Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Educació, aprenentatge i desenvolupament psicològic. El desenvolupament cognitiu, lingüístic, psicomotor, social i afectiu en l'etapa de l'Educació Primària. Els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. El procés de construcció del coneixement a l'escola. Els components cognitius, relacionals i afectius en l'aprenentatge escolar. La interacció entre alumnes i aprenentatge escolar. Els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'etapa d'Educació Primària i atenció a la diversitat. Contextos de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. Les pràctiques educatives com contexts de desenvolupament. La continuïtat entre contexts de desenvolupament.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA FERREROS PAGES  / ERNEST LUZ MASERGAS  / MARC PEREZ BURRIEL  / GEORGINA PERPIÑA MARTI  / JOSEP MARIA SERRA BONET  / FRANCESC SIDERA CABALLERO  / DAVID SUBERO TOMAS
Idioma de les classes:
Català (65%), Anglès (35%)

Competències

 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Analitzar els principis bàsics del desenvolupament i el comportament saludables.
 • Identificar i descriure els processos d’adquisició de noves llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • Descriure i analitzar el desenvolupament de la personalitat dels alumnes per a identificar dificultats.

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Psicologia del desenvolupament. 1.1. Introducció a la psicologia del desenvolupament. 1.2. Desenvolupament físic i psicomotor. 1.3. Desenvolupament sensorioperceptiu. 1.4. Desenvolupament cognitiu. 1.5. Desenvolupament lingüístic i comunicatiu. 1.6. Desenvolupament afectiu, social i moral.

2. Unitat Formativa 2: Diversitat lingüística a l'aula. 2.1. Diversitat lingüística al món i a Catalunya. Prejudicis lingüístics. 2.2. Sistemes d'escriptura de les llengües parlades a Catalunya. 2.3. Les llengües i la percepció del món: diferències de categorització. 2.4. L'adquisició del català i del castellà per part dels alumnes estrangers: influències de la primera llengua i estratègies universals.

3. Unitat Formativa 3: Psicologia de l'Educació. 3.1. Objecte d'estudi i dimensions de la psicologia de l'educació. 3.2. Dimensió teòrico-explicativa. Principals models tèorics en psicologia de l'educació. 3.3. Dimensió tecnològico-projectiva. Planificació i disseny de processos educatius a l'aula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 75,00 175,00 250,00
Total 75,00 175,00 250

Bibliografia

 • Adrián, J. E. (2008). El desarrollo psicológico infantil. Áreas y procesos fundamentales. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Catàleg
 • Antonietti, Alessandro (cop. 2006 ). Theory of mind and language in developmental contexts . New York: Springer. Catàleg
 • Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38. (2005). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Barrieras, Mònica (2000 ). Quadern E.S.O. de la diversitat lingüística . Barcelona: Projecte GELA [etc.]. Catàleg
 • Cole, M., Cole, S. R. i Lightfood, C. (2005). The Development of Children (Fifth Edition). New York: Worth Publishers. Catàleg
 • Coll, C., Palacios, J., y Marchesi, A. (2001). Desarrollo psicológico y educación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Coll, César (2010 ). Psicologia de l'educació (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Craig, G. J. (2001). Desarrollo psicológico (8ª). Mexico: Pearson. Catàleg
 • Delgado, B. (coord) (2009). Psicología del desarrollo. Desde la infancia a la vejez. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Doherty, Martin J (2009 ). Theory of mind : how children understand others' thoughtsand feelings . New York: Psychology Press. Catàleg
 • Esteban, M. (2009). L'origen de la identitat humana (primera). Girona: Prisma. Catàleg
 • Esteban, M. (2010). Geografías del desarrollo humano. Una aproximación a la psicología cultural. Barcelona: Aresta. Catàleg
 • Esteban, M. (2013). Principios y aplicaciones de la psicología cultural. Una aproximación vygotskian. Buenos Aires: Miño y Davila Editores. Catàleg
 • Esteban, M. i Vila, I. (2013). Experiencias en educación inclusiva. Vinculación familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Giménez-Dasí, M., Mariscal S. (2009). Psicología del desarrollo. Desde el nacimiento a la primera infancia. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gràcia García, Marta (2009 ). Psicologia de l'educació i de la instrucció . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (2009 ). LLengua i immigració : la influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua . Vic: Eumo. Catàleg
 • Hoffman, Lois Norma Wladis (cop. 1995-1996 ). Psicología del desarrollo hoy (6ª ed.). Barcelona [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Levine, L. E. & Munsch, J. (2011). Child Development. An active Learning Approach. London: SAGE Publications. Catàleg
 • Mitchell, P. & Ziegler, F. (2007). Fundamentals of development : the psychology of childhood . USA & Canada: Psychology Press. Catàleg
 • Mitchell, Peter, 1959- Ziegler, Fenja, 1972- (2012 ). Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). New York: Psychology Press. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (cop. 2000 ). La Dignidad e igualdad de las lenguas : crítica de la discriminación lingüística . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Papaleontiou-Louca, Eleonora (cop. 2008 ). Metacognition and theory of mind . Newcastle: Cambridge Scholars Pub.. Catàleg
 • Papalia, D. E, Olds, S. W., i Feldman, R. D. (2001). Psicología del desarrollo . Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill. Catàleg
 • Perinat, Adolfo (2008 ). Psicologia del desenvolupament I . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Piaget, Jean (1999 ). La Psicología de la inteligencia . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (cop. 2008 ). El Desarrollo de los niños, paso a paso (3a ed.). [Barcelona]: Editorial UOC. Catàleg
 • Trianes, M. V., Gallardo, J. A. (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vygotskii, L. S (2000 ). El Desarrollo de los procesos psicológicos superiores . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria. Piràmide.
 • Muñoz García, Antonio (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil. Pirámide.
 • Berger, K.S. (2015). Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 9ª Ed.. Panamericana.
 • Shaffer, D.R. i Kipp, K. (2007). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. PARANINFO.
 • Delgado Domenech, Beatriz (2013). Psicologia del desarrollo en la infancia (Textos docentes). Universitat d'Alacant .
 • Trianes Torres, María Victoria (2012). Psicología del desarrollo y de la educación. Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova individual d'avaluació de la UF1 Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar l'activitat.
35
Prova individual d'avaluació de la UF2 Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar l'activitat.
30
Prova individual d'avaluació de la UF3
Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar l'activitat.
35

Qualificació

La nota final del mòdul s'obté a partir de la suma ponderada de la nota de cadascuna de les 3 unitats que el componen.
Per aprovar el mòdul cal obtenir el 50% de la nota màxima (5 sobre 10). No cal obtenir una nota mínima en cap de les 3 unitats.
No hi ha activitats de recuperació.
En cadascuna de les 3 proves d'avaluació es penalitzaran amb 0,1 punts els errors de normativa lingüística, fins a una puntuació màxima de 1,5 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne/a que no realitzi alguna de les 3 proves d'avaluació. Per tant, totes les proves d'avaluació són obligatòries.

Observacions

En el grup B (doble titulació) la part de psicologia del desenvolupament es realitzarà íntegrament en anglès.

És important que els alumnes assisteixin a la sessió de presentació del mòdul, per tal de conèixer des de l’inici els criteris d’avaluació i el funcionament del mòdul. Els alumnes repetidors que no puguin assistir a aquesta primera sessió, s’haurien de posar en contacte amb el professor coordinador del mòdul: Francesc Sidera (francesc.sidera@udg.edu).

INFORMACIÓ DE CONTACTE DEL PROFESSORAT

LLUÏSA GRÀCIA
Horaris: a convenir via correu electrònic
Correu-e: lluisa.gracia@udg.edu
Telèfon: 972418963
Despatx: Facultat de Lletres, cinquè pis de l'edifici de despatxos (hi ha el nom a la porta).

JOSEP MARIA SERRA
Correu-e: josepm.serra@udg.edu
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Telèfon: 972418254
Despatx: 234 i 332 (Facultat d’Educació i Psicologia)

FRANCESC SIDERA
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Correu-e: francesc.sidera@udg.edu
Telèfon: 972419672
Despatx: 132 (Facultat d’Educació i Psicologia)

MARC PÉREZ
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Correu-e: marc.perez@udg.edu
Telèfon: 972418260
Despatx: 120(Facultat d’Educació i Psicologia)

ERNEST LUZ MASERGAS
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Correu-e: ernest.luz@udg.edu
Telèfon: 972418192
Despatx: 048 (Facultat d’Educació i Psicologia)

DAVID SUBERO TOMAS
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Correu-e: david.subero@udg.edu
Telèfon: 972419670
Despatx: 259(Facultat d’Educació i Psicologia)