Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2006-2007

Psicologia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de l'atenció i la percepció (processos psicològics bàsics) (3101PS0001)

Aprenentatge i condicionament. Atenció. Percepció. Memòria. Motivació i emoció. Sensació versus percepció. Psicofísica de la percepció i l’atenció. El procés perceptiu i d'atencions. Teories de la percepció i processos afins. Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius. Consciència, emoció i memòria. Condicionament. Aprenentatge social. Aprenentatge de conceptes i procediments. Motivació primària. Motivació adquirida. Autoregulació. Funció i expressió de les emocions. Condicionament emocional. Emoció i cognició. Cultural, aprenentatge, motivació i emoció.

NDno definit A 1primer semestre

Introducció a la psicologia (3101PS0002)

La formació general en el camp de la psicologia. Concepte i objecte de la psicologia com a disciplina multiparadigmàtica. Descripció, explicació, predicció i intervenció en Psicologia. Perfils professionals. Deontologia.

OBobligatòria A 1primer semestre

Processos psicosocials bàsics (3101PS0003)

Teories psicosociològiques. Processos psicosociològics bàsics. Actituds socials. El comportament col·lectiu. Medi ambient i comportament. Teoria i processos psicosocials bàsics. Percepció social. Pensament social. Atribució. Categorització. Concepte i evolució històrica. Mètodes i tècniques. Formació i canvi d’actituds. Comunicació persuasiva. Conformisme. Uniformitat. Influència minoritària. Obediència. Actituds, canvi d'actituds i comportaments col·lectius. Moviments socials. Medi ambient i comportament. Atracció interpersonal. Altruisme. Agressivitat. Bases del poder. Comunicació social.

NDno definit 6 A 2segon semestre

Psicologia de la memòria i la representació (processos psicosocials bàsics II) (3101PS0004)

Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius.

NDno definit A 2segon semestre

Principis de psicobiologia (3101PS0005)

Principis de genètica i evolució. Fonaments de neurociència. Psicologia fisiològica. Etologia. Biologia i Psicologia. Teoria de l’evolució. L’evolució humana. Etologia: estudi comparatiu del comportament. Sociobiologia. Evolució i cultura. Genètica del comportament. Neuroembriologia. Plasticitat cerebral. Experiència i desenvolupament. Neuroanatomia bàsica. Mecanismes neuronals. Arquitectura funcional del cervell. Organització psicobiològica del comportament. Fisiologia dels comportaments bàsics: cognició, llenguatge, aprenentatge, memòria, emoció i motivació. Fisiologia de la consciència.

NDno definit A Aanual

Mètodes i dissenys d'investigació en psicologia I (3101PS0006)

Metodologies d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d’anàlisi multivariable. Medició en psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris.

NDno definit A Aanual

Psicologia de la infància (3101PS0007)

Estudi del desenvolupament cognoscitiu, lingüístic, social i afectiu d'un infant des de el moment de la concepció fins a la pre-adolescència. Comprensió del sistema de desenvolupament i del pes dels diferents factors que hi incidèixen en la seva orientació i curs. Mètodes d'anàlisi de l'observació i estudi del desenvolupament. Principals enfocs teòrics. La Psicologia de la Infància dins el context professional de la Psicologia.

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Influència social i comportaments col·lectius (3101PS0008)

Teories psicosociològiques. Porcessos psicosociològics bàsics. Actituds socials. El comportament col·lectiu. Medi ambient i comportament. Teoria i processos psicosocials bàsics. Percepció social. Pensament social. Atribució. Categorització. Concepte i evolució històrica. Mètodes i tècniques. Formació i canvis d'actituds. Comunicació persuasiva. Conformisme. Uniformitat. Influència minoritària. Obediència. Actituds, canvi d'actituds i comportaments col·lectius. Moviments socials. Medi ambient i comportament. Atracció interpersonal. Altruisme. Agressivitat. Bases del poder. Comunicació social

NDno definit 6 A 1primer semestre

Psicologia de l'adolescència, la maduresa i la vellesa (3101PS0009)

Contextos, mecanismes i etapes del desenvolupament. Desenvolupament dels diferents processos psicològics. Concepte de desenvolupament.Adolescència i joventut. Maduresa i senectut

NDno definit A 1primer semestre

Fonaments de neurociència (3101PS0010)

Fonaments de neurociència. Psicologia fisiològica. Biologia i Psicologia. Neuroembriologia. Plasticitat cerebral. Experiència i desenvolupament. Neuroanatomia bàsica.Mecanismes neuronals. Arquitectura funcional del cervell. Organització psicobiològica del comportament. Fisiologia dels comportaments bàsics: cognició, llenguatge, aprenentatge, memòria, emoció i motivació. Fisiologia de la consciència.

NDno definit A 2segon semestre

Bases psicològiques de la comunicació (processos psicològics bàsics III) (3101PS0011)

Teoria de la informació versus Teoria de la comunicació. Intencionalitat. Pragmàtica del llenguatge. La conversa: cooperació, implicatures i pressuposicions. Els actes de parla. El context comunicatiu: la referència. Competència comunicativa. Comunicació verbal versus comunicació no verbal. Comunicació animal.

OBobligatòria A 2segon semestre

Mètodes i dissenys d'investigació en psicologia II (3101PS0012)

Metodologia qualitativa. Anàlisis de dades discursives. Anàlisis de contingut. Planificació i etapes. Paradigmes i tècniques d'investigació qualitativa. Mètodes principals (etnografia, investigació-acció, etc).

OBobligatòria A 2segon semestre

Estadística aplicada a la psicologia (3101PS0013)

Metodologia observacional, selectiva i experimental. Metodologia d'enquesta. Metodologia qualitativa. Validesa de la investigació. L'informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d'anàlisi multivariable. Mediació amb psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris

NDno definit A Aanual

Avaluació psicològica (3101PS0014)

Principis bàsics. Tècniques de recollida d'informació. Els tests. Conceptes i models bàsics en avaluació psicològica. El procés en avaluació psicològica. Metodologia bàsica en avaluació psicològica: entrevista, observació, autoinformes, autoregistres, registres psicofisiològics. Avaluació del funcionament intel·lectual: intel·ligència, aptituds, aprenentatge, etc. Avaluació de la motivació: atribucions, expectatives. Avaluació de la personalitat: estils de vida i característiques psicopatològiques. Avaluació del desenvolupament intel·lectual, motriu, lingüístic i social. Avaluació del funcionament psicofisiològic i psiconeurològic de l'organisme. Avaluació de les interaccions de l'organisme amb l'ambient.

NDno definit A Aanual

Història de la psicologia (3101PS0015)

Història, teories i sistemes en psicologia. Metodologia científica en història. Marc epistemològic de la psicologia.

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Relacions interpersonals (3101PS0016)

Teories psicosociològiques. Processos psicosociològics bàsics. Actituds socials. El comportament col·lectiu. Medi ambient i comportament. Teoria i processos psicosocials bàsics. Percepció social. Pensament social. Atribució. Categorització. Concepte i evolució històrica. Mètodes i tècniques. Formació i canvis d'actituds. Comunicació persuasiva. Conformisme. Uniformitat. Influència minoritària. Obediència. Actituds, canvi d'actituds i comportaments col·lectius. Moviments socials. Medi ambient i comportament. Atracció interpersonal. Altruisme. Agressivitat. Bases del poder. Comunicació social

NDno definit 6 A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Psicometria (3101PS0017)

Metodologia observacional, selectiva i experimental. Metodologia d'enquesta. Metodologia qualitativa. Validesa de la investigació. L'informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d'anàlisi multivariable. Mediació amb psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris

NDno definit A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Introducció a la psicopatologia (3101PS0018)

Concepte, avaluació, classificació, metodologia i determinants en psicopatologia. Psicopatologia i trastorns de les funcions psicològiques bàsiques: atenció, orientació, percepció, memòria, pensament, llenguatge, afectivitat, psicomotricitat, intel·ligència, somni, ingesta, etc.

OBobligatòria A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Canvi evolutiu, canvi educatiu (3101PS0019)

Contextos de desenvolupament: família, escola i barri. L'influencia de la cultura en el curs de desenvolupament. Mecanismes d'interacció social. La perspectiva ecològica

OBobligatòria A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Fisiologia del comportament (3101PS0020)

Principis de genètica i evolució. Fonaments de neurociència. Psicologia fisiològica. Etologia. Biologia i Psicologia. Teoria de la evolució. La evolució humana. Etologia: estudi comparatiu del comportament. Sociobiologia. Evolució i cultura. Genètica del comportament. Neuroembriologia. Plasticitat cerebral. Experiència i desenvolupament. Neuroanatomia bàsica.Mecanismes neuronals. Arquitectura funcional del cervell. Organització psicobiològica del comportament. Fisiologia dels comportaments bàsics: cognició, llenguatge, aprenentatge, memòria, emoció i motivació. Fisiologia de la consciència.

NDno definit A Aanual
SE Aanual

Psicologia de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció (processos psicològics bàsics IV) (3101PS0021)

Aprenentatge i condicionament. Atenció. Percepció. Memòria. Motivació i emoció. Sensació versus percepció. Psicofísica de la percepció i l’atenció. El procés perceptiu i atencions. Teories de la percepció i processos afins. Estructures i processos de memòria: teories generals. Memòries sensorials. Memòria a curt termini: la memòria operativa. Memòria a llarg termini: memòria semàntica i episòdica. Processos de codificació i recuperació. La representació mental: xarxes, esquemes i mapes cognitius. Consciència, emoció i memòria. Condicionament. Aprenentatge social. Aprenentatge de conceptes i procediments. Motivació primària. Motivació adquirida. Autoregulació. Funció i expressió de les emocions. Condicionament emocional. Emoció i cognició. Cultural, aprenentatge, motivació i emoció.

NDno definit A Aanual
SE Aanual

Psicologia de la personalitat (3101PS0022)

Personalitat i diferències individuals. Enfocaments teòrics. Dimensions empíriques. Problemàtica actual de la personalitat. Concepte i enfocament teòrics i empírics en el estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals en l'estudi de la personalitat

NDno definit A Aanual
SE Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicopatologia de la infància i l'adolescència (3101PS0023)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció des principals trastorns psicològics de la infància i l'adolescència.

NDno definit A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Psicologia dels grups (3101PS0024)

Estructures, procediments i relacions de grups. Conceptes de grup i tipologies. Orientacions teòriques. Estratègies d'intervenció grupal. Relacions grupals. El enfocament psicològic de les organitzacions. Orientacions teòriques. Estratègia d'intervenció organitzadora

NDno definit A 1primer semestre
SE 2segon semestre
SO 2segon semestre

Psicopatologia d'adults (3101PS0025)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció dels prinicipals trastorns psicològics de l'edat adulta

NDno definit A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Psicologia social aplicada (3101PS0026)

Coneixement bàsic i aplicat. Benestar. Qualitat de vida i les seves dimensions. Problemes i necessitats socials. L'enfocament comunitari. El sentit psicològic de la comunitat. Xarxes socials i suport social. Investigació aplicada. Àmbits de intervenció

OBobligatòria A 2segon semestre
SE 2segon semestre
SO 2segon semestre

Fonaments i tècniques d'intervenció en psicologia de la salut I (3101PS0027)

Patologia dels procediments psicològics. Psicologia anormal. Tècniques d'intervenció i tractament psicològic. Model d'intervenció cognitiu-conductual. Estratègies d'intervenció fonamental. Assessorament i counselling. El procés i les tècniques d'intervenció. La relació terapèutica. Garanties ètiques i científiques de la intervenció psicològica. Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció des principals trastorns psicològics de la infància i l'adolescència. Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció dels principals trastorns psicològics de l'adult.

NDno definit A Aanual
SE Aanual
SO Aanual

Psicologia del pensament i el llenguatge (3101PS0028)

Mecanismes de raonament i solució de problemes. Pensament productiu. Comprensió i producció del llenguatge. Llenguatge i pensament

NDno definit A Aanual
FJ 1primer semestre
SE Aanual
SO Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de les organitzacions (3101PS0029)

Estructures, procediments i relacions de grups. Conceptes de grup i tipologies. Orientacions teòriques. Estratègies d'intervenció grupal. Relacions grupals. El enfocament psicològic de les organitzacions. Orientacions teòriques. Estratègia d'intervenció organitzadora ESTUDIS: Psicologia. TIPUS D’ASSIGNATURA: TRONCAL. DURADA: 1er SEMESTRE. NOMBRE DE CRÈDITS: 4,5 TEÒRICS + 1,5 PRÀCTICS NOM DEL DEPARTAMENT: Psicologia NOM DEL PROFESSOR / A: Ferran CASAS.

NDno definit A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Fonaments i tècniques d'intervenció en psicologia de la salut II (3101PS0030)

Model de intervenció psicoanalític, humanista i sistemàtic. Estratègies de intervenció fonamentals. Assessorament i counselling. El procés i les tècniques d'intervenció. La relació terapèutica. Garanties ètiques i científiques de la intervenció psicològica

OBobligatòria A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Intervenció psicosocial (3101PS0031)

Intervenció psicosocial.

OBobligatòria A 2segon semestre
FJ 1primer semestre
SE 2segon semestre

Cultura, coneixement i diferència: anàlisi psicosocial (3101PS0032)

Construcció de la diferència (sistema sexe-gènere, cultura, etc. En l'activitat investigadora, formadora i professional). Discurs i ideologia. Identitat, diversitat i poder. Regulació social del normal i del patològic

OBobligatòria A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Psicologia de l'educació (3101PS0033)

Aprenentatge escolar i instrucció. Continguts i variables de l'aprenentatge escolar. La relació educativa. Psicologia de l'Educació i Psicologia escolar. Objecte d'estudi. Psicologia de l'educació i psicologia de la instrucció. Família i influència educativa. Mitjans de comunicació i influència educativa. Educació d'adults i formació permanent. Temps lliure i oci. Pràctiques educatives

NDno definit A Aanual
FJ 1primer semestre
SE Aanual

Pràcticum (3101PS0034)

Conjunt integrat de pràctiques a realitzar a centres universitaris o vinculats a les universitats per conveni que posin en contacte als estudiants amb els problemes de la pràctica professional. Podria ser també, total o parcialment d'investigació. Els estudiants realitzaran un pràcticum entre els proposats per cada Universitat. Serà controlat i avaluat per un professor tutor

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Seminari d'Actualització en Desenvolupament Humà (3101LE0019)

NDno definit A 2segon semestre

Projecte tutoritzat pla pilot (3101LE0033)

Realització d’un projecte tutoritzat sobre un tema relacionat amb el desenvolupament humà, a través del qual es treballaran les competències transversals vinculades a l’acció, al desenvolupament i a l’aplicació i transferència del coneixement: planificació, gestió del temps, disseny i gestió de processos, solució de problemes, presa de decisions, autoregulació, negociació i solució de conflictes, avaluació i valoració de resultats i prospectiva.

NDno definit A 2segon semestre

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101PS0036)

Diagnòstic i anàlisi de recursos humans en les organitzacions. Anàlisis i dissenys de plantilla. Tècniques d'intervenció psicològica en les diferents tipologies d'organitzacions

OPoptativa A 1primer semestre

Processos d'adaptació (3101PS0044)

Estrès i enfrontament. Adaptació fisiològica a l'estrès. Expressió i control emocional en situacions de conflictes interpersonals, percepció de fracàs, malaltia crònica, agressions i desastres

OPoptativa A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Alteracions del llenguatge en el nen (3101PS0046)

Bases neurobiològiques. Models psicolingüístics del desenvolupament del llenguatge. Avaluació i diagnòstic. Trastorns, classificació i semiologia. Hipoacusies, paràlisi cerebral, afàsies, trastorns específics del desenvolupament del llenguatge, quequeig, dislèxia, deficiència mental i autisme. Recursos terapèutics i educatius. Estratègies d'intervenció

OPoptativa A 1primer semestre

Principis d'avaluació i intervenció psicològica a la infància i adolescència (3101PS0051)

L'objectiu de l'assignatura es iniciar a l'estudiant en la pràctica terapèutica tan pel que fa a l'avaluació com al procés d'intervenció amb infants, adolescents i families. Es posa especial atenció en estudiar la importància de les emocions i la tipologia dels vincles afectius en la gènesi de les desorganitzacions mentals i comportamentals que poden emergir en el curs evolutiu. La comprensió de la ment i les emocions es realitza a través de l'anàlisi de casos i a partir dels treballs clàssics de Bowbly, Freud, Klein, Winnicot, Anna Freud i lectures d'autors contemporanis que han aprofundit en l'estudi de la ment i comportament en el procés de desenvolupament d'infants i joves.

OPoptativa A 1primer semestre
SO 1primer semestre

Intervenció psicològica en la gent gran (3101PS0053)

Desenvolupament en l'edat adulta. Aspectes psicològics i biològics. Edat adulta avançada. Vellesa. Jubilació. Problemàtiques importants. El dol i la mort. Les demències. Envelliment i deteriorament. Programes d'intervenció

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Psicologia de la relació afectiva i sexual (3101PS0055)

Concepte de relació. Sexualitat: concepte, conductes, mites, trastorns. Afectivitat i sexualitat.El context familiar en el desenvolupament de les relacions: La sexualitat en les diferents etapes del cicle vital.Les organitzacions familiars diverses. La crisis de les relacions afectives. El divorci i els seus efectes.

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Avaluació i intervenció psicològiques en els trastorns de personalitat (3101PS0060)

Etiologia biopsicosocial, descripció i classificació dels trastorns de personalitat. Principals models d'avaluació i intervenció

OPoptativa A 1primer semestre
SE 2segon semestre
SO 1primer semestre

Trastorns del comportament a la infància (3101PS0061)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció de les alteracions del comportament a la infància. Psicopatologia del vincle i de les relacions familiars. Trastorns del període escolar. Trastorns específics del nen amb malaltia orgànica

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Adolescència en risc (3101PS0063)

Trastorns de la conducta alimentària. Addició a les drogues. Addiccions comportamentals. Comportaments sexuals de risc.

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Psicologia de les addiccions (3101PS0065)

Models d'addicció. Model biopsicosocial, addicció a substàncies vs addicció a activitats. Prevenció, avaluació i intervenció de les conductes addictives. Estratègies de manteniment de l'abstinència. Programes específics.

OPoptativa A 1primer semestre

Estrès i salut: avaluació, prevenció i tractament (3101PS0066)

Concepte d'estrès. Avaluació de l'estrès. L'estrès com a factor precipitant, mantenidor i agreujador dels trastorns biològics i psicològics. Prevenció de l'estrès

OPoptativa A 2segon semestre

Psicopatologia de la vellesa (3101PS0069)

Proporcionar a l'estudiant els coneixements necessàris i els recursos existents per tal d'identificar les diferents psicopatologies que es donen en l'etapa de vellesa

OPoptativa A 1primer semestre

Psicologia jurídica (3101PS0070)

Percepció de la injustícia. Presa de decisions en l'àmbit jurídic: el jurat. Peritatge psicològic. Mediació

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Intervenció psicopedagògica, família i entorn social (3101PS0072)

Societat de la informació. El paper de la família i l'entorn social en l'educació. Intervenció en famílies. Influència educativa dels mitjans de comunicació. Projectes educatius de ciutat.

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre
SO 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.