Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
<i>"Alemanya. Amb més d’1,4 milions de turistes i més de 15.000 pernoctacions a l’any, és el tercer mercat emissor cap a Catalunya. ... Per als alemanys, l’Estat espanyol és la seva primera destinació, i acostumen a fer una estada a Catalunya de gairebé 11 dies." </i> (Informació: Gencat). L'<b>objectiu</b> del curs "Alemany bàsic" és que l'alumne arribi al nivell A2 (Marc Europeu Comú de Referència). Amb el <b>mètode</b> que s’aplica, apreneu la llengua utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme. Es dóna especial èmfasi a l'expressió oral. També redacteu petits textos d’una gran varietat i us entreneu per activar la capacitat plurilingüe i pluricultural per la comprensió oral i escrita. Les estructures gramaticals són introduïdes en petits passos que permeten un progrés suau i constant. Se us ensenyen eines i estratègies perquè apreneu de manera autònoma i autodirigida.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Alemany
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell bàsic
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. <b>Schritte International 2</b> Àrees temàtiques

          1.1. <b>Die Gesundheit:</b> die Körperteile kennen. Über den Gesundheitszustand sprechen. Das Aussehen beschreiben. Ratschläge und Anweisungen geben und verstehen. Anzeigen über Wellnesszentren und Therapien verstehen. Schriftlich Information anfordern. Um einen Termin bitten. <i><b>La salut:</b> conèixer les parts del cos. Parlar sobre l'estat de salut. Descriure l'aspecte. Donar i entendre consells i indicacions. Entendre anuncis de spas i teràpies. Demanar informació per escrit i demanar una hora concertada.</i>

          1.2. <b>Orientierung in der Stadt:</b> Was gibt es in der Stadt? Eine Lage (und ein Ziel) benennen und den Weg dorthin beschreiben. Über Verkehrsmittel sprechen und Auskunft über Fahrpläne geben. <i><b>Orientar-se en una ciutat:</b> qué hi ha a la ciutat. Indicar la situació (i la direcció) i descriure el camí. Entendre i donar informació sobre mitjans de transport, trajectes i horaris.</i>

          1.3. <b>Kundenkontakt:</b> Zeitangaben machen und verstehen. Eine Reisegruppe über ein Programm informieren. Um eine Dienstleistung bitten / die Bitte um eine Dienstleistung beantworten. Höfliche Bitten und Aufforderungen formulieren. Informationstexte, schriftliche und telefonische Mitteilungen verstehen. <i><b>El tracte amb el client:</b> Entendre i donar informacions temporals. Informar sobre un programa turístic. Demanar un servei / atendre la demanda d'un servei. Expessar una petició i una instrucció; estratègies comunicatives de cortesia i amabilitat. Entendre textos informatius, missatges escrits i telefònics.</i>

          1.4. <b>Angebot und Auswahl:</b> Kleidungsstücke benennen und eine Meinung dazu audrücken. Nach Gefallen fragen, Gefallen und Missfallen äußern, über Vorlieben sprechen. Meinung über ein Reiseziel und seine Eigenschaften äußern. Aussehen und Fähigkeiten vergleichen. Um die Meinung eines anderen bitten. Einen Zeitungsartikel verstehen. Im Kaufhaus um Hilfe und Rat bitten. <i><b>Oferta i tria:</b> denominar les peces de roba i donar-ne la opinió. Expressar i demanar els gustos, les preferències i les qualificacions. Opinar sobre les característiques d'una destinació turística. Comparar aspecte i competències. Demanar l'opinió d'un altre. Entendre un article d'un diari. Demanar i oferir ajuda i consell en un centre comercial.</i>

          1.5. <b>Feste:</b> nach einem Datum fragen, ein Datum nennen. Über persönliche Beziehungen und Dinge sprechen. Einen Termin schriftlich bestätigen oder absagen. Eine Meinung äußern und Gründe nennen. Einladungen lesen und schreiben. Feste nennen. Glückwünsche aussprechen. <i><b>Festes:</b> preguntar per i dir la data. Parlar sobre relacions personals i coses. Expressar l’opinió i la raó. Cancel•lar o confirmar una cita per escrit. Llegir i escriure invitacions. Anomenar festes. Expressar felicitacions.</i>

2. <b>Schritte International 3</b> Àrees temàtiques

          2.1. <b>Menschen kennen lernen:</b> Gründe nennen. Von Reiseerfahrungen und Geschehnissen berichten. Über familiäre Beziehungen sprechen. Über die Lebensformen und Umstände sprechen; Formen des Zusammenlebens. Informationstexte über Städte verstehen. <i><b>Trobades:</b> explicar motius. Parlar sobre experiències de viatges, relatar esdeveniments. Parlar de relacions familials. Maneres de viure i circumstàncies; formes de convivència. Entendre textos informatius sobre ciutats.</i>

          2.2. <b>Wohnen:</b> Ortsangaben machen (wo und wohin); Personen und Gegenstände lokalisieren; die Einrichtung beschreiben; Gespräche mit Nachbarn führen; das Zusammenleben organisieren, Mitteilungen verstehen und schreiben; Informationen über ein sehenswertes Gebäude verstehen und geben. <i><b>On vivim:</b> Orientar-se en un lloc. Saber localitzar objectes; descriure la decoració. Conversar amb els veïns. Organitzar la convivència, escriure i entendre notes informatives; entendre i donar informació sobre un edifici d'interés turístic.</i>

          2.3. <b>Guten Appetit:</b> Über persönliche und landestypische Essgewohnheiten sprechen. Haushaltsgeräte und Essgeschirr benennen. Regionale Gerichte erklären. Ein einfaches Rezept schreiben. Ein Gespräch im Restaurant führen; die Konventionen privater Einladungen kennen. <i><b>Al voltant del menjar:</b> Parlar sobre hàbits personals i regionals en el menjar. Conèixer els estris de la cuina. Explicar plats regionals. Escriure una recepta. Mantenir una conversa al restaurant. L'invitació a casa - en conèixer les convencions.</i>

          2.4. <b>Die Arbeitswelt:</b> Ratschläge geben. Bedingungen ausdrücken. Telefongespräche am Arbeitsplatz führen. Freizeit und Urlaubszeit in Deutschland. Über Freizeitverhalten und Berufstypen sprechen. <i><b>El món laboral:</b> Donar consells. Expressar condicions. Mantenir una conversa telefònica a la feina. Oci i període vacacional a Alemanya. Parlar sobre oci i maneres d'entendre la feina.</i>

          2.5. <b>Sport und Fitness:</b> Gesundheitstipps geben. Über Sport, Interessen und Gefühle sprechen. Sportreisen: telefonisch um Information bitten/ Information geben. Den Rat eines Experten verstehen. <i><b>Estar en forma:</b> Donar consells de salut. Expressar interessos i emocions. Viatges d'esport: demanar i donar informació per telèfon. Entendre consells d'un expert.<i>

          2.6. <b>Ausbildung und Karriere:</b> über den Ausbildungsweg sprechen. Eine Meinung ausdrücken. Über Schulsystem und Erinnerungen an die Schule sprechen. Kursangebot zur Aus- und Weiterbildung verstehen. Gründe zur Berufswahl nennen. Ein Interview verstehen. <i><b>Formació i fer carrera:</b> Parlar sobre la formació. Expressar opinions. El sistema educatiu. Entendre ofertes formatives. Criteris per elegir una professió. Entendre una entrevista.<i>

          2.7. <b>Feiern und Schenken:</b> über Geschenke und ihre Empfänger sprechen. Bitten aussprechen; Empfehlungen für Mitbringsel formulieren. Über Hochzeitsbräuche sprechen. Ein Fest planen. <i><b>Celebracions i regals:</b> Parlar sobre regals i els seus destinataris. Expressar peticions i consells. Recomanar regals i "souvenirs" - productes típics per regalar i portar a casa. Els costums en un casament. Planificar una festa.</i>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30,00 10,00 40,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 5,00 10,00 15,00
Sessió participativa 45,00 25,00 70,00
Visionat/audició de documents 10,00 5,00 15,00
Total 90,00 60,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Les mostres d’expressió oral es valoraran tenint en compte els criteris següents:
El vostre diàleg o la vostra presentació ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser completa), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte.
També es consideren aspectes d’interacció: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), adequació a la situació i la riquesa del vocabulari utilitzat.
Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació i l’ordre de les paraules en una oració, juntament amb la fonètica i l'entonació.
Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat.
No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració.
Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
20
Escrits a classe Les mostres d’expressió escrita a classe es valoraran tenint en compte els criteris següents:
El vostre escrit ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser complet), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte.
També es consideren aspectes d’adequació a la tipologia de text: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), i la riquesa del vocabulari utilitzat.
Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació, declinació i l’ordre de les paraules en una oració així com l’ortografia.
Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat.
No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració.
N'hi haurà entre 3 i 5 de puntuables. Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
20
Escrits a casa Les mostres d’expressió escrita a classe es valoraran tenint en compte els criteris següents:
El vostre escrit ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser complet), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte.
També es consideren aspectes d’adequació a la tipologia de text: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), i la riquesa del vocabulari utilitzat.
Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació, declinació i l’ordre de les paraules en una oració així com l’ortografia.
Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat.
No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració.
N'hi haurà entre 10 i 15 de puntuables. Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
15
Comprensió escrita Se'n fan entre 6 i 8. 10
Comprensió oral Se'n fan entre 6 i 8 de puntuables. 15
Tests de lliçó Es faràn a les classes participatives. Se'n faràn uns 10. 20

Qualificació

Els criteris de qualificació de l'assignatura és Avaluació Continuada (CA).

Assistència: Es requereix un mínim d'assistència del 80% a les classes.

Parts de l’avaluació continuada:

• Els tests de lliçó, les notes obtingudes dels exercicis orals i escrits, una nota mitjana dels treballs puntuables fets a casa i les comprensions orals i escrites.
• Perquè la nota tingui validesa s’ha de fer almenys el 80% dels treballs i aquests s’hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.
• La nota mínima és un 6.

Els percentatges que s'atorguen a les diferents competències:
Expressió oral - 20%
Tests - 20%
Escrits a classe - 20%
Escrits a casa - 15%
Comprensió oral - 15%
Comprensió escrita - 10%


En cas de no superar l'AC
L'estudiant que hagi obtingut una nota inferior a 6 a l'AC o no arribi al 80% d'assistència haurà de fer un examen global.

Criteri imprescindible per aprovar aquest examen és obtenir com a nota mínima un 5 tant a l’àrea d’expressió oral com al conjunt de gramàtica i expressió escrita.

Expressió oral - 30%
Comprensió oral - 20%
Comprensió escrita - 20%
Gram. i vocab. - 10%
Expressió escrita - 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

Al final d’aquest curs us sentireu competents per utilitzar activament l’alemany en moltes situacions de la vida diària si:
• treballeu amb regularitat i constància,
• assistiu a classe activament,
• construíeu el vostre vocabulari en petits passos,
• feu els deures,
• i utilitzeu els resultats dels vostres treballs i tests per prendre consciència del que sabeu i del que us cal reforçar.

Tingueu present: es tracta d'arribar, durant la vostra etapa universitària, a un nivell d'alemany que us permeti actuar en aquesta llengua tant en situacions informals com professionals, i de comunicar-vos també espontàniament. Per tant, la vostra implicació a cada nivell és important.
Durant aquest curs, consolidareu els coneixements adquirits el curs anterior i els ampliareu, assegurant-vos la base necessària per convertir el vostre alemany en una eina útil pel vostre desenvolupament professional i del que desitgem que us aporti també satisfacció personal.

Tutories: Els horaris de tutoria dels respectius professors d'alemany es comunicaran a principi de curs.
No dubteu en consultar a les vostres professores tant bon punt us trobeu amb un dubte pel que necessiteu ajuda.


Llibres de text:
Schritte International 2 (amb Glossari)
Schritte International 3 (amb Glossari)

Assignatures recomanades

  • Alemany inicial
  • Preparatori I d'alemany (nivell I)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.