Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Francès per a Turisme de nivell A2. Curs basat en temes generals i turístics mitjançant l'aprenentatge per tasques. Llenguatge específic i d'habilitats comunicatives necessàries en el sector turístic. El nivell de sortida de l'assignatura és el A2 segons el Marc Europeu de Llengües. Es recomana disposar del nivell A1 per cursar aquesta assignatura. L'assistència assídua a aquest curs permetrà a l'estudiant: - Aprofundir els coneixements lingüístics, fonètics i lèxics de la llengua francesa que van ser adquirits en francès A1. - Millorar la capacitat productiva i la comprensió escrita i oral per poder conversar professionalment en francès en el sector turístic. Pel que fa a les activitats desenvolupades, es prendran en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josefa Michele Hernandez Escrich  / Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

  • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
  • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. SEMESTRE 1 – Partie 1 / LES TRANSPORTS TOURISTIQUES (FEC-Module 4) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Le transport aérien : - Faire la connaissance du personnel au sol et connaître les zones aéroportuaires. - Faire l’expérience d’un enregistrement. - Savoir-faire des annonces en aéroport. - Répondre de manière appropriée à des situations courantes. - Donner les consignes de sécurité à bord. La location de véhicule : - Remplir un formulaire de réservation de véhicule. - Remplir un formulaire d’état de véhicule lors de la restitution. - Mener des dialogues de réservation et de restitution de véhicule. Le transport ferroviaire et les aléas des transports : - Comprendre des annonces de perturbation de trafic et pouvoir informer les passagers. - Répondre aux réclamations des passagers. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX SEMESTRE 1 : FEC MODULE 4 / LES TRANSPORTS MODULE 4 - CONTEXTE 1 : UNE JOURNÉE À L’AÉROPORT 1. Contenus lexicaux - Les tâches et attributions de l’agent d’escale. - Les différents espaces et services d’un terminal d’aéroport. - Les questions fréquemment posées par les voyageurs dans un terminal. 2. Contenus grammaticaux - Les pronoms compléments directs et indirects. - La place des pronoms (normale et avec un infinitif). MODULE 4 - CONTEXTE 2 : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 1. Contenus lexicaux - Les annonces dans un terminal d’aéroport. - Les consignes de sécurité à bord. - Les interdictions et les recommandations. 2. contenus grammaticaux - La négation de l’impératif et de l’infinitif. MODULE 4 - CONTEXTE 3 : BONNE ROUTE ! 1. Contenus lexicaux - Les parties d’un véhicule. - Les formulaires de réservation d’un véhicule. 2. Contenus grammaticaux - Les différents types d’interrogations. MODULE 4 - CONTEXTE 4 : J’AI RATÉ MA CORRESPONDANCE ! 1. Contenus lexicaux - Le transport ferroviaire et ses perturbations. - Les expressions de mécontentement. - La formulation d’excuses et les réparations. 2. Contenus grammaticaux - Les connecteurs de cause et de conséquence. VIDÉO – Transport ferroviaire. SEMESTRE 1 – PARTIE 2 - L’HÔTELLERIE (FEC-MODULE 5 CONTEXTE 1 ET 2) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : L’hébergement touristique (FEC-Module 5) L’hôtel : - Connaître le métier de réceptionniste. - Répondre aux questions d’un client sur les caractéristiques d’un hôtel. - Pouvoir rédiger une présentation sur différents types d’hébergements. - Mener un entretien de check-in. - Répondre aux critiques et plaintes des clients. - Mener un entretien de check-out. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX MODULE 5- CONTEXTE 1 : UN ACCUEIL TROIS ÉTOILES 1. Objectifs lexicaux - Les tâches à l’hôtel. - Les caractéristiques, prestations et équipements d’un hôtel. - Les différents types d’hébergements. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation. - Les pronoms relatifs où et dont. MODULE 5 - CONTEXTE 2 : TOUT S’EST BIEN PASSÉ ? 1. Objectifs lexicaux - Les adjectifs pour évaluer un hôtel. - L’intérieur des chambres. - Les réclamations. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation - L’imparfait. (Objetivos de desarrollo sostenible tratados durante el semestre: n°3. Salut i benestar, n°4. Educació de qualitat, n°5. Igualtat de gènere, n°7. Energia assequible i no contaminant, n°8. Treball decent i creixement economic, n°9. Indústria, innovació i infraestructures, n°10. Reducció de les desigualtats, n°11. Ciutats i comunitats sostenibles, n°12. Producció i consum responsable, n°13. Acció pel clima, n°16. Pau, justícies i institucions sòlides).Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre.

2. SEMESTRE 2 – PARTIE 1 – HÉBERGEMENT TOURISTIQUES (FEC-MODULE 5 CONTEXTES 3 ET 4). A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : L’hôtellerie de plein-air : - Décrire le camping, ses équipements et ses services. - Répondre et conseiller un client au téléphone. - Savoir-faire un état des lieux de sortie d’un hébergement. La croisière : - Gérer des questions de croisiéristes. - Orienter le croisiériste sur le bateau. - Connaître les professionnels et les activités de la croisière. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX - MODULE 5- CONTEXTE 3 : L’hôtellerie de plein-air 1. Objectifs lexicaux - Les prestations et équipements du camping. - Les activités de plein-air. - Les meubles et les objets du mobil home. 2. Objectifs grammaticaux - Les pronoms compléments y et en. MODULE 5 - CONTEXTE 4 : Un véritable hôtel flottant ! 1. Objectifs lexicaux - Questions-réponses autour des croisières. - Plan et équipements du bateau de croisière. - Les professionnels et les animations à bord. 2. Objectifs grammaticaux - Les temps du récit au passé : l’alternance entre passé composé et imparfait. VIDEO – Hébergements. SEMESTRE 2 – Partie 2 -L’ÉVÈNEMENTIEL (FEC-MODULE 6 - CONTEXTE 1 : AU CŒUR DE L’EVENEMENT / 1. Objectifs lexicaux : Le lexique de l’évènementiel, les différents types d’évènements, les prestataires de service des salons. 2. Objectifs grammaticaux : Révision du futur, formation du conditionnel. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les différents types d’évènements. Découvrir l’organisation d’un évènement, La coordination entre les prestataires. MODULE 6 – CONTEXTE 2 : LA BELGIQUE, PAYS INVITE / 1. Objectifs lexicaux : les données principales sur un pays (nombre d’habitants, langues(s) parlée(s)…), quelques mots et emplois provenant de belgique 2. Objectifs grammaticaux : les adjectifs indéfinis. 3. objectifs professionnels : Connaître le déroulement d’un salon, savoir accueillir un pays francophone MODULE 6 - CONTEXTE 3 : UN COUP DE PUB POUR LE SALON / 1. Objectifs lexicaux : Les adjectifs et expressions valorisants et dévalorisants, les acteurs de la promotion évènementielle, les expressions servant d’accroche. 2. Objectifs grammaticaux : le superlatif les hypothèses. 3. Objectifs professionnels : Organiser la promotion d’un évènement sur plusieurs supports, rédiger une lettre promotionnelle, employer twitter pour faire de la promotion. MODULE 6 - CONTEXTE 4 : DEJA PRO ! / 1. Objectifs lexicaux : Le vocabulaire de la recherche d’emploi, la nomenclature académique de la formation en France, les expressions et tournures de la lettre de motivation. 2. Objectifs grammaticaux : Les connecteurs logiques d’opposition, les connecteurs logiques de concession. 3. Objectifs professionnels : Rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, passer un entretien d’embauche. A finalizar el curso, los estudiantes deberan haber leido una novela en francés (Trabajo autonomo, evaluado durante el parcial 4). Objetivos de desarrollo sostenible tratados durante el semestre: n°1. Fi de la pobreza, n°4. Educació de qualitat, n°5. Igualtat de gènere, n°6. Aigua neta i sanejament, n°7. Energia assequible i no contaminant, n°8. Treball decent i creixement economic, n°10. Reducció de les desigualtats, n°11. Ciutats i comunitats sostenibles, n°12. Producció i consum responsable, n°13. Acció pel clima, n°14. Vida submarina). Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 0,30 0 0,30
Exposició dels estudiants 1,50 9,70 0 11,20
Prova d'avaluació 6,00 22,00 0 28,00
Resolució d'exercicis 21,00 16,00 0 37,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 55,50 0 0 55,50
Visionat/audició de documents 6,00 0 0 6,00
Total 102,00 48,00 0 150

Bibliografia

  • Laygues Arnaud, Coll Andreu (2014). Le français en contexte Tourisme. Barcelona, Paris.: Maison des Langues.
  • Kyüz Anna (2019). En contexte : Exercices de grammaire A2. Paris: Hachette FLE.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Semestre 1 - Partiel écrit 1 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10 No
Semestre 1 - Compréhension orale 1 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 1 - Compréhension écrite 1 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 1 - Expression orale 1 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 1 - Partiel écrit 2 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10 No
Semestre 1 - Compréhension orale 2 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 1 - Compréhension écrite 2 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 1 - Expression orale 2 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 1 - Test oral de phonétique En la puntuació de la foneticá es tindran en compte els següents criteris: pronunciació i entonació correcta. 2,5 No
Semestre 1 - Assistance active en cours Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 2,5 No
Semestre 2 - Partiel écrit 3 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10 No
Semestre 2 - Compréhension orale 3 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 2 - Compréhension écrite 3 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 2 - Expression orale 3 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 2 - Partiel écrit 4 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10 No
Semestre 2 - Compréhension orale 4 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 2 - Compréhension écrite 4 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 2 - Expression orale 4 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 2 - Test oral de phonétique En la puntuació de la foneticá es tindran en compte els següents criteris: pronunciació i entonació correcta. 2,5 No
Semestre 2 - Assistance active en cours Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 2,5 No

Qualificació

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francés A2 es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%= 40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales : 4*5%=20%
Fonética : 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
1. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al Moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes 2023-2024”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

2. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dr. Arnaud Laygues
Tutoria presencial al despatx d’idiomes: veure horari al Moodle.
Tutoria online: veure enllaç i horari al Moodle.

Prof. Josée Hernández
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com

El departament de francès aconsella als participants aprofitar qualsevol ocasió per practicar l'idioma, no només en les sessions presencials de classe, sinó també en els moments de tutoria i en els correus electrònics dirigits als professors.

Observacions

Per a la bona marxa dels cursos i per mantenir un ambient propici per a l’aprenentatge, l’estudiant es compromet a respectar els estàndards de comportament exigits a nivell universitari:
- Arribar a l’hora actual.
- Quedar-se fins al final de la sessió.
- No utilitzar ni consultar el telèfon sense cap motiu motivat pel curs (cerca de vocabulari ...).
Es recorda que l’honestedat és la primera qualitat d’un professional.
L’estudiant ha d’adoptar una actitud respectuosa amb els altres i voluntària en el seu aprenentatge i això per poder progressar en les millors condicions.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les activitats adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos
En el cas de l’ensenyament no presencial, totes les activitats amb professor se realitzaran en línia:

- Amb professor virtual (APV): 102h
- Sense professor (SP): 48h

El contingut aplicat a aquest escenari no canvia respecte a la programació inicial.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les activitats adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 3 competències previstes, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos
La meitat de les activitats es realitzaran en línia i la meitat es realitzaran de forma presencial respectant els estàndards de distància sanitària:

- Amb professor presencial (APP): 51h
- Amb professor virtual (APV): 51h
- Sense professor (SP): 48h

El contingut aplicat a aquest escenari no canvia respecte a la programació inicial.

Escenari 3: Modalitat presencial

Les activitats adaptades a la docència presencial desenvolupen les 3 competències previstes, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos

Totes les activitats es realitzaran de forma presencial amb el professor:
- Amb professor presencial (APP): 102h
- Sense professor (SP): 48h

El contingut aplicat a aquest escenari no canvia respecte a la programació inicial.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes a la programació inicial, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura. Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document ; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar a les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.

Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura:
l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes a la programació inicial, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Escenari 3: Modalitat presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 4 competències previstes a la programació inicial, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Escenari 3: Modalitat presencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Prof. Josée Hernández
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.