Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / LLUIS VILAR SAIS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Conceptes generals

          1.1. Introducció a la botànica. Límits i diversitat del món vegetal. Visió històrica i concepció actual de la botànica. Les especialitats de la botànica.

          1.2. Sistemàtica i taxonomia. Nomenclatura Botànica. Categories taxonòmiques.

          1.3. Nivells morfològics d'organització. Protòfits, tal·lòfits, briòfits i cormòfits.

          1.4. Origen de la vida i dels vegetals. Classificació i filogènia dels diferents grups.

          1.5. La reproducció dels vegetals. Reproducció vegetativa i reproducció sexual. Reproducció sexual: alternança de fases nuclears i de generacions. Cicles biològics dels vegetals. Tendències evolutives.

2. Els fongs

          2.1. Introducció als diversos grups. Característiques generals dels fongs. Mixomicots (els fongs ameboides) i els Oomicots (els pseudofongs). Característiques generals, biodiversitat, ecologia i utilitats.

          2.2. Eumicots I (fongs veritables I). Zigomicets i Ascomicets. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

          2.3. Eumicots II (fongs veritables II). Basiodiomicets. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

          2.4. Fongs liquenificats. Micobiont i ficobiont. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

3. Les algues

          3.1. Què entenem per algues? Biodiversitat. Característiques generals dels diferents grups.

          3.2. Rodòfits. Característiques generals, ecologia i utilitats.

          3.3. Cloròfits i Caròfits. Característiques generals, ecologia i utilitats.

          3.4. Criptòfits, Ocròfits, Haptòfits, Dinoflagel·lats i Euglenozous. Característiques generals, ecologia i utilitats.

4. Grups Briofítics (hepàtiques i molses). Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

5. Licòfits i Monilòfits. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

6. Espermatòfits

          6.1. Característiques generals. Classificació.

          6.2. Gimnospermes. Característiques generals. Cicle biològic. Diversitat: les gimnospermes de fulla pinnada (Cicadòpsides) i les de fulla dicòtoma o acicular (Ginkgòpsides i Pinòpsides). Ecologia i utilitats.

          6.3. Angiospermes I (Magnoliòpsides). Característiques generals. La flor: el periant, l'androceu i el gineceu. Simetria, diagrames florals i fórmules florals. Inflorescències. La pol·linització

          6.4. Angiospermes II: el fruit. Tipologia dels fruits. Disseminació de fruits i llavors.

          6.5. Angiospermes IIIa: Característiques generals, origen i classificació de les angiospermes. Anita, Magnòlides (dicotiledònies primitives), Monocotiledònies (Lílides i Commelínides). Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

          6.6. Angiospermes IIIb: Ròsides (eudicotiledònies). Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

          6.7. Angiospermes IIIc: Grups germans de les Astèrides i Astèrides. Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 1,75 3,25 5,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Resolució d'exercicis 1,75 3,25 5,00
Sessió expositiva 35,00 65,00 100,00
Sessió participativa 14,00 14,00 28,00
Visionat/audició de documents 2,00 2,00 4,00
Total 59,50 87,50 147

Bibliografia

 • Aguilella i Palasí, Antoni, Puche Pinazo, Felisa (2004). Diccionari de botànica. València: Universitat de València. Catàleg
 • Díaz González, Tomás E., Fernández-Carvajal Álvarez, Mª. del Carmen, Fernández Prieto, José Antonio (2004). Curso de botánica. Gijón: Ediciones Trea. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon, ed. (1984). Història natural dels Països Catalans ; [direcció general: Ramon Folch i Guillén. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Volums 4,5,6,7 i 15. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1987). La Vegetació dels Països Catalans (2a ed., corr. i ampl.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Font i Quer, Pius (1979). Iniciació a la botànica, : morfologia externa (2a ed. actualitzada a cura d'Oriol de Bolòs). Barcelona: Fontalba. Catàleg
 • Hoek, Christian van den, Jahns, Hans Martin, Mann, D. G (1995). Algae, : an introduction to phycology. Cambridge [etc]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Llistosella i Vidal, Jaume, Sànchez-Cuxart, Antoni (2003). L'Herbari : arbres, arbusts i lianes. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Margulis, Lynn (1993). Symbiosis in cell evolution, : microbial communities in the Archean and Proterozoic eons (2nd ed). New York: Freeman. Catàleg
 • Rodríguez-Prieto, C.; Ballesteros, E.; Boisset, F.; Afonso-Carrillo, J. (2013). Guía de las macroalgas y fanerógamas marinas del Mediterráneo occidental. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Strasburger, Eduard, Sitte, Peter (cop. 2004). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Vargas, Pablo (DL 2012 |f(Impulso Global Solutions, S.A.) ). El árbol de la vida : sistemática y evolución de los seres vivos . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari de textos Treball individual o en grup. Es valorarà el treball en equip i la comprensió i síntesi dels continguts (no recuperable). 20
Exercicis Treball individual, es valorarà la capacitat de seleccionar informació rellevant de diverses fonts donades, totes pertinents, amb un objectiu definit (no-recuperable). 20
Prova d'avaluació final Treball individual. Es valorarà l'assoliment dels coneixements adquirits (recuperable). 60

Qualificació

Si un alumne no realitza una prova d’avaluació no-recuperable obtindrà la qualificació ‘0’ d’aquella prova.
La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables sempre i quan la nota de l'examen final sigui un aprovat.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT s’obtindrà en cas de que l’estudiant no realitzi l’examen final de l’assignatura, o en el seu cas, la recuperació del mateix.

Observacions

Es recomana matricular-se d'aquesta assignatura simultàniament a l'assignatura Pràctiques de Botànica.


Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Tècniques científiques integrades III