Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Dissolucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO SALVADOR SEDANO

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i el llenguatge científic.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.

Continguts

1. Gasos Reals. Factor de Compressibilitat. Diagrames d'Andrews. Punt critic. Magnituts critiques

2. Sistemes de composicio variable. Magnituts molars parcials. Potencial quimic. Mescla de gasos ideals. Activitat. Equilibri

3. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component.

4. Dissolucions ideals i reals. Llei de Raoult. Llei de henry. Corva del vapor i corva del liquid. Diagrama T-X i P-X. Destil·lacio fraccionada.

5. Propietats coligatives

6. Fonaments de termodinamica estadistica

7. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica

8. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques

9. Calcul computacional de funcions termodinamiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 6,00 38,00 44,00
Resolució d'exercicis 6,00 0 6,00
Sessió expositiva 17,00 0 17,00
Simulacions 0 8,00 8,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Emili Besalú (2009). Termodinàmica química : un llibre d'autoaprenentatge . UdG Publicacions. Catàleg
 • Emili Besalú (2004). Termodinámica estadística. Edicions UPC. Catàleg
 • Peter Atkins (2006). Atkins' Physical Chemistry. OUP Oxford. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen parcial dels continguts de la part de termodinamica classica Examen escrit amb qüestions teoriques i problemes numèrics associats als continguts d'aquest part de l'assignatura.
50
Examen sobre els continguts de la part de Termodinamica estadistica Examen escrit amb questions teoriques i problemes numerics associats a aquesta part de l'assginatura. 30
Utilitzacio d'un programa de disseny molecular i de calcul per obtenir funcions termodinamiques de sistemes moleculars Elaboracio d'un informe. Presentacio de les dades obtingudes i la seva relacio amb els continguts de l'assignatura 20

Qualificació

L'assignatura consta de dues parts diferenciades: Termodinàmica química, TQ, (que és continuació de l'assignatura de Termodinàmica bàsica) i Termodinàmica Estadística, TE.
La part de TQ s'avalua amb un únic examen parcial al Març, que contribueix un 50% a la nota global.
La part de TE s'avalua amb un exàmen parcial al Maig (30% de la nota global) i amb el lliurament d'un petit informe associat a una activitat tipus Webquest (20% de la nota global)

Per superar l'assignatura globalment durant el cus cal:
-Obtenir una nota mínima de 3.5/10 de cada part de l'assignatura (TQ i TE).
-Una nota ponderada dels 3 exercicis d'avaluació igual o superior a 5.

En cas de no superar l'assignatura durant el curs hi haurà un únic exàmen final de recuperació dels continguts globals de l'assignatura durant la segona quinzena de Juny. Només es recuperarà el 80% de la nota global (és a dir, l'activitat de Webquest no és recuperable)

En les proves escrites es valorara la comprensió dels conceptes introduïts, aixi com la resolució de problemes pràctics relacionats amb els continguts exposats.
Per altra banda es planteja l'elaboració d'un breu informe a partir de les dades obtingudes amb un programa de disseny molecular i calcul. Per aquest es valorarà la presentació del treball (format de taules, figures, esquema de continguts) i especialment la discussió dels resultats obtinguts i la seva relació amb els conceptes introduïts a l'assignatura.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat en cas de no haver participat en cap de les activitats d'avaluació

Observacions

És molt recomenable cursar aquesta assignatura juntament amb la de Quimica Quantica i Espectroscopia. Especialment els contiguts de la part de Termodinàmica Estadística n'estan molt relacionats, i és convenient i profitós veure'ls conjuntament.

Assignatures recomanades

 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Termodinàmica bàsica