Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Joan Carles Ferrer Comalat  / Jordi Jambert Pascual
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 9-10:30, dj 10:30-12
Pràctiques d'aula1 dl 12-13

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC XAVIER BERTRAN ROURA  / Maria Elvira Cassu Serra  / Dolors Corominas Coll  / Jordi Jambert Pascual
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dl 10:30-12, dj 9-10:30
Pràctiques d'aula2 dl 12-13

Grup B2

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elvira Cassu Serra  / Jordi Jambert Pascual  / Xavier Molas Colomer
Idioma de les classes:

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria5 dl 10:30-12, dj 9-10:30

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Joan Carles Ferrer Comalat  / Jordi Jambert Pascual  / Salvador Linares Mustaros  / Pere Planas Crous
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dl 15-16:30, dj 16:30-18
Pràctiques d'aula3 dl 18-19

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Marc Carreras Pijuan  / Jordi Jambert Pascual  / Salvador Linares Mustaros  / SUSANA SASETA SORRIBES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria4 dl 16:30-18, dj 18-19:30
Pràctiques d'aula4 dl 18-19

Competències

 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic.
 • Utilitzar les principals eines informàtiques, matemátiques i estadístiques per a la resolució de problemes econòmics.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Formalitzar matemàticament les característiques principals d'un procés o fenòmen econòmic.
 • Aplicar les tècniques de modelització i d'optimizació matemàtica en el context de problemes d'economia i d'empresa.
 • Aplicar els mètodes d'optimizació matemàtica en els processos de decisió econòmica.

Continguts

1. FUNCIONS REALS DE VARIABLE REAL

          1.1. Definicio de funció.

          1.2. Domini i recorregut d'una funció.

          1.3. Composició de funcions. Funció inversa.

          1.4. Creixement i decreixement exponencial.

2. CÀLCUL DIFERENCIAL

          2.1. Límits laterals i continuïtat.

          2.2. Derivades laterals i derivabilitat.

          2.3. Interpretació geomètrica de la derivada.

          2.4. Funció derivada i taula de derivades.

3. APLICACIONS DE LES DERIVADES

          3.1. Diferencial d'una funció.

          3.2. Anàlisi marginal i elasticitat.

4. OPTIMITZACIÓ

          4.1. Creixement i decreixement. Màxims i mínims.

          4.2. Concavitat i convexitat. Punts d'inflexió.

          4.3. Optimització de funcions.

5. CÀLCUL INTEGRAL

          5.1. Integrals indefinides.

          5.2. Integrals immediates i quasiimmediates.

          5.3. Mètodes dintegració: canvi de variable i integració per parts.

          5.4. Integrals definides: Regla de Barrow.

          5.5. Càlcul d'àrees.

6. MATRIUS

          6.1. Rang d'una matriu. Matriu inversa

          6.2. Operacions i equacions amb matrius.

7. DETERMINANTS

          7.1. Càlcul de determinants.

          7.2. Rang d'una matriu. Inversa d'una matriu.

8. SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

          8.1. Conceptes bàsics.

          8.2. Discussió de sistemes.

          8.3. Resolució de sistemes.

9. DIAGONALITZACIÓ

          9.1. Valors i vectors propis.

10. INTRODUCCIÓ A LA MATEMÀTICA FINANCERA

          10.1. Operacions financeres.

          10.2. Financiació i inversió.

          10.3. Equivalència financera.

          10.4. El factor financer.

          10.5. Suma financera.

11. RÈGIMS FINANCERS

          11.1. Definició i classificació.

          11.2. Règim financer d'interès simple vençut.

          11.3. Règim financer de descompte comercial.

          11.4. Règim financer d'interès compost.

          11.5. Règim financer de descompte compost.

12. RENDES FINANCERES

          12.1. Introducció.

          12.2. Classificació de les rendes.

          12.3. Valoració: valor actual i valor final.

          12.4. Renda constant.

13. PRÉSTECS

          13.1. Amortització de préstecs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 10,00 60,00 70,00
Resolució d'exercicis 3,00 13,00 16,00
Sessió expositiva 41,00 65,00 106,00
Sessió pràctica 42,00 66,00 108,00
Total 96,00 204,00 300

Bibliografia

 • Carles Cassú ... [et al.] (1995). introducció a les funcions. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). derivades. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1997). anàlisi de corbes. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). Algebra matricial : determinants. Girona : Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). Determinants. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Carles Cassú ... [et al.] (1996). Sistemes d'equacions. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Delgado, Concepción (1995 ). Matemática financiera : teoría y 1200 ejercicios (6ª ed.). Logroño: Els Autors. Catàleg
 • Gil Peláez, Lorenzo (cop.1993 ). Matemática de las operaciones financieras (2ª ed). Madrid: AC. Catàleg
 • González Català, Vicente T (1993 ). Operaciones financieras, bancarias y bursátiles : curso práctico . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Alegre Escolano, Pedro (cop. 1995 ). Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras (2ª ed.). Madrid: AC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació d'eines fonamentals de la matemàtica (MB): Al llarg del primer quadrimestre s'impartirà un crèdit de conceptes matemàtics bàsics. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 10
Prova d'avaluació de càcul 1 (PAC1): al llarg del primer quadrimestre es realitzarà una prova d'avaluació corresponent als temes 1, 2 i 3. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 20
Prova d'avaluació de càcul 2 (PAC2): Durant el període d'avaluació gener-febrer, es realitzarà una prova d'avaluació corresponent als temes 4 i 5. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 20
Prova d'avaluació d'àlgebra 1 (PAA1): al llarg del segon quadrimestre es realitzarà una prova d'avaluació corresponent als temes 6 i 7. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 10
Prova d'avaluació d'àlgebra 2 (PAA2): Durant el primer període d'avaluació de juny, es realitzarà una prova d'avaluació corresponent als temes 8 i 9. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 15
Prova d'avaluació de financeres 1 (PAF1): al llarg del segon quadrimestre es realitzarà una prova d'avaluació corresponent als temes de financera 10 i 11. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 10
Prova d'avaluació de financeres 2 (PAF2): Durant el primer període d'avaluació de juny, es realitzarà una prova d'avaluació corresponent al tema 12 de financera. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com el rigor en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. 15

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà seguint el següent algorisme:

NF=MB*0,10+PAC1*0,20+PAC2*0,20+PAA1*0,10+PAA2*0,15+PAF1*0,10+PAF2*0,15

Si NF és inferior a 5, l'assignatura no és considerarà superada i en el període de recuperació de juny caldrà examinar-se sobre el conjunt de l'assignatura i la nota obtinguda en aquesta avaluació serà la nota final (NF) de l'assignatura.

S'aprova l'assignatura si NF és superior o igual a 5.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindran qualificació de No Presentat aquells alumnes que no havent superat l'avaluació continuada, no s'han presentat a l'avaluació final.

Observacions

- Les proves d'avaluació són obligatòries. Les proves d'avaluació que no es realitzin obtindran una qualificació de zero.

- Els alumnes que hagin superat l'assignatura amb l'avaluació continuada i vulguin millorar la seva nota, podran presentar-se a la prova d'avaluació del període de recuperació de juny. En aquest cas, la nota final de l'assignatura serà una mitjana ponderada entre la nota obtinguda en l'avaluació continuada i la nota obtinguda en aquesta última prova d'avaluació. Les ponderacions seran un 60% de la millor nota i un 40 % de l'altra.

- Els alumnes s'han d'examinar en el grup on estan matriculats.

- Els alumnes han d'assistir a classe en el grup on estan matriculats.

- Els formularis per realitzar les proves d'avaluació, cas que siguin necessaris, els proporcionarà el professor.

- Cal portar el DNI per realitzar les proves d'avaluació.

- Per realitzar les proves d'avaluació els alumnes deixaran tots els estris que portin en un lloc determinat de l'aula.

- Per realitzar les proves d'avaluació es permet portar una calculadora NO gràfica i que NO emmagatzemi NI transmeti dades.

- Durant la primera mitja hora de realització de les proves d'avaluació, els alumnes no poden abandonar les aules. Passada mitja hora, els alumnes poden abandonar l'aula entregant prèviament l'examen.

- Al llarg del primer quadrimestre s'impartirà 1 crèdit de matemàtiques bàsiques. Aquest crèdit s'avaluaran dins les classes de matemàtiques bàsiques i tindrà un pes del 10% en la nota de l'assignatura.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

-Piskunov, N.(Noriega Editores). Cálculo diferencial e integral.México:Limusa.

-Yamane, Taro(1983). Matemáticas para economistas (3ªed.).Barcelona:Ariel.

-Alcaide Inchausti, Angel(1980).Cálculo infinitesimal para economistas.Madrid:Aguilar.

-Glass, J.Colin(1982. Métodos matemáticos para economistas.Bogotá:McGraw-Hill.

-Casanova González-Mateo, Jesús(1990). Examenes de álgebra lineal: [problemas resueltos propuestos en las E.T.S. de Ingenieros Industriales];Jesús Casanova Gonzólez-Mateo, Juan Vila.

-Chiang, Alpha C.(1987). Métodos fundamentales de economía matemática.Madrid:McGraw-Hill.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.