Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PAU MARTINELL CASTANYS

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: CONTEXTOS DE LA PEDAGOGIA CULTURAL I DE LA COMUNICACIÓ 1.1 Les dimensions de la cultura. Cultura i educació. Cultura i comunicació. Cultura i ciutadania. 1.2 La cultura com a factor de desenvolupament. 1.3 La gestió cultural com a emergència d’un encàrrec social. 1.4 Funcions i àmbits d’actuació dels gestors culturals. UNITAT FORMATIVA 2: POLÍTIQUES PÚBLIQUES, MARCS INSTITUCIONALS I FORMES DE GESTIÓ 2.1 Estratègies d’implantació i desenvolupament de les polítiques culturals i de comunicació. 2.2 Paper de les diferents administracions. Les institucions públiques i la cultura. Les institucions públiques i els mitjans de comunicació 2.3 El tercer sector en l’àmbit cultural. 2.4 Sector privat en la cultura i la comunicació. Indústries creatives. UNITAT FORMATIVA 3: ANÀLISI DEL SECTOR CULTURAL I DE LA COMUNICACIÓ DES DE LA PERSPECTIVA DE LA FIGURA PROFESSIONAL DEL PEDAGOG 3.1 El patrimoni cultural. Paper dels museus en la societat actual. 3.2 Promoció del llibre i la lectura. Món editorial. La biblioteca pública. 3.3 Arts escèniques. 3.4 Món audiovisual. 3.5 Arts plàstiques. 3.6 La música. 3.7 Cultura popular. Tradicions i festes. 3.8 Projectes i programes d’animació sociocultural. La cultura com a eina de transformació social. 3.9 Mitjans de comunicació. Els nous instruments de les TIC. 3.10 Equipaments per a l’accioó cultural.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 15,00 17,00
Lectura / comentari de textos 0 35,50 35,50
Sessió participativa 22,50 0 22,50
Total 24,50 50,50 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi d'un projecte, servei o figura professional vinculada a l'àmbit cultural o de la comunicació. Aproximació a partir de l'anàlisi de documents i l'entrevista personal a un projecte, servei o professional vinculat al sector. 50
  Exposició i debat dels continguts del programa. Assistència a classe i participació a l'aula. 20
  Comentaris de textos, articles i notícies. Presentació per escrit i comentari a l'aula. 10
  Lectura i comentari d'un llibre de la bibliografia. D'una selecció dels llibres bàsics de la bibliografia caldrà fer-ne una lectura crítica i argumentada en un comentari extens.
  Es valorarà la vinculació del contingut del llibre amb allò comentat a la classe.
  20

  Qualificació

  S'avaluarà a l'alumne a partir de tres tipus de treballs:
  - Comentaris de textos/articles/notícies.
  - Lectura i comentari d'un llibre de la bibliografia.
  - Anàlisi d'un projecte, servei o figura professional vinculada a l'àmbit cultural o de la comunicació.