Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Curs dirigit als alumnes principiants per a que desenvolupin les aptituts comunicatives bàsiques dins d'un contexte relacionat amb el turisme. En aquest curs es facilitaran les formes gramaticals, les estructures sintàctiques i un repertori lèxic elemental per a que l'alumne es pugui desenvoldre en situacions de la vida quotidiana. Nivell: A1 del Marc Comú Europeu.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIELA PALMERI
Idioma de les classes:
Castellà (30%), Italià (70%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Primers contactes: salutacions, presentacions, nacionalitats, peticions d'informació bàsiques.

2. GRAMÀTICA: Pronoms subjecte. Verbs “essere” i “avere”. Verbs regulars de la primera conjugació. Articles y adverbis.

3. Demanar per l'estat de salut d'algú; donar i demanar informacions personals; demanar disculpes per alguna cosa; donar les gràcies; números

4. GRAMÀTICA: verbs “stare” i “fare”; el substantiu; la negació; articles indefinits; adjetius demostratius; algunes preposicions; pronoms interrogatius.

5. Ciutats italianes: geografia i turisme

6. Demanar en una cafeteria i un restaurant; demanar el compte. Lèxic del menjar. Receptes. Fer una reesrva per telèfon.

7. GRAMÀTICA: Verbs regulars de la segona conjugació; verb “volere” i “preferire”; els plurals; diferència entre “bene” i “buono”.

8. Parlar sobre el temps lliure; comentar gustos i preferències; expressar acord i desacord; expressar desitjos. Demanar i dir l'hora

9. GRAMÀTICA: verbs regulars de la tercera conjugació. Verbs “andare” i “uscire”. Pronoms indirectes; alguns adverbis interrogatius. Adjectius i pronoms possessius

10. Iniciar, mantenir, tancar un contacte (cara a cara o per telèfon). Demanar i donar informació en situacions quotidianes (preus, dates i horaris, adreces, transport, etc)

11. GRAMÀTICA: Els adverbis de temps (adesso, poi, spesso..), lloc ( qui, qua, lí, la ...),quantitat (molto, poco). Alguns adverbis interrogatius (dove, quando, come, quanto, perché..)

12. Entendre i escriure textos simples com postals, correus electrònics, receptes, breus articles de diari, etc. Comprendre textos escrits llegits oralment.

13. GRAMÀTICA: Frases negatives i interrogatives

14. Fer, acceptar i rebutjar propostes. Demanar aclariments i explicacions.

15. GRAMÀTICA: Present progressiu: stare + gerundio

16. Lectures i reflexions sobre alguns aspectes culturals rellevants de la cultura italiana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 6,00 0 8,00
Exposició dels estudiants 1,00 7,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 6,00 0 0 6,00
Prova d'avaluació 7,00 17,00 0 24,00
Resolució d'exercicis 6,00 4,00 0 10,00
Sessió participativa 14,00 5,00 0 19,00
Total 36,00 39,00 0 75

Bibliografia

  • Luciana Ziglio e Giovanna Rizzo (2008). Espresso 1. Alma Edizioni.
  • Rossella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni (2008). CONTATTO. Corso di Italiano per starnieri, Livello A1 /A2. Loerscher Editore.
  • Giuseppe Patota e Norma Romanelli (2011). PERCORSO ITALIA, Corso multimediale di lingua italiana per stranieri. Livello A1. Garzanti Linguistica.
  • Giuseppe Patota (2006). GRAMMATICA di riferimento dell’italiano contemporaneo. Garzanti Linguistica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Controls de vocabulari Breus controls per garantir que els alumnes adquireixin el nou vocabulari gradualment 15 No
Breus exposicions de projectes sobre temes turístics Breu presentació sobre un projecte que els alumnes hauran elaborat en relació a algun tema turístic 15 No
Examen escrit Exàmen escrit que reflectirà tot el que s'ha fet al llarg del curs 50 No
Examen oral Prova oral al final del curs on l'alumne haurà de comunicar-se amb el professor en situacions similars a les practicades a classe. 20 No

Qualificació


Els exàmens escrits i orals són obligatoris per tot l'estudiantat.


Els alumnes suspesos a finals del curs aniran directes als exàmens de recuperació de finals de juny. Hauran de recuperar només la part que hagin suspès (escrit o oral o els dos).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un NO PRESENTAT es posarà a l'alumne que no es presenti a l'examen o que el deixi en blanc dins els deu primers minuts de l'examen.

Avaluació única:
Pesos per l'avaluació única:

Examen escrit final de curs - 50%
Examen oral final de curs - 30%
Breu exposició d'un projecte de tema turístic - 20%

L'exposició s'haurà de fer unes setmanes abans del final del semestre, amb la resta de companys de classe.

Data límit per demanar avaluació única: 16 d'octubre 2020

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els alumnes tenen a la seva disposició hores de tutoria amb el professor de l'assignatura. Per a poder fer una tutoria, cal que reservin un bloc horari a través del sistema de reserva de tutories BOOKEO.

Per a fer bon ús d'aquestes tutories, cal que els estudiants vagin preparats amb preguntes i dubtes concrets. Les tutories no són classes particulars per recuperar sessions a les quals els alumnes no hagin pogut assistir.

Les tutories podran ser presencials o en línia, a petició de l'estudiant.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El mètode més habitual de comunicació entre alumnes i docent fora de l'aula és el correo del nostre campus virtual o el gmail del centre.

Els docents podran donar feedback sobre les tasques lliurades a través dels comentaris en documents compartits de google.

En cas d'haver fer la docència en línia, també es podran emprar altres canals com el forum del campus virtual i els xats de MEET o HANGOUTS.

Una altra via de comunicació entre professors i estudiantat són les tutories esmentades a dalt.

Observacions

Donat que l'italià és una llengua que s'assembla al català i castellà i, per tant, no presenta grans dificultats, el ritme d'aprenentatge serà ràpid, la qual cosa requerirà una participació activa i un esforç constant per part dels estudiants.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats no es veuran modificades en cas d'haver de fer una docència en línia.

Modificació de l'avaluació:
Ni les activitats d'avaluació ni els pesos no es veuran modificats en cas d'una docència només en línia, però sí el tipus d'examen, que en comptes de ser en paper serà un formulari de google.

Tutoria i comunicació:
En cas d'una nova etapa de docència només en línia, les tutories seran per streaming i la comunicació amb l'estudiantat serà a través dels foros del Classlife i els xats de HANGOUTS o MEETS, a més del correu electrònic.