Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Planificació, organització i avaluació dels serveis de les diverses empreses d'allotjament i restauració
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BECH SERRAT  / ANTONI DE PADUA PUIG-PEY SAURI

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BECH SERRAT  / ANTONI DE PADUA PUIG-PEY SAURI

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Tema 1: La realitat dels establiments d’allotjament turístic i restauració

          1.1. Establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i bungalows, establiments de turisme rural. Exclusió de les residències per raó de turisme.

          1.2. Restaurants, restautants-bar, serveis de càtering i banquets, locals d’oci nocturn.

2. Tema 2. Organització interna de les unitats productives. Fonaments teòrics

          2.1. El marc normatiu com a element vertebrador del catàleg del productes i serveis dels establiments d’allotjament i restauració.

          2.2. Altres necessitats i requeriments de suport: Productes, operacions, referències, processos, proveïdors, clients, recursos (humans, materials), temps.

          2.3. Marc relacional intradepartamental / interdepartamental que suporta i diferencia el procés productiu dins de les unitats.

3. Tema 3: Disseny i planificació del producte

          3.1. Tipologies de productes i sistemes de producció:

                    3.1.1. Per projecte.

                    3.1.2. Per “tipus taller” / discontinu, i

                    3.1.3. Per “producció línia” / continu.

          3.2. Planificació del producte, desplegament de components, planificació de la producció i programació de la producció.

          3.3. Preparació d’un pla de producció. El B.O.M., observació de les tècniques MRP–I / temps, i MRP–II / capacitat. Cronogrames. Càrregues Simultaneïtats

4. Tema 4: Comercialització i contractació electrònica: gestió de la informació

          4.1. Pràctiques comercials i publicitat. Regulació i autoregulació

                    4.1.1. Pràctiques deslleials. Concepte. La condició falsa/enganyosa

                    4.1.2. Omissions enganyoses. Un deure europeu a revelar informació?. La invitació a adquirir

                    4.1.3. Llenguatge en les pràctiques comercials

                    4.1.4. Pràctiques agressives i promoció de venda. Agressió, assetjament, coacció i influència indeguda.

          4.2. Contractació electrònica dels serveis d’allotjament i restauració.

                    4.2.1. Deures d’informació: comunicacions comercials, informació pre-contractual, documentació del contracte. Remeis en cas d’incompliment

                    4.2.2. Altres mesures de protecció del consumidor: signatura electrònica, pagament mitjançant targeta de crèdit.

          4.3. Preus

                    4.3.1. Publicitat

                    4.3.2. Serveis comuns i serveis complementaris

5. Tema 5: Gestió de la reserva

          5.1. Operacions i processos. Impacte departamental del producte reserva.

          5.2. Aspectes legals

                    5.2.1. Protecció de dades personals del client

                    5.2.2. Paga i senyal, penalització per anul•lació, rescabalament per renuncia de l’estada i manteniment de la reserva: anàlisi de la regulació catalana dels diversos establiments

          5.3. Establiments d’hostaleria i seguretat ciutadana

          5.4. Situació d'overbooking

          5.5. Reserva de grups. Concepte, drets i deures. Responsabilitat per habitacions no ocupades

6. Tema 6: Prestació del servei

          6.1. Atenció al client

          6.2. Normes aplicables als contractes de serveis.

                    6.2.1. Aspectes de dret internacional privat: normes sobre dret aplicable als contractes de serveis i tribunals competents

                    6.2.2. Obligacions del proveïdor del servei: obligació de destresa i cura, obligació d’assolir el resultat, obligació d’aconsellar o advertir. Dret a la intimitat del client.

                    6.2.3. Modificació unilateral del contracte de servei

                    6.2.4. Obligacions del client: obligació de cooperar, obligació de notificar una no-conformitat anticipada.

                    6.2.5. La facultat del client de desistir

          6.3. Reproducció d'audiovisuals i drets d'autor

          6.4. Estàndards de producte i servei. Qualitat de l’allotjament i protecció del consumidor

          6.5. Incompliment del contracte. Mesures. Responsabilitat.

          6.6. Seguretat i responsabilitat civil

                    6.6.1. Salubritat i seguretat de les instal•lacions. Protecció contra incendis. Caigudes dels clients. Regulació dels espais sense fum

                    6.6.2. Seguretat alimentària i responsabilitat civil per intoxicacions

                    6.6.3. Policia en establiments de restauració: dret d'admissió, servei de vigilància, personal de control d'accés, assegurança de responsabilitat civil i horaris màxims de tancament

                    6.6.4. Normes de conducta dins l'establiment: reglaments de règim interior i conseqüències de l'incompliment

                    6.6.5. Furt o robatori d'objectes

7. Tema 7: Gestió i avaluació global del producte / activitat

          7.1. Punts de control del producte / servei. Indicadors: quantitatius i qualitatius

          7.2. Eines més freqüents de gestió global del producte (enquestes de satisfacció dels clients, .. ).

          7.3. Preparació, desenvolupament i avaluació d’un pla global de gestió de productes / serveis. Aplicació a establiments d’allotjament i restauració.

8. Tema 8: Gestió interempresarial

          8.1. Franquícia

          8.2. Gestió hotelera integrada: les cadenes

          8.3. Els condohotels: una nova fórmula de gestió

          8.4. Gestió voluntària: les associacions

9. Tema 9. Interacció dels RR.HH. en la gestió dels productes / serveis d’allotjament i restauració

          9.1. Ètica empresarial, llocs de treball i formació de les persones.

          9.2. Drets laborals implícits en l’àmbit de l’allotjament i la restauració: convenis col•lectius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 70,00 74,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 40,00 40,00
Prova d'avaluació 1,50 0 1,50
Sessió expositiva 28,50 0 28,50
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 40,00 110,00 150

Bibliografia

 • Barth, Stephen C (cop. 2009 ). Hospitality law : managing legal issues in the hospitality industry (3rd ed.). New Jersey: Wiley. Catàleg
 • Bech Serrat, J.M. (2011). Quality of hotel service and consumer protection: A European contract law approa. Tourism Management,, . Recuperat , a http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177 Catàleg
 • De la Iglesia Prados, E. (2003). Televisiones en habitaciones de hoteles.Comunicación pública y derechos de autor. Revista de Derecho Patrimonial, 10(), 423-432 Catàleg
 • Gil Conde, S (2006). La "garantía" de ocupación efectiva en el contrato de reserva de plazas de aloja. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 82(695), 1238-1258 Catàleg
 • López Peláez, P. (2001). El crédito preferente del hotelero. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, (665), 1137-1184 Catàleg
 • Micklitz, Hans- W. (2010 ). Cases, materials and text on consumer law . Portland: Hart Publishing. Catàleg
 • Morris, Karen L (cop. 2008 ). Hotel, restaurant, and travel law : a preventive approach (7th ed.). [New York]: Delmar. Catàleg
 • Pérez Martell, R./González Cabrera, I. (2008). El alojamiento turístico: problemática y soluciones en la ejecución del contrat . La Ley,, Catàleg
 • Sáenz de Santamaría Vierna, A. (2001). Cajas de seguridad en hoteles. Revista de Derecho Mercantil, (240), 701-748 Catàleg
 • Puig-Pey Saurí, Antoni de Pàdua (DL 2002 ). Auditoria de circuïts administratius : anàlisi i propostes de millora . València: Associació d'Arxivers Valencians :Tiravol. Catàleg
 • Heizer, Jay (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones estratégicas (6ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Heizer, Jay (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones tácticas (6ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall.
 • The Cornell hotel and restaurant administration quarterly ([19??]- ). New York: School of Hotel Administration. Cornell University :Elsevier Science. Recuperat 27-09-2010, a http://cqx.sagepub.com Catàleg
 • Milio Balanzá, Isabel (cop. 2003 ). Organización y control del alojamiento . Madrid: Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Sánchez Feito, José Manuel (DL 2006 ). Procesos de servicio en restauración (1a ed. aumentada). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Rochat, Michel (2001 ). Marketing y gestión de la restauración . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1:
Comercialització i contractació electrònica
Desenvolupament dels coneixements assolits en els diferents apartats genèrics fixats pel professor. Es valora l’adequació als diferents apartats que es demanen per al desenvolupament a realitzar. L'avaluació és realitzada per el professor, d'acord a un formulari preestablert en el que és valoren un mínim de deu conceptes. 10
Activitat 2:
Pla de producció: Preparació, desenvolupament i aplicació a un producte / servei d’allotjament.
Desenvolupament dels coneixements assolits en els diferents apartats genèrics fixats pel professor, i que han estat treballats dins d'un escenari / empresa d'allotjament , escollit a priori per l'estudiant. Grau d’adequació als diferents apartats que es demanen per al desenvolupament a realitzar. L'avaluació és realitzada per el professor, d'acord a un formulari preestablert en el que és valoren un mínim de dotze conceptes. 10
Activitat 3:
Prestació del servei (aspectes legals)
Desenvolupament dels coneixements assolits en els diferents apartats genèrics fixats pel professor. Es valora l’adequació als diferents apartats que es demanen per al desenvolupament a realitzar. L'avaluació és realitzada per el professor, d'acord a un formulari preestablert en el que és valoren un mínim de deu conceptes. 10
Activitat 4:
Pla global de gestió de productes / serveis. Aplicació a establiments de restauració. Preparació, desenvolupament i avaluació
Treball aplicat a l’àmbit de la Restauració:
Desenvolupament dels coneixements assolits en els diferents apartats genèrics fixats pel professor, i que han estat treballats dins d'un escenari / empresa de restauració, escollit a priori per l'estudiant. Grau d’adequació als diferents apartats que es demanen per al desenvolupament a realitzar. L'avaluació és realitzada per el professor, d'acord a un formulari preestablert en el que és valoren un mínim de dotze conceptes.
10
Examen final Acreditar suficientment haver assolit coneixement i domini de la matèria desenvolupada al llarg de les sessions acadèmiques i treballada en els casos pràctics. 60

Qualificació

Els estudiants hauran de realitzar diverses activitats d'aprenentatge durant el curs acadèmic amb les quals assoliran els objectius de formació. Quatre d'aquestes activitats seran avaluades si es presenten dins els termins assenyalats i cadascuna d’elles ponderarà un 10% de la nota final de l’assignatura. Aquestes activitats no seran recuperables als efectes de la seva qualificació.

En la mesura que la majoria de les activitats d'aprenentatge es comentaran i tutoritzaran parcialment o total a l'aula, l'estudiant haurà d'assistir a un mínim d'un 80 per 100 de les sessions.

L’altra part de la qualificació (60%) tindrà lloc mitjançant la realització d’un únic examen final, el qual tindrà lloc el dia 15 d’abril de 2011.

Aquest examen constarà de tres blocs:
1) Un primer bloc de preguntes tipus test de resposta múltiple. Les respostes errònies puntuen negativament.

2) Un segon bloc de preguntes breus, amb la possibilitat que triar-ne entre diverses (p.ex. quatre preguntes a triar entre sis).

3) Dues preguntes tipus tema, sense possibilitat de triar, i que s'hauran de desenvolupar d'una manera més exhaustiva. Eventualment, una d'aquestes preguntes es podrà substituir pel desenvolupament d'un cas pràctic.

Per qualificar la prova final es farà una ponderació global dels tres blocs. Aproximadament, cada bloc compta un terç de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne podrà realitzar l’examen final del dia 15 d’abril de 2011 encara que no hagi presentat totes les activitats d’aprenentatge avaluables. La nota final de l’assignatura serà la suma dels valors proporcionals de les activitats d’aprenentatge avaluades (fins a un màxim d’un 40%) i l’examen final (60%),

L'estudiant que no presenti un mínim de tres activitats avaluables i, posteriorment, no faci l’examen final del dia 15 d’abril de 2011 serà qualificat amb la nota de No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Gestió econòmica i control d'empreses turístiques
 • Introducció al turisme
 • Organització d'empreses turístiques

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.