Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar las tècniques de muntatge tecnicoexpressives utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius. Les pràctiques es centraran en l'edició de determinats materials de'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa 011 Teoria de l'edició 012 Software d'edició 013 Conceptes artístics de l'edició
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID GIMBERNAT PEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID GIMBERNAT PEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID GIMBERNAT PEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID GIMBERNAT PEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • E6. Utilitzar diferent equipament audiovisual per realitzar els processos de captura, muntatge, disseny, edició i reproducció d'imatge i so, per al seu ús posterior en qualsevol format i mitjà digital o analògic
 • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia

Continguts

1. 1. Teoria de l'edició

          1.1. 1.1. Introducció Edició i postproducció, tipus d’edició, funcions de l’edició i conceptes generals.

          1.2. 1.2. Edició Lineal i edició no lineal: Processos de treball, diferències entre processos, l’edició no lineal (el muntatge cinematogràfic tradicional).

          1.3. 1.3. Evolució de l’edició digital no lineal: Edició basada en cinta magnètica, edició basada en vídeodisc, edició basada en disc dur.

          1.4. 1.4. Edició digital no lineal a l’actualitat: Elements dels sistemes de treball (hardware, software, sistemes operatius,...), sistemes d’edició no lineals (principals marques).

2. 2. Software d'edició

          2.1. 2.1. Introducció al Final Cut: Introducció, configuració del projecte, l’entorn de treball, treball amb paletes, la finestra Monitor.

          2.2. 2.2. Configuració del projecte: Introducció, configuracions generals, configuracions de vídeo, configuracions d’àudio, opcions de keyframe y render, guardar configuracions.

          2.3. 2.3. Opcions de captura en medis: Introducció, configuracions de captura, opcions de captura d’àudio, proba de captura, captura de clips.

          2.4. 2.4. Altres mètodes de captura: Captura amb control remot, captura per llistes, exportació de llistes, captura d’àudio analògic, captura de vídeo digital, anàlisis de la captura.

          2.5. 2.5. Edició de vídeo: Importació de clips, importació d’imatges, ús de la finestra monitor, la finestra de construcció, afegir i eliminar pistes, us de marques.

          2.6. 2.6. Edició de clips: Edició de punts In i Out, us de subclips, ajustament de l’escala, durada i velocitat del clip, FPS d’un clip.

          2.7. 2.7. Edició de Projectes: Procés de camps, conservació de l’aspecte, activació i bloqueig de clips, búsqueda de l’origen d’un clip, congelar fotogrames.

          2.8. 2.8. Edició d’un programa: Substitució de fotogrames, seleccions i desplaçaments, eines d’edició, divisió de clips.

          2.9. 2.9. Reorganització de clips: Tallar i enganxar clips, suprimir espais entre clips, ús de la vista retall, insertar edicions, previsualitzar el projecte, treball amb previs.

          2.10. 2.10. Transicions: Creació de transicions, configuració de transicions, la transició màscara de la imatge, la transició cortina degradada, transicions personalitzades.

          2.11. 2.11. Treball i edició d’àudio: Introducció, ajustament de ganància, ajustament de nivell i encadenats, panoramització d’un clip, visualitzar clips d’àudio, aplicar filtres d’àudio.

          2.12. 2.12. Creació de títols: La finestra de títols, creació d’objectes gràfics, colors i degradats, ombres i transparències, objectes de text, títols de crèdit, inserció de títols.

          2.13. 2.13. Superposició i composició: Superposició de clips, composicions i transparències, canals i màscares, efectes de pantalla.

          2.14. 2.14. Animació d’un clip: Moviment del clip, canvi de velocitat, rotació, ampliació i parada, distorsions, sincronització del moviment, guardar la configuració.

          2.15. 2.15. Filtres de vídeo: Introducció, aplicació de filtres, us de keyframes, exemples de filtres.

          2.16. 2.16. Exportació: Configuració de sortida, processat especial, formats d’exportació, seqüències de clips, processat de llistes de projectes, tipus de compressió.

3. 3. Conceptes artístics de l’edició i el muntatge I: Qüestions preliminars, teoria del procés de muntatge, justificació psicològica del muntatge, els moments d’atenció, supressió dels punts entremitjos.

          3.1. 3.1. Conceptes artístics de l’edició i el muntatge II: Relació filmació-muntatge, normes bàsiques del muntatge, el ritme del muntatge, el muntatge a la pràctica, tipus de muntatge, el temps cinematogràfic, el so en el muntatge.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 58,00 72,00 0 130,00
Total 58,00 72,00 0 130

Bibliografia

 • Rot Thompson (1996). Manual del montaje.. plot ediciones.
 • Gerald Millerson . (1994). El Montaje.. Ediciones Cátedra.
 • Llibre El arte del montaje (2007). plot ediciones.
 • Producción Professional. . bolina grupo editorial..
 • areavisual.. Recuperat , a www.areavisual.com
 • videoedicion. . videoedicion. Recuperat, a www.videoedicion.org

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resum narratiu d'una sequència de video, utilitzant només les eines més bàsiques del programari d'edició de video. La correcte simplificació narrativa i la conseqüent realització tècnica 5 No
Sel·leccionar i posteriorment realitzar un audiovisual a partir d'unes fotografies.
El correcte moviment i sel·lecció de les fotografies i la integració amb la música. 7 No
Gravació, captura i edició d'un audiovisual experimentant amb l'efecte òptic que es produeix quan es creuen els eixos de l'acció El correcte treball durant la classe. - La utilització de les eines adequades. - La continuïtat entre els diferents plans. - La selecció i durada dels plans. - Les especificacions tècniques del projecte i de la exportació. 5 No
Gravació, captura i edició d'un audiovisual amb equip, utilitzant les eines d'opacitat i composició. La correcta utilització de la tècnica de opacitat i composició i el treball en equip 7 No
Experimentació amb transicions entre diferents imatges. La utilització correcte de diferents transicions creatives 7 No
Gravació, captura i edició d'un audiocvisual amb canvis de ritme.

Els diferents tipus de ritme utilitzats, la continuïtat entre els diferents plans i la seva unitat amb la música. 8 No
Realització d'un audiovisual mitjançant la tècnica Stop Motion Es valoraran els moviments dels personatges-objectes, la correcte continuitat entre els plans, i la integració de la música a l'audiovisual. 6 No
Booktrailer Es valoraran tots els coneixaments adquirits durant el curs, ritme, integració, continuïtat, ... 15 No
Prova d'avaluació teòrica. A la prova d'avalució teòrica es tindrà en compte tots els coneixaments adquirits durant el curs incluïnt la teòria de l'edició i el muntatge i els seus conceptes artístics. 15 No
Prova d'avaluació pràctica
La capacitat de síntesi argumental. La selecció i durada dels plans. Les especificacions tècniques del projecte i de la exportació. Es tindràn en compte tots els coneixaments adquirits durant el curs, ritme, integració, continuïtat... 15 No
Actitud i assistència És valorarà la puntualitat d'entrada i sortida i la actitud durant el transcurs de les classes i activitats. 10 No

Qualificació

Exercicis : 45%
Treball final : 15%
Examen final : 30%
Actitud i assistència : 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l’examen Final i per tant se’ls qualificarà com No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als que s’ha presentat es inferior al 25 %.

L‘absència a les sessions docents de més d’un 30% constarà com No Presentat.

Avaluació única:
Entrega dels treballs finals i la realització de l'examen pràctic i teòric

Requisits mínims per aprovar:
Obtenir més de un 5

Observacions

Un cop finalitzat el curs, l'alumne ha de haber assolit un nivell mìnim a la hora de eleborar una obra audiovisual individualment i col·lectivament.
Es valorarà l'atenció i la participació en el transcurs de les diferents sessions i practiques del curs.

Assignatures recomanades

 • Direcció audiovisual
 • Disseny audiovisual
 • Disseny del so
 • Edició de vídeo
 • Estètica i teoria de l'art
 • Llenguatge cinematogràfic
 • Metodologies i tècniques creatives
 • Operativa de càmera i il·luminació
 • Producció audiovisual i multimedia
 • Projecte audiovisual I