Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
TOT es fa en llengua catalana.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Salvador Calabuig Serra  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / Ana Maria Geli de Ciurana  / ROSER GÜELL ORDIS  / Carla Magin Valenti  / Rosa M. Medir Huerta  / MERCÈ MIQUEL TONIETTI
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, basat en els drets humans, la igualtat de gènere, el pacifisme i la justícia social.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. BLOC DE CIÈNCIA I SOSTENIBILITAT Unitat formativa 1: Cicles biogeoquímics. 1.1 Conceptes bàsics d’ecologia. 1.2 Cicles biogeoquímics. 1.2 Cicle de la matèria i cicle de l'energia. 1.3 Cicle del C i cicle de l'O.

2. BLOC DE CIÈNCIA I SOSTENIBILITAT Unitat formativa 2: Problemàtiques ambientals. 2.1 Canvi global al medi ambient. La sorpresa ambiental. 2.2 El forat a la capa d’ozó. 2.3 L’eutrofització. 2.4 El canvi climàtic

3. BLOC DE CIÈNCIA I SOSTENIBILITAT Unitat formativa 3: El pensament científic. 3.1 Teories, mètode científic i revolucions científiques. 3.2 Origen de l’Univers i de la vida. 3.3 Grans teories i descobriments científics: Louis Pasteur i la generqació espontània, John Dalton i la teoria atòmica, i Marie Curie i la radioactivitat.

4. BLOC DE SALUT, EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL Unitat formativa 4: Salut i activitat física 4.1 Formació teòrica sobre activitat física i salut 4.2 Bases anatòmiques i fisiològiques del moviment 1.3 Introducció a la pràctica d'una activitat física saludable 1.4 Hàbits posturals saludables a l'educació primària 1.5 Salut i postura en la vida quotidiana

5. BLOC DE SALUT, EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL Unitat formativa 5: Expressió i comunicació corporal 5.1 Consciència i actitud corporal, gest i expressió 5.2 El llenguatge del cos en la comunicació 5.3 El llenguatge no verbal a l'escola

6. BLOC DE SOCIETAT I SOSTENIBILITAT Unitat formativa 6: Ciències Socials i Sostenibilitat. 6.1 Introducció a les ciències socials 6.2 Concepte de Sostenibilitat i evolució 6.2 Indicadors de sostenibilitat (als municipis, bàsicament). 6.3 Sostenibilitat social i responsabilitat social corporativa 6.4 Educació per a la sostenibilitat: concepte actual i característiques.

7. BLOC DE SOCIETAT I SOSTENIBILITAT Unitat formativa 7: Vida urbana i sostenibilitat. 7.1 Alguns conceptes sobre ciutats. Ciutats del món. 7.2 Ciutats compactes i ciutats difuses. 7.3 Ciutats educadores. 7.4 Projecte Educatiu de Ciutat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6,00 145,00 151,00
Anàlisi / estudi de casos 1,00 6,00 7,00
Elaboració individual de treballs 1,00 6,00 7,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió expositiva 33,00 0 33,00
Sessió pràctica 24,00 12,00 36,00
Treball en equip 2,00 10,00 12,00
Total 71,00 179,00 250

Bibliografia

 • Álvarez, P. et al. (2004). Educación ambiental. Propuestas para trabajar en la escuela.. Barcelona: Graó: col.lecció Claves para la innovación educativa. núm 30. Catàleg
 • Askasibar, I. et al. (2006). La sostenibilidad, un compromiso de la escuela. Barcelona: Graó, col.lecció Claves para la innovación educativa, núm 37. Catàleg
 • Batet, S. Rovira, S. (2003). Descobrir l'estat del món: materials didàctics sobre el progrés cap a una societ. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Calais-Germain, B. (1994). Anatomia para el movimiento I -II. Barcelona: La liebre de marzo. Catàleg
 • Conéixer l'estat del món: materials didàctics sobre l'informe del Worldwatch Ins (2000). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1998). Catàleg: La Ciutat Sostenible. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i Institut d'Edicions de la Diputac. Catàleg
 • Delibes de CM. et al. (2008). Ciències per al món contemporani (1ª). Barcelona: Vicens vives. Catàleg
 • Fortuny, M.; Molina, M.C. (1998). Educació per a la salut. Barcelona: Edidicions de la Universitat de barcelona. Catàleg
 • Geli, A. M. Junyent, M. Medir, R. M. Padilla, F. (2000). L'ambientalització curricular de l'ensenyament obligatori: una proposta de defin. Monografies Universitàries núm 7, Departament de Medi Ambient i Habitatge. Gener. Catàleg
 • Guia de prescripció d'exercici físic per a la salut (2007). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Lacoste, Y., Ghirardi, R. (1983). Geografía general física y humana. Oikos-Tau. Catàleg
 • López Miñarro, P.A. (2000). Ejercicios desaconsejados en la actividad física. Detección y alternativas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • López Miñarro, P.A. (2002). Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ludevid, M (1995). El canvi global en el medi ambient: introducció a les seves causes humanes. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Medir, R.M. i Geli, A.M. (2008). Educadors i sostenibilitat en ciutats històriques. Educació i Sostenibilitat, (4),
 • Mogensen, F., Mayer, M., Breiting, S.; Varga, A. (2007). Educació per al desenvolupament sostenible. Tendències, divergències i criteris . Graó. Catàleg
 • Roure Cuspinera, Eulàlia i altres (1994). Guia per a la promoció de la salut per mitjà de l'activitat física. Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat. Catàleg
 • Educació i sostenibilitat. Barcelona: RCE-Barcelona. Recuperat, a http://rce-barcelona.net
 • TOTS Quaderns d'Educació Ambiental. Centre UNESCO de Catalunya. Recuperat, a http://www.tots.net
 • Medi ambient. tecnologia i cultura. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Recuperat, a http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/revista Catàleg
 • Sostenible. Revista de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Diputació de Barcelona. Recuperat, a http://www.sostenible.cat/
 • Ciències per al món contemporani FECYT. Recuperat , a http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/908170205.pdf
 • xarxasost. Recuperat , a http://www.diba.es/xarxasost/cat/index.asp
 • Xarxa Edusost. Recuperat , a www.edusost.cat
 • Canales, I (2010). De la expresión a la comuicación. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • UNESCO (2006). Plan de aplicación internacional. . Recuperat , a www.unesco.org/education/desd

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1- Examen escrit part Ciència Prova individual. Es valoraran els continguts conceptuals i procedimentals d'aquest bloc del mòdul, així com la capacitat d'aplicar aquests coneixements a qüestions, problemes o treballs pràctics de Coneixement del Medi Natural. 25
Activitat 2 - Recull de pràctiques de la part de Ciència Treball en grup de 3 estudiants. Dossier de les sessions pràctiques d'aquest bloc del mòdul. Es valoraran els resultats de les pràctiques, l'anàlisi dels resultats i de les conclusions, la capacitat d'incorporar-hi informació externa, el rigor en la redacció i presentació, la capacitat crítica i la reflexió personal. 15
Activitat 3 - Examen escrit part Salut Contestar correctament les qüestions demanades.
Demostrar competència lingüística
20
Activitat 4 - Treball part Salut Originalitat i pertinència de continguts.
Cerca d'informació.
Demostrar competència lingüística.
10
Activitat 5 - Treball escrit part de Socials Contestar, comentar i cerca d'informació sobre qüestions plantejades
Demostrar competència lingüística
15
Activitat 6 - Recull de les pràctiques de la part de Socials Saber cercar informació, comentar-la i presentar-la.
Demostrar competència lingüística.
Demostrar habilitats per les TIC
15

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà de la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació.

Les activitats suspeses tindran una segona opció, de recuperació, sempre que hagin estat presentades en la primera data prevista. Per a poder fer mitjana cal una nota mínima de cada activitat d'avaluació de 4. En cas de recuperació, la nota màxima que es podrà obtenir de l'activitat recuperada serà de 5. Per aprovar el mòdul s'hauran haver presentat totes les activitats d'avaluació.

Cada professor/a decidirà sobre el control d'assistència a les classes teòriques i pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

La no presentació de totes i cadascuna de les activitats d'avaluació en la data prevista.

Observacions

Aquest mòdul s'organitza en tres blocs diferenciats, que es corresponen amb el títol del mòdul: ciència, salut i sostenibilitat. Cada un dels blocs amplia i concreta la paraula de la qual prové. Així, la salut va lligada amb l'expressió i la comunicació corporal; la ciència es planteja des de la sostenibilitat des de l'àmbit científic; i la sostenibilitat és vista des de l'àmbit social. Les tres temàtiques podran tenir alguns punts de contacte, però les plantegem separadament.

Assignatures recomanades

 • Ciències experimentals 1
 • Ciències experimentals 2
 • Ciències socials 1
 • Ciències socials 2
 • Educació física 1
 • Educació física 2
 • Educació per al desenvolupament
 • El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació
 • Geografia en un món de canvi
 • L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació
 • L'escola sostenible i criteris de qualitat
 • Salut i condició física

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.