Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / SYLVIA SANCHO BADELL
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / SYLVIA SANCHO BADELL
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. Control i patologia de la reproducció.

2. Fertilitat i esterilitat.

3. Contracepció i esterilització.

4. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics

5. Biotecnologia, ètica i legislació.

6. Pràctiques: dues sessions al laboratori. Anàlisi de la qualitat espermàtica de semen de porcí criopreservat en dos diluents diferents. Determinació dels següents paràmetres: Motilitat espermàtica, Viabilitat espermàtica, Morfologia espermàtica i Concentració espermàtica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 24 0 24
Classes pràctiques 22 0 22
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 4 1 5
Treball en equip 10 0 10
Tutories 5 0 5
Total 65 10 75

Bibliografia

 • Thibault, Charles (1993 ). Reproduction in mammals and man (English revised edition, 1993). [Paris]: Ellipses. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D. (1994 ). The Physiology of reproduction (2nd ed.). New York: Raven Press. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D (2006 ). Knobil and Neill's physiology of reproduction (3rd ed). Boston: Elsevier. Recuperat 04-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125154000 Catàleg
 • Yovich, J.L. (1995 ). Gametes : the spermatozoon . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Grudzinskas, J.G. (1995 ). Gametes : the oocyte . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Edwards, R.G (1995 ). Principles and practice of assisted human reproduction . Philadelphia [etc.]: Saunders Company. Catàleg
 • Meniru, Godwin I (2001 ). Cambridge guide to infertility management and assisted reproduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Bonet, Sergi (2006 ). Manual de técnicas de reproducción asistida en porcino : biotecnología de la reproducción porcina . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Palma, Gustavo A. Alberio, Ramiro Alberio, Ricardo (2001 ). Biotecnología de la reproducción . [Balcarce]: Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació de les classes expositives Les classes expositives (70%) seran avaluades en aquesta prova final. 70
Prova d'avaluació de les sessions pràctiques Les sessions pràctiques (20%) seran avaluades en aquesta prova final. 20
Breu prova escrita previ inici de les sessions pràctiques S'avaluarà la comprensió de la lectura prèvia d'articles científics relacionats amb la temàtica de la pràctica 10

Qualificació

L'avaluació de les sessions teòriques es farà a partir d'un examen escrit que constarà de preguntes tipus test i 1 pregunta de resposta a desenvolupar (mitja pàgina)(70%). L'avaluació de les sessions pràctiques es farà a partir d'un examen escrit que constarà de preguntes tipus test (20%). El 10% restant correspondrà a la qualificació obtinguda en una prova escrita, que es realitzarà durant la segona de les sessions pràctiques.
L'assignatura s'aprova amb una qualificació global de 5 sobre 10. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 sobre una puntuació màxima de 7 en la prova escrita final de les classes expositives per a poder optar a superar l'assignatura.
Les 2 proves d'avaluació (continguts teòrics i pràctics) són recuperables (90%). En aquest cas, la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura. La prova realitzada durant les sessions pràctiques no és recuperable (10%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final o no haver assistit a les sessions pràctiques.

Observacions

Per a la realització de les sessions pràctiques cada estudiant ha de portar:
a) El Guió de Pràctiques
b) Una bata de laboratori
c) Ulleres de protecció

Assignatures recomanades

 • Reproducció i desenvolupament