Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Mestre, Especialitat d'Educació Musical

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sociologia de l'educació (3101MC0001)

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit D 1primer semestre NDno definit

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101MC0002)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit D 2segon semestre NDno definit

Noves tecnologies aplicades a l'educació (3101MC0003)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit D 2segon semestre NDno definit

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar (3101MC0004)

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit D Aanual NDno definit

Didàctica general (3101MC0005)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit D Aanual NDno definit

Coneixement del medi natural, social i cultural (3101MC0006)

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit D Aanual NDno definit

Matemàtiques i la seva didàctica (3101MC0106)

Coneixements de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les matemàtiques.

NDno definit D 1primer semestre NDno definit

Llenguatge musical (3101MM0001)

Estudi teòric i pràctic dels elements necessaris per a la lectura i interpretació musicals així com els inicis en l'harmonia .

NDno definit D Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases psicopedagògiques de l'educació especial (3101MC0007)

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit D Aanual NDno definit

Idioma estranger i la seva didàctica (anglès) (3101MC0080)

Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.

NDno definit B 2segon semestre NDno definit

Idioma estranger i la seva didàctica (francès) (3101MC0081)

Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.

NDno definit B 2segon semestre NDno definit

Educació física i la seva didàctica (3101MC0082)

Activitats psicomotores. Mètodes i activitats d'ensenyament a l'educació física bàsica.

NDno definit C 2segon semestre NDno definit

Llengua i literatura i la seva didàctica (català) (3101MC0107)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió.La literatura en l'ensenyament de la llengua. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

NDno definit C 1primer semestre NDno definit

Llengua i literatura i la seva didàctica (castellà) (3101MC0108)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura en l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

NDno definit C 1primer semestre NDno definit

Didàctica de l'expressió musical I (3101MM0002)

Principis de l'educació musical escolar. Mètodes i sistemes actuals de pedagogia musical. Programació i avaluació. Pràctiques docents.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Formació vocal i auditiva (3101MM0003)

Tècniques vocals i auditives. L'exteriorització i interiorització de la melodia. Repertori.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Història de la música i el folklore (3101MM0004)

Introducció a la Història de la Música: els fets socials, estètics i culturals que acompanyen la història de la Música. Audició i Anàlisi d'obres. Estudi dels diferents períodes i estètiques.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Formació instrumental (3101MM0006)

Utilització de diversos intruments per la interpretació musical i l'acompanyament de cançons. Inclou, com a mínim, el treball amb els següents instruments: percussió Orff, teclat, guitarra, flauta de bec.

NDno definit A Aanual NDno definit

Educació artística i la seva didàctica (3101MM0010)

Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització del centre escolar (3101MC0008)

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

NDno definit C Aanual NDno definit

Pràcticum (3101MC0009)

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

NDno definit E Aanual NDno definit

Didàctica de l'expressió musical II (3101MM0007)

L’assignatura Didàctica II, pretén completar la formació Didàctico-Musical en la formació del Mestre Especialista en Educació Musical, iniciada amb l’assignatura Didàctica I. Es potenciarà la relació d’aquesta assignatura amb el Pràcticum, posant en pràctica i experimentant gran part dels continguts proposats. Durant el curs 2004-05 es farà una prova pilot adaptant el programa de l’assignatura i la metodologia docent al Programa de Convergència Europea i l’implantació dels ECTS (European Credits Transfer System)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Formació rítmica i dansa (3101MM0008)

Elements fonamentals de la rítmica. Diferents aspectes de la dansa aplicada a l'educació bàsica. Coreografies elementals. Improvisació. Repertori.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Agrupacions musicals (3101MM0009)

Coneixement i discriminació dels diferents instruments i les seves agrupacions; aplicació didàctica a l'escola. Pràctica de conjunt instrumental i direcció. Repertori escolar per a diferents tipus d'organitzacions instrumentals i vocals

NDno definit A Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

organització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes d'investigació educativa (3101MC0034)

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Escola rural (3101MC0037)

Característiques i principals problemàtiques de l'escola rural. L'escola rural a les comarques gironines. Relació escola-medi. Metodologia aplicable a l'escola rural.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació primària (3101MC0099)

Anàlisi dels recursos informàtics des d'una perspectiva didàctica. Aplicació curricular en les diferents àrees de primària

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos psicològics bàsics (3101ES0021)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Educació ambiental (3101MC0013)

Fonaments, conceptes i metodologia de l'educació ambiental per a la sostenibilitat en l'àmbit escolar. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental per a la sostenibilitat. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes ecològics i socials per una educació per a la sostenibilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Educació per a la salut (3101MC0017)

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural (3101MC0019)

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Taller d'expressió oral (3101MC0020)

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Lògica, joc i resolució de problemes (3101MC0024)

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil (3101MC0025)

Entendre, a través de la investigació-acció i de la reflexió a partir de la pràctica, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que el potencien.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula (3101MC0042)

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Antropologia de l'educació (3101MC0065)

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Educació intercultural i escola (3101MC0067)

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Foniatria (3101MC0074)

Educació de la veu. Coneixement de l'aparell de fonació. Particularitat de la veu. Aguts i greus segons l'edat i l'àmbit. Cordes vocals. Difonia. Veu falsejada. Rang vocal.

OPoptativa A Aanual NDno definit

El missatge cristià: cristologia (3101MC0076)

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Taller d'expressió escrita (3101MC0086)

Perfeccionament de la llengua escrita. Les diverses tipologies textuals. Creativitat i tallers de la llengua a l'ensenyament.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Laboratori i recursos per a l'ensenyament de les ciències (3101MC0091)

Preparació d'unitats experimentals en el laboratori i el camp.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

La comprensió lectora (3101MC0100)

Didàctica de la lectura: la lectura com a instrument per a l'aprenentatge i la lectura com a plaer. Tipologia d'activitats per alumnes de primària

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Educació estètica i vida quotidiana (3101MC0105)

El concepte actual d'estètica: identitat, diferències i vida quotidiana. Les relacions entre valors ètics i estètics en la societat actual. Aproximacions a la lectura, valoració i comprensió artística de l'entorn i les imatges. Actituds en l'educació estètica: crítica, tolerància i pluralisme

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

La música en l'educació especial (3101MM0014)

El ritme,el so, la melodia, la música -en definitiva- poden proporcionar recursos valuosos per a desenvolupar i millorar la psicomotricitat, la percepció, el llenguatge, l'atenció, etc. a les persones amb necessitats educatives especials.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Direcció coral (3101MM0015)

Facilitar el paràmetres principals que remetin als alumnes, adquirir aquells coneixements indispensables per poder dirigir una formació coral, com poden ser el gest, la tècnica vocal, el repertori bàsic, utilitzant la pràctica com a eix central del treball

OPoptativa A Aanual NDno definit

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica (3101PP0036)

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Processos psicològics bàsics (3101PP0037)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia de la personalitat (3101PP0038)

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia social (3101PP0040)

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Comportament col·lectiu.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.