Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Simetria. Geometries de coordinació i isòmers. Modles d'enllaç: TCC i TOM. Sèrie espectroquímica. Mecanismes de Reacció; Substitució, isomerització. Reaccions xarxa –ox. Espectres UV - vis dels complexos i relació amb l'estructura electrònica. Propietats magnètiques dels complexos i relació amb l'estructura electrònica.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL COSTAS SALGUEIRO  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Competències

 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Capacitat per utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i el llenguatge científic.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les molècules.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.

Continguts

1. Introducció. Generalitats dels compostos de coordinació. Nomenclatura i formulació. Classes de lligands. Geometries. Estereoisomeria.

2. Teoria de l'enllaç en els compostos de coordinació. L'enllaç al compostos de coordinació. Teoria del camp cristal.lí. Avaluació d'energies d'estabilització del camp cristal.lí. Factors que afecten a l'energia de desdoblament dels orbitals d. Limitacions del model del camp cristal.lí. Sèrie espectroquímica. Teoria del camp dels lligands i efecte nefeulaxètic. Teoria dels orbitals moleculars. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos octaèdrics, tetraèdrics i plano-quadrats. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos que contenen lligands amb capacitat d'interacció p. La regla dels 18 electrons. Teorema de Jahn-Teller.

3. Espectroscopia UV-Vis. Llei de Beer-Lambert. Regles de selecció. Mecanismes de relaxació. Nivells energètics de l'ió lliure: termes i estats. Desdoblament de termes degut al camp cristal.lí. Diagrames de correlació. Diagrames d'Orgel. Diagrames de Tanabe i Sugano.

4. Magnetisme. Comportament magnètic dels complexos dels elements de transició. Llei de Curie. Llei de Curie-Weiss. Equació de Van-Vleck.

5. Mecanismes de Reacció dels compostos de coordinació. Reaccions de substitució: mecanismes associatius i dissociatius. Reaccions d'isomerització Reaccions de transferència electrònica: mecanismes d'esfera externa y d'esfera interna. Reaccions d'adició oxidant i d'eliminación reductora. Reacciones fotoquímiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 11 16 27
Classes expositives 34 57 91
Classes pràctiques 2 4 6
Elaboració de treballs 3 11 14
Prova d'avaluació 4 8 12
Total 54 96 150

Bibliografia

 • Ribas Gispert, Joan (DL 2000 ). Química de coordinación . Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona :Omega. Catàleg
 • Basolo, Fred (1980 ). Química de los compuestos de coordinación : la química delos complejos metálicos . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Miessler, Gary L (1991 ). Inorganic chemistry . Englewood Cliffs [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Drago, Russell S (1992 ). Physical methods for chemists (2nd ed.). Ft. Worth [etc.]: Saunders College. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1999 ). Inorganic chemistry (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de Problemes Correcta resolució de problemes proposats 10
Elaboració treball de Mecanisme de Reacció basat en un cas proposat pel professor Correcta organitzacio del treball
Correcta discussió en base a principis químics de mecanismes de reacció
10
Prova Avaluació tema introducció i teories d'enllaç Correcta resolució dels exercicis plantejats 40
Prova Avaluació Temes UV-Vis, Magnetisme i Mecanismes de Reacció Correcta resolució dels exercicis plantejats 40

Qualificació

Cal treure un 4,5 de les proves d'avaluació per a fer la mitjana.
Les proves d'avaluació són recuperables

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No participació en més activitats d'avaluació de les que representin un 50% de la nota total de l'assignatura