Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

Introducció al concepte de joventut en una perspectiva històrica i transcultural. Noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en els estils de vida dels joves. Les cultures juvenils contemporànies i el sorgiment de noves formes de subjectivitat.

OBobligatòria 5 A Aanual

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

Assignatura de 5 crèdits ECTS que permet als alumnes l’assumpció de competències en els enfocaments teòrics i metodològics per al diagnòstic i recerca sociològica sobre joventut. S’estructura en quatre temes i té per finalitat facilitar una especialització en la recerca sobre joventut o alternativament en oferir criteris i camins per a la seva aplicabilitat.

OBobligatòria 5 A Aanual

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

OBobligatòria 5 A Aanual

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la realitat i les principals problemàtiques del mon juvenil en els diferents ambits educatius: el sistema educatiu formal, l'educació en el lleure i l'animació sociocultural, i l'educació social especialitzada. També s'ocuparà de l'associacionisme i altres formes de participació social del joves.

OBobligatòria 5 A Aanual

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

Les relacions entre joventut, consums i riscos, i les seves conseqüències per la salut dels mateixos joves, es presenten en el context més ampli dels rols del consum i el risc a les nostres societats contemporànies; s’intentarà articular, doncs, els elements més subjectius amb aquells altres més estructurals.

OBobligatòria 5 A Aanual

Joventut i comunicació (3501MO1264)

OBobligatòria 5 A Aanual

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

Presentació dels continguts i l'organització del màster. Introducció a la joventut i les polítiques de joventut.

OBobligatòria 2 A Aanual

Anàlisi de realitats juvenils (3501MO1266)

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

OBobligatòria 2 A Aanual

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

OBobligatòria 2 A Aanual

Pràctiques professionals (3501MO1268)

Les pràctiques professionals es realitzen obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball en joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o d’aquella figura professional centrada en la intervenció social en joves.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

Les pràctiques de recerca es realitzen obligatòriament segons l'itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.

OPoptativa 6 A Aanual

Treball fi de màster (3501MO1270)

OBobligatòria 8 A Aanual

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social (3501MO0587)

OPoptativa 10 B 2segon semestre

Cultura, llenguatge i educació (3501MO0595)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Intervenció psicosocial i societat contemporània - Obligatori de màster (3501MO0617)

OPoptativa 10 B 2segon semestre

Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat (3501MO0619)

OPoptativa 10 B 2segon semestre

Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere (3501MO0698)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Benestar i qualitat de vida (3501MO0715)

Benestar psicològic, benestar personal, qualitat de vida, satisfacció vital, benestar social, satisfacció amb àmbits de la vida, envelliment satisfactori.

OPoptativa 4 B 2segon semestre

Dones i espais: participació ciutadana, món rural, urbanisme (3501MO0779)

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Dones i estat del benestar (3501MO0780)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO0999)

OPoptativa 3 B 2segon semestre

Intervenció psicopedagògica i diversitat (3501MO1117)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Educació de les arts visuals i teories feministes (3501MO1222)

Educación artística y teorías feministas: reflexionar críticamente acerca de las políticas y tecnologías de la representación visual hegemónicas como uno de los pilares fundamentales de exclusión de la otredad: en función de la diferencia sexual, étnica, racial, cultural, económica, religiosa.....

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Educació artística i estudis multiculturals (3501MO1226)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Audiovisual i educació. Un nou estil comunicatiu (UPF) (3501MO1350)

OPoptativa 5 A Aanual

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF) (3501MO1351)

OPoptativa 5 A Aanual

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió, còmic i videojoc (UPF) (3501MO1354)

OPoptativa 5 A Aanual

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual

Sexe, gènere i amor (URV) (3501MO1360)

OPoptativa 6 A Aanual

Economia política del transnacionalisme (URV) (3501MO1361)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Agències i àmbits d'intervenció sociocultural (UdL) (3501MO1374)

OPoptativa 5 A Aanual

Estructures institucionals d'acollida (UdL) (3501MO1376)

OPoptativa 5 A Aanual

Plans d'intervenció social (UdL) (3501MO1377)

OPoptativa 5 A Aanual

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Competències interculturals a les organitzacions (UB) (3501MO1383)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Psicologia i ciència cognitiva: pensament, cervell i comportament (UPF) (3501MO1395)

OPoptativa 5 A Aanual

Mòdul educació (UAB) (3501MO1400)

OPoptativa 10 A Aanual

Creativitat plàstica i visual. Interlocucions i perspectives pedagògiques contemporànies (3501MO1502)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF) (3501MO1577)

OPoptativa 5 A Aanual

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF) (3501MO1578)

OPoptativa 5 A Aanual

Recerca en línia: la web per a usos acadèmics i de recerca (UPF) (3501MO1580)

OPoptativa 5 A Aanual

Polítiques de comunicació en la societat de la informació (UPF) (3501MO1581)

OPoptativa 5 A Aanual

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF) (3501MO1582)

OPoptativa 5 A Aanual

Context històric, social i cultural dels mitjans interactius (UPF) (3501MO1583)

OPoptativa 5 A Aanual

Models d'interacció (UPF) (3501MO1584)

OPoptativa 5 A Aanual

La construcció dels discurs en mitjans interactius (UPF) (3501MO1585)

OPoptativa 5 A Aanual

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV) (3501MO1587)

OPoptativa 6 A Aanual

Multiculturalisme i ciutadania de les societats contemporànies (URV) (3501MO1588)

OPoptativa 6 A Aanual

Polítiques públiques i benestar social I: exclusió social (URV) (3501MO1589)

OPoptativa 3 A Aanual

Polítiques públiques i benestar social II: dispositiu assistencial (URV) (3501MO1590)

OPoptativa 3 A Aanual

Moviments socials i ciutadania (URV) (3501MO1591)

OPoptativa 3 A Aanual

Introducció als moviments socials (URV) (3501MO1592)

OPoptativa 3 A Aanual

Imaginaris i representacions en les societats urbanes (URV) (3501MO1593)

OPoptativa 3 A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Socialització, aprenentatge i cultura en comunitats minoritàries (3501MO0604)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Comportaments de risc per a la salut (3501MO0737)

OPoptativa 4 A 2segon semestre

Dones i economia: més enllà del paradigma de mercat (3501MO0767)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Mediació cultural en els museus dintre de l'àmbit europeu (3501MO1503)

Los museos son considerados como espacios de mediación socialmente construidos y nos preguntamos cuáles son los mecanismos y los contextos que construyen diferentes modos de exponer ‘algo’ escenificado como ‘objeto de museo/artefacto/obra maestra/musealizado’

OPoptativa 2,5 A Aanual

Valors ètics i perspectives d'educació de les arts visuals (3501MO1507)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Sociologia de l'educació intercultural (UdL) (3501MO1570)

OPoptativa 5 A Aanual

Teoria i pràctica de l'educació intercultural (UdL) (3501MO1571)

OPoptativa 5 A Aanual

Gènere i immigració (UdL) (3501MO1572)

OPoptativa 5 A Aanual

Migracions, identitat i ciutadania (UdL) (3501MO1573)

OPoptativa 5 A Aanual

La immigració: segregacions i percepcions de l'espai (UdL) (3501MO1574)

OPoptativa 5 A Aanual

Els fluxos migratoris: entre el dret i les mesures d'excepció (UdL) (3501MO1575)

OPoptativa 5 A Aanual

Aprenentatge social en població adulta immigrada (UdL) (3501MO1576)

OPoptativa 5 A Aanual

De la serialitat al videojoc (UPF) (3501MO1579)

OPoptativa 5 A Aanual

Educació i inclusió social (UB) (3501MO1586)

OPoptativa 10 A Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.