Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
011 Cultura i cinema Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cine, al mateix temps, ha influït les altres arts i la societat i la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. 012 Sensibilització musical La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contextos culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SALVADOR ANGEL BATLLE  / CAROLINA RUA FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals

Continguts

1. 2. La música en el cinema. 2.1. La narrativa musical cinematogràfica. 2.2. La música i el context. 2.3. La música aplicada. 3. Definicions i tipologies musicals. 3.1. La música diegètica. 3.2. La valoració de l'art aplicat. 4. Característiques i conceptes. 4.1. La música i l'àmbit audiovisual. 4.2. El silenci musical. 5. Tècniques. 5.1. Recursos en la creació de la composició cinematogràfica. 5.2. La informació intel·lectual i emocional. 5.3. Les imatges musicals i les imatges sonores. 6. Percepció i anàlisi. 6.1. Bases de la valoració i la eficàcia de l'element musical cinematogràfic. 6.2. La funcionalitat i la narrativa. 6.3. Les idees temàtiques de la música i els efectes sonors. 7. Historia i evolució 7.1. Aproximació als espectes més importants de la historia i la evolució de la música cinematogràfica 8. Autors 8.1. Breu repas als noms més significatius de la música inematogràfica, classificats segons la evolució 8.2. Pioners, clàssics, innovadors, neoclàssics i noves generacions 9. Terminologia 9.1. El vocabulari especialitzat, habitual i essencial en l'àmbit de la composició musical cinematogràfica i molt important en les parts analitiques 9.2. Banda sonora o soundtrack, film scoring, mickey mousing, bloc o cue, streamer, click track, score, spotting, temp track, overscore i underscore 10. Obres de referència 10.1. Pel.lícules amb composicions musicals significatives 11. Compositors de referència 11.1. Músics significatius i importants dintre la evolució de la composició cinematogràfica

2. 12. Part II - Cultura i cinema - El naixement d’un mitjà de comunicació de masses 13. El cinema com a expressió artística. Entre la creació artística i el moviment cultural. Artistes i cinema. El cinema com a obra d’art 13.1. L’expressionisme cinematogràfic (Metròpolis) 13.2. El neorrealisme italià (El lladre de bicicletes) 13.3. El surrealisme cinematogràfic (Un gos andalús) 14. El cinema com a espectacle: El naixement de Hollywood

3. 14. El cinema com a espectacle: El naixement de Hollywood 14.1. L’Star System. Els Oscars. 14.2. Evolució i continuació: L’Actor’s Studio (E. Kazan, M. Brando...), el declivi de Hollywood, l’aparició de la TV. 14.3. La caça de bruixes, el "Macartisme" i la Guerra Freda (ciència ficció i política: La invassió dels lladres de cossos) 14.4. El nou Hollywood.

4. 15. El cinema com a transmissor polític i com a reflex de la societat El cinema com a creador de l’imaginari col.lectiu: com influeix el cinema a la societat 15.1. El cinema bèl.lic i propagandístic (Camins de glòria) 15.2. El cinema d’Alemanya (El triomf de la voluntat) 15.3. La depressió americana i el crack del 29 (El raïm de la ira) 15.4. El cinema als darrers anys i el film com a denúncia política (l’exemple de Costa-Gavras)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 90,00 135,00 0 225,00
Total 90,00 135,00 0 225

Bibliografia

 • Mark Russell, James Young. Bandas sonoras cine. (2001). (Screencraft Film Music). .
 • José Nieto. Música para la imagen. La influencia secreta. (1996). SGAE.
 • Michel Chion. La música en el cine (La musique au cinéma). (1997). Paidós.
 • Caparrós Lera . Historia del cine mundial. (2009). Rialp.
 • Ferro, M. Historia contemporánea y cine. (2000). Ariel.
 • Hueso, A. L. El cine y la historia del siglo XX. (1983). Uni.de Santiago.
 • Sand, S. El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine. (2005). Crítica.
 • Burch, Noël (2008). Praxis del cine. Fundamentos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis teoria - sensibilització musical Es valora l'aprenentatge i aplicació de la terminología 10 No
Assistència i participació - sensibilització musical Grau d'atenció i resposta 10 No
Exercicis anàlisi musical cinematogràfic - sensibilització musical Valoració de la capacitat d'anàlisi i criteri 15 No
Exàmen final - sensibilització musical Valoració dels coneixements adquiriste 15 No
Elaboració en equip d'un document visual sobre les avantguardes- cultura i cinema Treball sobre el primer bloc de la materia. Es valora l'aprenentatge, l'aplicació de conceptes teòrics treballats a classe, el treball en equipo, així com els aspectes tècnics en la gravació del document 20 No
Comentari i anàlisi teòric a partir d'un document (examen) - cultura i cinema Es valora l'expressió escrita, l'aplicació i relació de la teoria treballada a clases 15 No
Examen final "Cultura i cinema" Examen dels continguts de la matèria ampliats amb bibliografia. Prova final 15 No

Qualificació

Aquesta assignatura serà tractada en 2 unitats independents: Cultura i cinema i Sensibilització Musical. Cadascuna d'elles s'avaluaran independentment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L‘absència a les sessions docents de més d’un 60% constarà com No Presentat.

S'ha d'arribar com a mínim a un 4 de cada part (sensibilització musical i cultura i cinema) per fer mitjana

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

En aquesta assignatura cap tasca/lliurable arriba al 40% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

EN CAS DE CONFINAMENT i no poder assistir presencialment a les classes o no poder-se trobar els alumnes pel coronavirus:

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL:
L'avaluació consistirà igualment en 2 exercicis (amb el mateix percentatge de nota) i l'examen final. A classe es donaran totes les indicacions pertinents.

CULTURA I CINEMA:
L'avaluació consistirà igualment en 2 exàmens (amb el mateix percentatge de nota) i el treball variarà una mica. Anirà acompanyat d'una part escrita. A classe es donaran totes les indicacions pertinents.