Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Ús didàctic de les imatges digitals amb aplicacions pràctiques en contextos educatius.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. La imatge digital fixa a la Societat de la Informació i el Coneixement

2. Potencialitats didàctiques de les imatges en format digital

3. Ús de la imatge digital en contextos formatius

4. Edició d’imatge digital

5. Creativitat i innovació a través de la imatge digital

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,00 2,00 3,00
Elaboració individual de treballs 8,00 36,00 44,00
Exposició dels estudiants 2,00 6,00 8,00
Sessió expositiva 2,00 0 2,00
Sessió participativa 8,00 10,00 18,00
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

 • Roberto Aparici, Agustín García Matilla (1998). Lectura de imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre. Catàleg
 • Albadalejo, M. (2007). La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan creiem que no .... Barcelona: Graó. Catàleg
 • Roberto Aparici y Agustín García Matilla (2008). Lectura de imágenes en la era digital (1ª). Madrid: Ediciones de la Torre. Catàleg
 • APARICI, R., GARCÍA MATILLA, A. (2009). "La Imagen. Análisis y representación de la realidad ". Madrid: Ed. Gedisa. Catàleg
 • Bazalgette, C. (1991). "Los medios audiovisuales en la educación primaria". Madrid: Morata, MEC. Catàleg
 • DD.AA. (1999). Aprendre a mirar: Les primeres passes. Els audiovisuals a l’Educació Infantil. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Catàleg
 • Interpretar la imatge [Enregistrament vídeo] : fotografia, cinema, televisió (1995). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Emilio C. García Fernández ... [et al.] (2006). La Cultura de la imagen. Col.lecció Fragua comunicación. Madrid: Fragua. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques individuals i en grup:
treballs pràctics, lectures, visionats, assistència al Museu del cinema,...
Ajustar-se als requeriments dels treballs en quant a contingut, presentació i terminis. Correcció lingüística. 50
Projecte d’aplicació didàctica de l’ús de la imatge digital S'avaluaran la qualitat, l’originalitat i l’adequació didàctica del treball.
Es tindran en compte l'entrega puntual i la capacitat de treballar en equip.
40
Avaluació i coavaluació Participar activament en l'avaluació i la coavaluació dels treballs propis i dels companys. 10

Qualificació

Per poder ser avaluat/da s'ha de realitzar un mínim del 50% de les pràctiques. Aquests treballs pràctics tenen un valor del 50% de la nota final de l'assignatura.

El projecte d'aplicació didàctica de l'ús de la imatge digital inclou la realització i l'exposició davant dels altres estudiants, així com el seguiment en tutories, la participació en les classes pràctiques i en les classes expositives. Els criteris de qualificació tindran en compte la qualitat del treball, el compliment del treball proposat a les fases del treball i la capacitat de treballar en equip. Aquest treball té un valor d'un 40% de la nota final de l'assignatura.

La participació en la sessió d'avaluació i en la coavaluació dels treballs té un valor del 10% en la qualificació final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliura més del 50% dels treballs encarregats, en els terminis establerts, es considerarà que l'estudiant "No ha presentat" les proves d'avaluació corresponents i es qualificarà el seu treball com a "No presentat".