Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es desenvoluparà de manera progressiva, en fases successives. Aquestes es fonamenten en l'equilibri de tres àrees principals: l'àrea de coneixement (idea), la instrumental i metodològica (eina) i l'àrea de llenguatges expressius (expressió). ÀREA DE CONEIXEMENT (IDEA) Fase 1. Idea i elecció del tema: En aquesta primera fase l'estudiant haurà de desenvolupar el coneixement teòric de l'àmbit escollit, mitjançant una recollida d'informació, amb la seva corresponent bibliografia i anàlisi per a l'elaboració de conclusions sobre la hipòtesi que vol realitzar. ÀREA INSTRUMENTAL I METODOLÒGICA (EINA) Fase. 2. Eina: l'estudiant haurà de realitzar una activitat empírica, des d'un punt de vista quantitatiu i / o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada i decidir quins recursos són necessaris utilitzar dels apresos durant el Grau per a la posterior realització del projecte. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ) Fase 3. Expressió: Fonaments del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l'execució. Fase 4: 4.1.- Autoavaluació, millora i prospectiva: Aquesta fase planteja la reflexió crítica, constructiva i avaluadora
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL BISBE FRAIXINO  / JOSE LUIS CORAZON ARDURA  / FRANCISCO JOSE FONT ANDREU  / ARNAU GIFREU CASTELLS  / MAURICIO JIMENEZ RUIZ  / MARC PLANA BOTEY  / CAROLINA RUA FERNANDEZ  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E2. Guionitzar productes audiovisuals i multimèdia
 • E3. Aplicar els principis d'accessibilitat i usabilitat a la metodologia del disseny.
 • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals
 • E5. Dissenyar, planificar i organitzar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres en els seus diversos formats.
 • E6. Utilitzar diferent equipament audiovisual per realitzar els processos de captura, muntatge, disseny, edició i reproducció d'imatge i so, per al seu ús posterior en qualsevol format i mitjà digital o analògic
 • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia
 • E8. Dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o bé desenvolupar-les a partir de les demandes de tercers o dels requisits de mercat.
 • E10. Materialitzar productes audiovisuals i / o multimèdia fent servir els propis recursos expressius
 • E11. Dirigir l'equip artístic i tècnic en la preproducció, producció i postproducció, i aportar o definir les solucions necessàries per aconseguir la intencionalitat narrativa i la qualitat tècnica i formal requerides.
 • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Total 0 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable

  Qualificació

  El principal criteri de qualificació és la capacitat de justificar, progressivament i de manera teòrica, el desenvolupament del projecte i la seva qualitat final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentar alguna de les fases en el termini establert.

  Avaluació única:
  Per les característiques del TFG, aquesta assignatura és compatible amb l'avaluació única.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0