Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Objectius de la gestió forestal: explotació vs. conservació? Bases ecològiques i socioeconòmiques per a la gestió dels ecosistemes forestals. Legislació bàsica. Metodologies d’estudi i seguiment. Efectes del canvi global sobre els ecosistemes forestals. Pertorbacions ecològiques: incendis forestals, sequeres, plagues, tempestes. Gestió per la conservació i adaptació al canvi climàtic. Prevenció dels incendis forestals i gestió post-incendi.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Barba Ferrer  / Pere Pons Ferran  / Diego Varga Linde
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG3- Identificar l’impacte econòmic, les implicacions ètiques i el component de responsabilitat social i ambiental, de les accions proposades.
 • CG7-Elaborar informes i projectes argumentats a partir d'evidències.
 • CE1- Analitzar i interpretar els processos de canvi ambiental i els conflictes mediambientals amb rigor científic atenent a la complexitat i la sostenibilitat.
 • CE3- Gestionar problemàtiques vinculades als reptes ambientals actuals, com ara el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la generació de residus i l’exhauriment de recursos.

Continguts

1. BLOC A

          1.1. Objectius de la Gestió Forestal: explotació vs. conservació?

                    1.1.1. Dades bàsiques del sector forestal en general (tipus de boscos, superfície i evolució, règim de propietat, inventari ecològic i forestal etc.)

                    1.1.2. Equilibri entre explotació i conservació: Gestió forestal integrada (o sostenible), silvicultura propera a la natura i boscos madurs

          1.2. Bases ecològiques i socioeconòmiques per a la gestió dels ecosistemes forestals.

                    1.2.1. Aspectes ecològics: Dinàmica forestal, diversitat biològica i resiliència, cicle dels nutrients i del carboni, formació de sòl etc.

                    1.2.2. Aspectes socioeconòmics: serveis ecosistèmics de provisionament (fusta, fibres, aigua etc.) de regulació (regulació del clima, inundacions, plagues, etc.) i culturals (estètics, espirituals, educatius, recreacionals etc.)

2. BLOC B

          2.1. Efectes del canvi global sobre els ecosistemes forestals.

                    2.1.1. Canvi usos i cobertes del sòl i fragmentació del territori

                    2.1.2. Causes de la pèrdua de biodiversitat forestal: deforestació, sobreexplotació, contaminació, espècies invasores, etc.

                    2.1.3. Canvi climàtic i resiliència del boscos

                    2.1.4. Alteració del règim de pertorbacions: Incendis forestals, sequeres, tempestes, plagues...

3. BLOC C

          3.1. Metodologies d’estudi, seguiment i planificació

                    3.1.1. Monitoratge, experimentació i modelització

                    3.1.2. Legislació bàsica

                    3.1.3. Instruments d’ordenació forestal (IOF): Projectes d’Ordenació (POF), Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF), plans simples de gestió forestal (PSGF)

                    3.1.4. Plans de prevenció d’incendis forestals (PPIF)

4. BLOC D

          4.1. Estudi de casos: Gestió per la conservació, restauració i adaptació forestal al canvi climàtic; Prevenció dels incendis forestals i gestió post-incendi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 5,00 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 0 15,00
Exposició dels estudiants 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 10,00 0 0 10,00
Resolució d'exercicis 5,00 15,00 0 20,00
Sortida de camp 10,00 0 0 10,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Davis, Lawrence S. (1987). Forest management (3rd ed.). New York [etc: McGraw-Hill. Catàleg
 • Von Gadow, Klaus. Pukkala, Timo. Tomé, Margarida (2000). Sustainable forest management. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic. Catàleg
 • Kant, Shashi.. Berry, R. Albert. (2005). Institutions, Sustainability, and Natural Resources Institutions for Sustainable Forest Management (1st ed. 2005.). Dordrecht: Springer Netherlands Catàleg
 • Ferguson, Ian S. (1996). Sustainable forest management. Melbourne [etc: Oxford University Press. Catàleg
 • Fisher, Richard F.. Binkley, Dan (2013-03-11). Ecology and Management of Forest Soils: Fourth Edition Catàleg
 • Perona, G. Brebbia, C. A (2010). Modelling, monitoring and management of forest fires II: WIT Press Catàleg
 • Binkley, Dan. Fisher, Richard (2012). Ecology and Management of Forest Soils (4. Aufl.). Somerset: Wiley-Blackwell Catàleg
 • Waring, Richard H. Running, Steven W (2010). Forest Ecosystems. San Diego: Elsevier Science Catàleg
 • Naudts, Kim. Chen, Yiying. McGrath, Matthew J.. Ryder, James. Valade, Aude. Otto, Juliane. Luyssaert, Sebastiaan. Forest management: Europe's forest management did not mitigate climate warming. Science (American Association for the Advancement of Science), 351(6273), 597-599 Catàleg
 • Konczal, Agata A.. Derks, Jakob. de Koning, Johannes H.C.. Winkel, Georg. Integrating nature conservation measures in european forest management – An exploratory study of barriers and drivers in 9 european countries. Journal of environmental management, 325(Part B), 116619-116619 Catàleg
 • McDowell, N. G., Allen, C. D., Anderson-Teixeira, K., Aukema, B. H., Bond-Lamberty, B., Chini, L., ... & Xu, C (2020). Pervasive shifts in forest dynamics in a changing world. Science, 368(6494)(), . Recuperat , a https://sci-hub.st/10.1126/science.aaz9463
 • Lindenmayer, D.B., J.F. Franklin, and J. Fischer (2006). General Manage Principles and a List of Strategies to Guide Forest Biodiversity. Biological conservation, 131.3(), . Recuperat , a https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320706000814?via%3Dihub
 • Harrison, R. D., Shono, K., Gitz, V., Meybeck, A., Hofer, T., & Wertz-Kanounnikoff, S (2022). Mainstreaming biodiversity in forestry. FAO and CIFOR publication,, . Recuperat , a https://www.cifor.org/knowledge/publication/8671/
 • Palmero-Iniesta, M., Espelta, J. M., Gordillo, J., & Pino, J (2020). Changes in forest landscape patterns resulting from recent afforestation in Euro. Annals of Forest Science, 77(2)(), . Recuperat , a https://link.springer.com/article/10.1007/s13595-020-00946-0
 • Palmero-Iniesta, M., Pino, J., Pesquer, L., & Espelta, J. M. (2021). Recent forest area increase in Europe: expanding and regenerating forests differ. European Journal of Forest Research, 140(4)(), . Recuperat , a https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-021-01366-z
 • Bowman, D. M., Kolden, C. A., Abatzoglou, J. T., Johnston, F. H., van der Werf, G. R., & Flannigan, M. (2020). Vegetation fires in the Anthropocene. Nature Reviews Earth & Environment, 1(10)(), . Recuperat , a https://escholarship.org/content/qt2wp608ww/qt2wp608ww.pdf
 • Russell T. Graham Sarah McCaffrey and Theresa B. Jain (2004). Science Basis for Changing Forest Structure to Modify Wildfire Behaveour and Severity. U.S. Department of Agriculture Forest Service. Recuperat , a https://core.ac.uk/download/pdf/19685772.pdf
 • Mauri, E., & Pons Ferran, P. (2019). Manual de bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi: com mitigar o evitar els impactes negatius de la tala de recuperació en els boscos mediteranis.. . Recuperat , a https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/17817/9788484585626.pdf?sequence=3
 • Konczal, Agata A.. Derks, Jakob. de Koning, Johannes H.C.. Winkel, Georg. Integrating nature conservation measures in european forest management – An exploratory study of barriers and drivers in 9 european countries. Journal of environmental management, 325(Part B), 116619-116619 Catàleg
 • Varga, Diego. Vila Subirós, Josep. Barriocanal Lozano, Carles. Pujantell, Josep. Landscape transformation under global environmental change in mediterranean mountains: agrarian lands as a guarantee for maintaining their multifunctionality Catàleg
 • COHEN, M. VARGA, D. VILA, J. BARRASSAUD, E. A multi-scale and multi-disciplinary approach to monitor landscape dynamics: a case study in the Catalan pre-Pyrenees (Spain). The Geographical journal, 177(1), 79-91 Catàleg
 • Vila Subirós, Josep. Rodríguez-Carreras, Roser. Varga, Diego. Ribas, Anna. Úbeda, Xavier. Asperó, Francesc. Llausàs, Albert. Outeiro, Luís. Stakeholder Perceptions of Landscape Changes in the Mediterranean Mountains of the North-Eastern Iberian Peninsula. Land degradation & development, 27(5), 1354-1365 Catàleg
 • Herrador Valencia, Doribel. Boada i Juncà, Martí. Varga Linde, Diego. Mendizábal Riera, Enric. Tropical forest recovery and socio-economic change in El Salvador: An opportunity for the introduction of new approaches to biodiversity protection. Applied geography (Sevenoaks), 31(1), 259-268 Catàleg
 • Serra, Laura. Juan, Pablo. Varga, Diego. Mateu, Jorge. Saez, Marc. Spatial pattern modelling of wildfires in Catalonia, Spain 2004–2008. Environmental modelling & software : with environment data news, 40, 235-244 Catàleg
 • Eduard Pla (2015). Boscos, aigua i carboni El paper de regulació dels ecosistemes forestals. Recuperat 29/06/2023, a http://medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/event_files/2015_11_18_jornada_ichn_scb_creaf_eduard_pla_v2.pdf
 • Achotegui Castells, A; Acuña, Vicens; Albrand, Jennifer; [168], Zivery, Patrizia (2016). Sistemes naturals: impactes, vulnerabilitat i adaptació. Dins Martín-Vide, Javier (Ed.), TERCER INFORME SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA (1, p. 626). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TEORIA: L'apartat teòric de l'assignatura s'impartirà mitjançant classes expositives que combinen els conceptes bàsics amb explicacions de les seves principals aplicacions. Es valorarà amb un examen final Prova d'avaluació teòrica 25 No
PARTICIPACIÓ I ELABORACIÓ EXERCICIS: En l'apartat TEÒRIC de l'assignatura es plantegen casos de gestió per la conservació, restauració i adaptació forestal al canvi climàtic; Prevenció dels incendis forestals; gestió post-incendi i Monitoratge, experimentació i modelització. Els alumnes hauran de resoldre els exercicis plantejats a l'aula. Resolució d'exercicis 15 No
Estudi de casos: Anàlisi de l’estat de conservació dels boscos i escenaris de futur, utilitzant metodologies per a l’estudi a escala macro-paisatge (SIG, fotointerpretació etc.) i a escala micro-finca-rodal (diversitat funcional, estructura de la població etc.). Propostes de gestió per a disminuir la vulnerabilitat i incrementar la resilència de l’àrea estudiada. Estudi de casos 30 No
Exposició oral dels resultats Exposició resultats 30 No

Qualificació

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció:
- 25% examen teòric
- 30% resolució cas pràctic
- 30% defensa oral cas pràctic
- 15% participació sessions i entrega exercicis

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació serà considerada NO PRESENTAT.
El lliurament d'alguna pràctica FORA DELS TERMINIS FIXATS serà penalitzat rebaixant la nota a un 5 com a màxim.

- No presentació de l'examen teòric.
- No presentació del cas pràctic.
- No presentació defensa oral cas pràctic.
- No presentació exercicis.

Avaluació única:
Al ser una assignatura amb un alt contingut pràctic, l'alumne que s'aculli a l'avaluació única haurà d'elaborar el cas pràctic amb les dades cedides pel professorat i la defensa del treball online. També haurà de lliurar els exercicis que trobarà al Moodle de l'assignatura i realitzar l'examen teòric.

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció:
- 25% examen teòric
- 30% informe resolució cas pràctic
- 30% defensa cas pràctic
- 15% entrega exercicis

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats recuperables suspesa (nota inferior a 4).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories amb la professora Marina Palmero: prèviament concertades per correu electrònic a marina.palmero@udg.edu

Tutories amb el professor Josep Barba: prèviament concertades per correu electrònic a josep.barba@udg.edu

Tutories amb el professor Diego Varga: prèviament concertades per correu electrònic a diego.varga@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els alumnes es farà bé presencialment, bé mitjançant les eines que ofereix la plataforma Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.