Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El sòl com a recurs natural. Principals característiques i propietats del sòl. Processos de degradació i conservació de sòls. Gestió i tractament de sòls contaminats. Tècniques de remediació de terres in-situ i ex-situ.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FLORENCIO DE LA TORRE YUGUEROS  / GIOVANNI PARDINI
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. El sòl com a recurs natural: Concepte, definició, factors i processos de formació.

2. Els components del sòl, principals característiques i propietats.

3. L'estudi del sòl "in situ". El perfil, el pedió.

4. Bases generals de classificació de sòls (Soil Taxonomy System, World Reference Base for Soil Resources - FAO)

5. La utilització del sòl i la seva problemàtica. Qualitat del sòl

6. Principals processos de degradació del sòl: processos físics, químics i biològics.

7. Degradació física: Compacitat i segellament. L'erosió.

8. Degradació química: Pèrdua de nutrients. Contaminació per sals solubles. Salinitat i sodicitat. L' acidificació del sòl. Les plujes àcides i el seu efecte sobre el sòl.

9. Degradació biològica: Variacions en la matèria orgànica. Els organismes del sòl. Alteracions en els principals cicles biogeoquímics.

10. Concepte de contaminació del sòl. Origen i naturalesa de la contaminació del sòl. Processos d'acumulació, transport i pèrdues de contaminants del sòl. Contaminació del sòl i impacte ambiental

11. Contaminació per compostos orgànics de l’agricultura: fitosanitaris, fertilitzants, residus orgànics, purins. Contaminants orgànics industrials.

12. Contaminació per compostos inorgànics: fertilitzants. Els metalls pesants: procedència, dinàmica en el sòl, factors reguladors.

13. Contaminació per activitats mineres. Tipus d’activitats, impactes, restauració.

14. El sòl com a sistema de reciclatge, esmorteïdor, depurador

15. Transport de contaminants en aigües subterrànies.Llei de Darcy. Gradient hidràulic. Conductivitat hidràulica. Transport de contaminants: advecció, difusió, dispersió. Control de plomalls de contaminació.

16. Tractament de sòls contaminats. Tecnologies de confinament. Tractaments físico-químics: Sistema d'extracció al buit, Rentat de sòls, Stripping, Detoxificació, immobilització. Tractaments tèrmics. Tractaments biològics.

17. Tractament d'aigües subterrànies: bombeix i tractament, tecnologies in-situ.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 22 37
Classes participatives 7,5 3 10,5
Sortida de camp 7,5 20 27,5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Brady, Nyle C (cop. 2008 ). The Nature and properties of soils (14th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. Catàleg
 • Doran, John W. Jones, Alice J. (1996 ). Methods for assessing soil quality . Madison: Soil Science Society of America. Catàleg
 • LaGrega, Michael D (1996 ). Gestión de residuos tóxicos : tratamiento, eliminación y recuperación de suelos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lal, R. (1998 ). Methods for assessment of soil degradation . Boca Raton [etc.]: CRC Press. Catàleg
 • Pichtel, John (cop. 2005 ). Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial . Boca Raton: Taylor & Francis. Catàleg
 • Porta i Casanellas, Jaume (1999 ). Edafología : para la agricultura y el medio ambiente (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Carter, Martin R. (cop. 2008 ). Soil sampling and methods of analysis (2nd ed.). London: Taylor & Francis. Catàleg
 • Sparks, Donald L (cop. 1995 ). Environmental soil chemistry . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Wilhite, Donald A. (cop. 2005 ). Drought and water crises : science, technology, and management issues . Boca Raton: Taylor & Francis. Catàleg
 • Yaron, B.|q(Bruno) (1996 ). Soil pollution : processes and dynamics . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Prova escrita 80
Pràctiques: sortida de camp i pràctiques de laboratori Presentació d'un informe de les pràctiques 20

Qualificació

Mètodes docents:
Classes teòriques i pràctiques d'aula
Sortida de camp i pràctiques de laboratori: Identificació de processos de degradació i contaminació del sòl. Reconeixement i anàlisi d'un cas concret.


Avaluació dels coneixements teòrico-pràtics mitjançant una prova global de tipus resposta múltiple o resposta breu (80%) i presentació d'un informe sobre les pràctiques realitzades (20%).
Cadascuna de les parts s'han d'aprovar per separat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat l'estudiant que realitzi menys del 80% de les sessions pràctiques