Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aproximació al fenomen artístic. Dimensions cultural, crítica i productiva en educació artístic. Coneixement de les disciplines artístiques, els seus llenguatges, els estils i les variants estètiques. Anàlisi de l'expressió visual i plàstica. Aproximació al món creatiu i expressiu del nen. Treball amb els continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística. Realitzar activitats didàctiques i pràctiques sobre educació artística des dels diferents llenguatges i des de la interdisciplinarietat. Coneixement del patrimoni i el folklore propi i el d’altres realitats culturals.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / MARIONA NIELL COLOM  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / MARIONA NIELL COLOM  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup PR

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / MARIONA NIELL COLOM  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%), Anglès (0%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / MARIONA NIELL COLOM  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%), Anglès (0%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Plantejar situacions educatives que fomentin la presa de consciència dels alumnes respecte del seu propi procés d’aprenentatge.
 • Comprendre i valorar críticament els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació artística.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Arts visuals i plàstiques i la seva didàctica.

2. Què és l’educació artística? Creació i recepció. Cultura i crítica. Disciplines i intermedialitat. Models històrics. Tendències contemporànies. Currículums. Qui ensenya i qui aprèn?

3. Art i cultura visual en relació a l’aprenentatge i el desenvolupament. Teories evolutives i aproximacions contemporànies a l’art infantil. Biologia i cultura en el desenvolupament estètic i artístic. Anàlisi de l’art infantil en relació a l’aprenentatge artístic.

4. Ensenyar i aprendre amb les arts visuals a primària. Context, entorn, materials. Competències. Interdisciplinarietat. Programacions didàctiques amb l’art i la cultura visual. Avaluació en educació artística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 32,00 32,00
Anàlisi / estudi de casos 0 12,00 12,00
Elaboració individual de treballs 3,00 9,00 12,00
Prova d'avaluació 1,50 9,00 10,50
Sessió participativa 15,00 15,00 30,00
Sessió pràctica 13,50 15,00 28,50
Total 33,00 92,00 125

Bibliografia

 • Alvarez Rodríguez, D . (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid : Prentice Hall. Catàleg
 • Arnheim, Rudolf . C. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Introducción a la historia del arte : fundamentos teóricos y lenguajes artístic (1991). Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Wilson, Brent, Hurwitz, Al, Wilson, Marjorie . (2004). La Enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (cop. 2004 ). El Arte y la creación de la mente : el papel de las artesvisuales en la transformación de la conciencia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Calbó, Muntsa (2011 ). Visiones interdisciplinarias en educación y patrimonio : artes, culturas, ambiente . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Calbó, Muntsa. Educación artística ecológica : ejes para ordenar una historia contemporánea . . Catàleg
 • Balada i Monclús, Marta (1984 ). L'Educació visual a l'escola : didàctica de la plàstica, propostes per als cicles inicial i mitjà . Barcelona: Rosa Sensat [etc.]. Catàleg
 • Sala Plana, Joan (1996 ). Traç : educació visual i plàstica : 1 : educació secundària : primer cicle : crèdit comú 1 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Juanola i Terradellas, Roser (1999 ). Formas : educación plástica y visual : 3 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Sala Plana, Joan (1996 ). Traç : educació visual i plàstica : 2 : educació secundària : primer cicle : crèdit comú 2 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Hargreaves, David J. (1991 ). Infancia y educación artística . Madrid: Morata. Catàleg
 • Matthews, John (cop. 2002 ). El Arte de la infancia y de la adolescencia : la construcción de su significado . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Matthews, John (cop. 2002 ). El Arte de la infancia y de la adolescencia : la construcción de su significado . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Cabanellas, Isabel Eslava, Clara Fornasa, Walter (2005 ). Territorios de la infancia : diálogos entre arquitectura y pedagogía . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball didàctic en grup Criteri didàctic. Criteri estètic. Capacitat de relacionar continguts. Entregues en les dates acordades.
30
Prova escrita individual Interpretació i argumentació a partir de les imatges. Relació entre la teoria i l'anàlisi efectuat. Capacitat crítica. Expressió escrita.40
Portafoli reflexiu individual sobre les activitats de classe Qualitat, adequació, criteri de les reflexions i de les imatges. Seguir pautes. 30

Qualificació

Avaluació continuada, assistència i participació a les pràctiques d'aula sumen a la nota. Es farà la mitjana ponderada entre els diferents treballs d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta en el temps i forma proposats els treball de les pràctiques avaluades, comportarà un “ NO Presentat” en l’avaluació final.