Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA IGLESIAS JUNCA

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA IGLESIAS JUNCA

Competències

 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.

Continguts

1. Espectrometria de masses

          1.1. Introducció a l'espectrometria de masses. Espectrometria de masses atòmica i molecular. Espectrometria de masses en tandem.

          1.2. Acoblaments de la cromatografia de gasos a l'espectrometria de masses. GC-MS.

          1.3. Acoblaments de la cromatografia de líquids a l'espectrometria de masses. HPLC-MS.

2. Anàlisi de superfícies

          2.1. Introducció a l'anàlisi de superfícies. Tipus de mesures de superfícies.

          2.2. Tècniques espectroscòpiques de superfícies. Espectroscòpia d'electrons. Espectrometria de masses d'ió secundari

          2.3. Microscòpia electrònica i de sonda.

3. Sensors

          3.1. Sensors òptics i electroquímics.

          3.2. Altres sensors. Biosensors, sensors de massa.

4. Tècniques radioquímiques

          4.1. Tècniques d'activació neutrònica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 5 7
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 17 10 27
Classes participatives 7 5 12
Exposició dels estudiants 1 3 4
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 3 12 15
Resolució d'exercicis 0 4 4
Total 31 49 80

Bibliografia

 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Cattrall, Robert W (1997 ). Chemical sensors . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Gross, Jürgen H (2004 ). Mass spectrometry : a textbook . Berlin: Springer. Catàleg
 • Ardrey, Robert E (2003 ). Liquid chromatography-mass spectrometry : an introduction. Chichester [etc.]: J. Wiley. Catàleg
 • Hübschmann, Hans-Joachim (cop. 2001 ). Handbook of GC. Weinheim [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Willoughby, Ross (cop. 2002 ). A Global view of LC (2nd ed.). Pittsburgh: Global View Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis. Es proposaran alguns problemes per ser entregats. La correcta resolució dels exercicis proposats. ACTIVITAT NO RECUPERABLE. 15
Estudi de casos. Es proposaran uns problemes analítics i els estudiants hauran de identificar-los i comentar la millor manera de resoldre'ls. És valorarà el plantejament i la correcte resolució del cas proposat. ACTIVITAT NO RECUPERABLE. 15
Exposició oral d'un treball relacionat amb alguna tècnica instrumental treballada a l'assignatura Els continguts exposats en el treball i aspectes relacionats amb la comunicació oral. ACTIVITAT NO RECUPERABLE. 15
Examen final d'avaluació Es valorarà els coneixements de l'estudiant dels continguts de l'assignatura. ACTIVITAT RECUPERABLE. 55

Qualificació

Els coneixaments i competències adquirits per l'alumne s'avaluaran mitjançant un cas pràctic, l'entrega de problemes proposats pel profesor, una presentació oral i un examen final que constarà de preguntes teòriques i de problemes.

La nota final es calcularà aplicant els percentatges corresponents a les diferents proves d'avaluació. Per aprovar l'assignatura caldrà treure una mitjana ponderada de 5.0. La mitjana ponderada es calcularà sempre i quan s'hagi obtingut una qualificació mínima de 4 de cada activitat d'avaluació.

Opcions de recuperació:
En cas de no arribar a una mitjana de 5.0 l'estudiant tindrà l'opció de realitzar un segon examen final per tal de poder superar l'assignatura. La nota de l'assignatura es tornarà a calcular de manera ponderada amb totes les notes no recuperables i la nota de l'examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només obtindran una qualificació de no presentat els estudiants que no hagin fet cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi instrumental
 • Experimentació en química analítica