dels infants en acolliment.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

Dotar l'alumnat d'eines per a la valoració dels riscos i oportunitats en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenvolupar una actitud digital adequada.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

Els continguts de la matèria s'ordenaran a partir dels següents blocs temàtics: 1. Bases teòriques: El paradigma científic de la prospectiva relacional-sistèmica. El pensament multidimensional. La complexitat. Canvi epistemològic; de l'individu al sistema. La causalitat circular. Teoria general dels sistemes. Teoria de la comunicació humana. L'escola de Milà i la seva evolució. 2. La família: Evolució del seu abordatge terapèutic. Estructura, procés i context; eixos indispensables per a l'anàlisi familiar. Cicle vital familiar. Genograma. Historiograma. Disfuncions familiars. La funció del símptoma vs. el símptoma de la funció. 3. Tipologias de famílies. Organitzacions familiars diverses. Famílies amb estructura rígida vs. caòtica, multiasistides i en desavantatge social. 4. Aproximació als instruments tècnics i d'intervenció. Anàlisi de la demanda. Elaboració i comprovació d'hipòtesi. L'entrevistador. Creació del context terapèutic. Redefinició. Estratègies terapèutiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Psicopatologia forense (3101G01052)

Temes dels continguts de la matèria: 1. Psicopatologia forense i sistema legal 2. Principals trastorns psicopatològics i les seves implicacions legals. 3. Imputabilitat: concepte, evolució i avaluació. 4. Instruments d'Avaluació Forense (IEF) 5. Assassins i psicòpates: realitat, mites i coneixement científic. 6. Anàlisi de sentències judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Teories per a l'anàlisi dels relats o anàlisi narrativa: Teoria fonamentada. Semiòtica. Anàlisi del discurs. Retòrica de l'argumentació. Hermenèutica. 2. Tipus de materials i corpus textual per analitzar. 3. Procediments per desenvolupar l'anàlisi: Organització, sistematització, categorització i altres accions. Elaboració dels informes finals: reflexivitat, retòrica, tipus d'escriptura. 4. L'ús de programes informàtics: Atles-tu, etc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA NOCIÓ DE CONFLICTE. TEMA 2. DIFERENTS PUNTS DE VISTA EN RELACIÓ AL CONFLICTE: tradicional, de les Relacions Humanes i interaccionista. TEMA 3. DIAGNOSTIC DEL TIPUS DE CONFLICTE. TEMA 4. EL PROCÉS DEL CONFLICTE - Etapes TEMA 5. ESTRATÈGIES PER FER FRONT ALS CONFLICTES INTERPERSONALS. 5.1 SELECCIÓ DEL MÈTODE ADEQUAT. TEMA 6. LA NECOCIACIÓ. 6.1 EL PROCÉS. 6.2 ACORDS DISTRIBUTIUS I INTEGRADORS. TEMA 7. DIFERÈNCIES INDIVIDUALS EN L'EFICÀCIA DE LA NEGOCIACIÓ TEMA 8. LA MEDIACIÓ

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.