Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Contextos, mecanismes i etapes del desenvolupament. Desenvolupament dels diferents processos psicològics. Concepte de desenvolupament.Adolescència i joventut. Maduresa i senectut
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR BARBOSA DEU  / Arantza del Valle Gomez

Competències

 • Demostrar coneixements i comprensió de la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
 • Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat.
 • Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d’intervenció.
 • Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, tot respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l’ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Assessorar o formar persones i grups per tal que siguin capaços d’identificar i de formular metes i objectius de desenvolupament i d’autoregular els seus comportaments per tal d’assolir-los.
 • Analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l’elecció, l’aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d’investigació psicològica.
 • Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
 • Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
 • Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació professional.
 • Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
 • Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
 • Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
 • Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
 • Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.
 • Comunicar-se eficaçment i efectivament en els diversos contextos socials i culturals.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s’hi exerceix.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.
 • Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Altres Competències

 • · Objectius Obtenir uns coneixements bàsics sobre el concepte, l’objecte d’estudi i els continguts de la Psicologia del desenvolupament humà a partir de l’adolescència. · Adquirir la capacitat d’analitzar els processos que intervenen a les etapes de adolescència, maduresa i vellesa del desenvolupament humà.

Continguts

1. Bloc I. La Psicologia del Desenvolupament més enllà de la infància. Tema 1: La edat com a una dimensió d’organització social Idees sobre el desenvolupament i l’adolescència, la maduresa i la vellesa El paper de la cultura sobre el desenvolupament personal i social Les normes de la edat i les seves limitacions Els significats canviants de la edat Tema 2: L’estudi del desenvolupament des de la Perspectiva del Cicle Vital El concepte de desenvolupament: integrant la complexitat En desenvolupament és un procés continu o discontinu? La importància de les experiències primerenques La plasticitat en el desenvolupament personal L’estudi de las diferències individuals. Multidimensionalitat i multidireccionalitat del canvi Una explicació del desenvolupament Aportacions de la Psicologia del Cicle Vital a l’estudi del desenvolupament

2. Bloc II. La adolescència: el canvi y els seus efectes psicològics Tema 3: Definició del concepte adolescència. L’inici i el fi de l’adolescència Continuïtat i discontinuïtat de la infància. Els contextos de desenvolupament de l’adolescència La pubertat i el seu impacte psicològic Tema 4: El pensament adolescent Les noves capacitats de raonament L’egocentrisme adolescent Integrant aparents contradiccions Tema 5: La construcció de la identitat La imatge corporal, autoconcepte i Autoestima El procés de desenvolupament de la identitat La formació d’un sistema de valors Tema 6: La reorganització de la vida social en la adolescència La família com agent de socialització La redefinició de les relacions familiars Les experiències amb els iguals L’amistat, la parella i les relacions sexuals L’educació i l’ingrés en el món laboral Desenvolupament vocacional Formació e inserció laboral. La transició de l’escola al món laboral

3. Bloc III. La maduresa: contexts de desenvolupament i transicions vitals Tema 7: L’estudi de la edat adulta Teories i controvèrsies envers la maduresa Maduresa psicològica Tema 8: L’entorn social i cultural com a context del desenvolupament en l’edat adulta. Transicions, successos i crisis “Les dates límits” en el desenvolupament adult. El potencial de desenvolupament en la maduresa Tema 9: La família com a context de desenvolupament adult El cicle vital de la família La convivència entre varies generacions Paternitat i maternitat prolongada Les relacions intergeneracionals Famílies alternatives Famílies monoparentals Famílies adoptives Famílies homosexuals Tema 10: La projecció professional Funcions y significat del treball en la societat actual Triar, establir i consolidar una trajectòria Canvi i estabilitat de la carrera professional L’atur L’oci La jubilació i els seus efectes

4. Bloc IV. La vellesa: reptes i potencialitats Tema 11: Una visió positiva de l’envelliment L’estudi del desenvolupament personal durant la vellesa La vellesa psicològica Tema 12: Aproximacions teòriques al procés d’envelliment La teoria de la Desconnexió La teoria de l’Activitat La teoria de la Continuïtat Els processos de Subjectivació i Vinculació Envellir des d’una Perspectiva Psicoanalítica actual El procés d’envellir des de la Psicologia del Cicle Vital Tema 13: Envellir amb èxit: Fent front a l’edat. Rellevància del tema i definició del concepte El paper de la societat en l’envelliment El model de optimització selectiva amb compensació. El model de la malaltia com a procés Potenciar a la persona en la seva vivència de l’envelliment. Participació social Tema 14: Família, amics i comunitat El desenvolupament familiar en la vellesa El temps lliure després de la jubilació Relacions socials, suport social Tema 15: L’atenció a la dependència La persona gran dependent L’atenció a la persona gran dependent El paper de las famílies en l’atenció informal de les persones grans El rol dels cuidadors principals La relació entre els sistemes formals i informals de la cura. Noves opcions en l’atenció en la comunitat Tema 16: La mort i el morir en la persona gran La complexitat del concepte Les actituds davant la mort El procés de morir

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 38,00 50,00
Lectura / comentari de textos 0 60,00 60,00
Seminaris 20,00 10,00 30,00
Sessió expositiva 30,00 10,00 40,00
Total 62,00 118,00 180

Bibliografia

 • Birren, James E., Abeles, Ronald P., Gatz, Margaret, Salthouse, Timothy A., Warner Schaie, K. (1996). Handbook of the psychology of aging (4th ed.). San Diego [etc.]: Academic Press.
 • Birren, J.E and Schaie K.W. Ed (2001). Handbook of the psychology of aging ; (5th ed.). San Diego: Academic Press,.
 • Carretero, M; Marchesi, A; Palacios, J. (1984). Psicologia Evolutiva,3: Adolescencia, adultez y senectud. Madrid: Alianza.
 • Coleman, John C. (1994). Psicología de la adolescencia (3ª ed). Madrid: Morata.
 • Dacey, John, Kenny, Maureen (1997). Adolescent development (2nd ed.). Madison: Brown & Benchmark.
 • Fernández Ballesteros, Rocío, Montorio, Ignacio (1992). Mitos y realidades sobre la vejez y la salud. Barcelona [etc.]: SG [etc.].
 • Hoffman, Lois Norma Wladis, Paris, Scott G., Hall, Elizabeth (cop. 1995-1996). Psicología del desarrollo hoy (6ª ed.). Barcelona [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España.
 • Hopkins, J. Roy (1987). Adolescencia : años de transición. Madrid: Pirámide.
 • Lehr, Ursula (1988). Psicología de la senectud : proceso y aprendizaje del envejecimiento. Barcelona: Herder.
 • Neugarten, Bernice Levin (1999). Los Significados de la edad. Barcelona: Herder.
 • Moreno, A; del Barrio C. (2000). La experiencia adolescente. Buenos Aires: Aique.
 • Triadó, Carme, Martínez Criado, Gerardo, Villar Posada, Feliciano (cop. 2000). Psicologia del desenvolupament : adolescència, maduresa i senectud. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • Zacarés, Juan José, Serra, Emilia (1998). La Madurez personal : perspectivas desde la psicología. Madrid: Pirámide.
 • Zinberg, N.E., Kaufman, I. (1978). Psicología normal de la vejez. Buenos Aires: Paidós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen escrit individual En l’examen es valorarà la pertinència i rellevància de les respostes a les preguntes formulades, l’adequada relació de les diferents idees exposades, la capacitat d’anàlisi i síntesi, i l’argumentació coherent de les alternatives que es plantegin.

Qualificació

ACTIVITATS PRÂCTIQUES
Les sessions de pràctiques d’aula estan pensades per ajudar als estudiants a aprofundir en els continguts de l’assignatura. Les sessions pràctiques es portaran a terme en l’horari marcat dins de l’assignatura i consistiran principalment en la lectura i discussió d’articles i material complementari a les classes teòriques (LD). Es passarà també material audio-visual que exemplifiqui processos psicològics d’aquesta etapa de desenvolupament (VF).

METODOLOGIA

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
-Exposicions orals de les professores
-Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula)
-Debat, discussió i anàlisi crítica de les lectures i treballs realitzats

AVALUACIÓ

L’avaluació es realitzarà a partir d’un únic examen al final del quatrimestre, on s’avaluaran els continguts assolits pels alumnes a les classes teòriques i pràctiques. En l’examen es valorarà la pertinència i rellevància de les respostes a les preguntes formulades, l’adequada relació de les diferents idees exposades, la capacitat d’anàlisi i síntesi, i l’argumentació coherent de les alternatives que es plantegin.

Per aprovar l’assignatura s’hauran d’obtenir un mínim de cinc punts en l’examen.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.