Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Francès per a Turisme de nivell A1. Curs basat en temes generals i turístics mitjançant l'aprenentatge per tasques. Llenguatge específic i d'habilitats comunicatives necessàries en el sector turístic. El nivell de sortida de l'assignatura és el A1 segons el Marc Europeu de Llengües. Al final d'aquest primer curs, l'estudiant haurà de ser capaç de: - Presentar-se personalment i professionalment. - Reconèixer les diferents funcions dels elements de la frase francesa. - Expressar-se amb un nivell suficient en la pronunciació i l'entonació. - Entendre missatges curts com a anuncis en un entorn professional. - Mantenir una conversa relacionada amb situacions bàsiques de la vida quotidiana. - Redactar textos curts i correus per fer pràctiques en empresa. - Utilitzar el francès com a llengua d'intercanvi dins l’aula de classe. Pel que fa a les activitats desenvolupades, es prendran en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

  • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
  • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. SEMESTRE 1 – Partie 1 : Démarrage FLE A. Se présenter et parler de soi (âge, nationalité, profession, langues parlées, adresse…) 2. Savoir décrire physiquement une personne (physique et vêtements). B. Compétences grammaticales - L’alphabet et les sons français - Les articles définis et indéfinis - Les pronoms sujets et toniques - Les articles partitifs - Les articles contracté - La négation simple - Les trois formes d’interrogations simples - Les prépositions de localisation - Les adjectifs possessifs et démonstratif (initiation) - Le genre de quelques noms et adjectifs - C. Compétences lexicales - Les chiffres et les nombres - Les couleurs + les teintes de cheveux - Les adjectifs descriptifs et de qualités - L’heure, les jours, les mois, les saisons - Les moments de la journée - Les aliments et les repas D. Conjugaison - Le présent de l’indicatif : Les verbes du 1er groupe (sans modification orthographique + s’appeler), certains verbes du 2e groupe (finir/choisir) et du 3e groupe (être, avoir, aller, prendre, faire…). 2. SEMESTRE 1 - Partie 2 - LE MONDE DU TOURISME : FEC MODULE 1 MODULE 1 – CONTEXTE 1 : VOUS ÊTES MONSIEUR… ? 1. Contenus linguistiques 1.1 Contenus lexicaux - les secteurs du tourisme. - les adjectifs de nationalités et les pays. - les nombres (révision). 1.2 Contenus grammaticaux - le présent de l’indicatif des verbes en –er (révision +cas particuliers) 2. Contenus professionnels - Prendre connaissance et manipuler les documents relatifs à une invitation dans un salon (fiche de données personnelles, invitation, badge, programmes d’ateliers). - Donner des informations sur soi - Comprendre des informations sur un professionnel du tourisme et savoir en donner. MODULE 1 – CONTEXTE 2 : C’EST FAIT POUR MOI ! 1. Contenus linguistiques 1.1 contenus grammaticaux - L’accord des adjectifs qualificatifs. - Le présent de l’indicatif des verbes réguliers. - Les nombres (révision). 1.2 Contenus lexicaux - Les métiers du tourisme. - Les adjectifs de la description personnelle et de la pratique professionnelle. - Exprimer la préférence. 2. Contenus professionnels - Exprimer les responsabilités et les qualités d’un professionnel du tourisme. - Savoir rédiger une offre d’emploi.Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre. (Objetivos de desarrollo sostenible tratados durante el semestre n°2. Fam zero, n°4. Educació de qualitat, n°5. Igualtat de gènere, n°8. Treball decent i creixement economic, n°9. Indústria, innovació i infraestructures, n°10. Reducció de les desigualtats, n°11. Ciutats i comunitats sostenibles, n°12. Producció i consum responsable, n°17. Aliances per aconseguir objectius).

2. SEMESTRE 2. MODULE 1 - CONTEXTE 3 : UNE ENQUÊTE CHEZ LES PROS ? 1. Contenus linguistiques 1.1 Contenus lexicaux - Les métiers du tourisme. 1.2 Contenus grammaticaux - Le présent de l’indicatif des verbes du deuxième et troisième groupe (révision). 2. Contenus professionnels - Connaître les métiers du tourisme. - Établir un questionnaire à l’attention de professionnels du tourisme. - Connaître l’histoire du secteur touristique. MODULE 1 - CONTEXTE 4 : EN RECHERCHE DE STAGE 1. Contenus linguistiques 1.1 Contenus grammaticaux - Le présent de l’indicatif. - Les verbes modaux. 1.2 contenus lexicaux - Les formules de politesse épistolaires fondamentales. - L’expression des compétences (maîtriser, être capable, etc.) - Le cursus académique. 2. contenus professionnels - Connaître les démarches dans une recherche de stage. - Savoir rédiger un mail de demande de stage. - Répondre de façon pertinente à une annonce. VIDÉO - ÇA TOURNE : qu’est-ce qu’un bon métier ? 1. Objectifs - Entendre du français oral et familier. - Travailler le champ lexical des conditions de travail. - Réfléchir sur ces conditions de travail et enclencher un débat sur le sujet. MODULE 2 - L’OFFICE DE TOURISME / A. Contenus professionnels : À la fin du premier semestre, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Le monde des offices de tourisme (FEC-Module 2) : En office (contextes 1 et 2) : - Manier la documentation en OT. - Répondre à des questions simples en OT. - Rédiger un email de réponse. - Comprendre un dépliant touristique. - Renseigner les visiteurs sur les activités et les loisirs. - Identifier les besoins d’un visiteur. En extérieur (contextes 3 et 4): - Connaître la ville et savoir donner des indications à un touriste. - Répondre à un court message de demande de renseignement. - Connaître les guides papiers francophones. - Être un bon guide touristique. - Comprendre un descriptif de visite touristique. - Savoir rédiger un dépliant promotionnel. (Mod2. Contexte 4) B. Contenus lexicaux et grammaticaux FEC MODULE 2 / L’OFFICE DE TOURISME MODULE 2 : CONTEXTE 1 : BON SÉJOUR CHEZ NOUS ! 1. Contenus lexicaux - Les supports informatifs. - Les missions de l’OT et les types d’informations disponibles. 2. Contenus grammaticaux - L’interrogation (révision). - Les adjectifs possessifs. - Les adjectifs démonstratifs. MODULE 2 - CONTEXTE 2 : UNE VILLE DE LOISIRS 1. Contenus lexicaux - Les activités de loisirs (sportives et culturelles). - Le profil du visiteur. 2. Contenus grammaticaux - Révision de l’interrogation. - Les articles contractés et partitifs. MODULE 2 - CONTEXTE 3 : VOUS N’ÊTES PAS LOIN… 1. Contenus lexicaux - Les infrastructures urbaines. - Les expressions de localisation. 2. Contenus grammaticaux - La formation et l’emploi de l’impératif. MODULE 2 - CONTEXTE 4 : SUIVEZ LE GUIDE 1. Contenus grammaticaux - La formation et l’emploi du passé composé. 2. Contenus lexicaux - Le lexique d’une visite de site touristique. - Les descriptions historiques et les indications temporelles (années, siècles…). VIDÉO ÇA TOURNE : UNE VISITE DE LA ROCHELLE À VÉLO 1. Objectifs - Réactiver le vocabulaire de la ville et de ses infrastructures. - Réactiver le vocabulaire des activités touristiques et des loisirs. - Se familiariser avec le langage et les tournures promotionnels. - Débattre sur la mission de promotion des OT. Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre. (Objetivos de desarrollo sostenible tratados durante el semestre n°1. Fi de la pobreza, n°3. Salut i benestar, n°5. Igualtat de gènere, n°6. Aigua neta i sanejament, n°7. Energia assequible i no contaminant, n°8. Treball decent i creixement economic, n°10. Reducció de les desigualtats, n°11. Ciutats i comunitats sostenibles, n°12. Producció i consum responsable, n°13. Acció pel clima, n°14. Vida submarina, n°15. Vida d’ecosistemes terrestres, n°17. Aliances per aconseguir objectius).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 0,30 0 0,30
Exposició dels estudiants 4,50 9,70 0 14,20
Prova d'avaluació 6,00 22,00 0 28,00
Resolució d'exercicis 21,00 18,00 0 39,00
Sessió expositiva 12,50 0 0 12,50
Sessió participativa 53,00 0 0 53,00
Visionat/audició de documents 3,00 0 0 3,00
Total 100,00 50,00 0 150

Bibliografia

  • Laygues Arnaud, Coll Andreu (2014). Le français en contexte Tourisme. Barcelona, Paris.: Maison des Langues.
  • Akyüz, Anne (2019). En contexte - Exercices de grammaire A1. Paris: Hachette FLE.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Semestre 1 - Partiel écrit 1 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10
Semestre 1 - Compréhension orale 1 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 1 - Compréhension écrite 1 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 1 - Expression orale 1 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 1 - Partiel écrit 2 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10
Semestre 1 - Compréhension orale 2 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 1 - Compréhension écrite 2 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 1 - Expression orale 2 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 1 - Test oral de phonétique En la puntuació de la foneticá es tindran en compte els següents criteris: pronunciació i entonació correcta. 2,5 No
Semestre 1 - Assistance active en cours Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 2,5 No
Semestre 2 - Expression orale 3 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 2 - Partiel écrit 3 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10
Semestre 2 - Compréhension orale 3 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 2 - Compréhension écrite 3 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 2 - Expression orale 4 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5 No
Semestre 2 - Partiel écrit 4 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10
Semestre 2 - Compréhension orale 4 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Semestre 2 - Compréhension écrite 4 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
Semestre 2 - Test oral de phonétique En la puntuació de la foneticá es tindran en compte els següents criteris: pronunciació i entonació correcta. 2,5 No
Semestre 2 - Assistance active en cours Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 2,5 No

Qualificació

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francés A1 es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
1. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al Moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes 2023-2024”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

2. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dr. Arnaud Laygues
Tutoria presencial al despatx d’idiomes: veure horari al Moodle.
Tutoria online: veure enllaç i horari al Moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
El departament de francès aconsella als participants aprofitar qualsevol ocasió per practicar l'idioma, no només en les sessions presencials de classe, sinó també en els moments de tutoria i en els correus electrònics dirigits als professors.

Observacions

Per a la bona marxa dels cursos i per mantenir un ambient propici per a l’aprenentatge, l’estudiant es compromet a respectar els estàndards de comportament exigits a nivell universitari:
- Arribar o a l’hora actual.
- Quedar-se fins al final de la sessió.
- No utilitzar ni consultar el telèfon sense cap motiu motivat pel curs (cerca de vocabulari ...).
Es recorda que l’honestedat és la primera qualitat d’un professional.
L’estudiant ha d’adoptar una actitud respectuosa amb els altres i voluntària en el seu aprenentatge i això per poder progressar en les millors condicions.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les activitats adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos
En el cas de l’ensenyament no presencial, totes les activitats amb professor se realitzaran en línia:

- Amb professor virtual (APV): 100h
- Sense professor (SP): 50h

El contingut aplicat a aquest escenari no canvia respecte a la programació inicial.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les activitats adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 3 competències previstes, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos
La meitat de les activitats es realitzaran en línia i la meitat es realitzaran de forma presencial respectant els estàndards de distància sanitària:

- Amb professor presencial (APP): 50h
- Amb professor virtual (APV): 50h
- Sense professor (SP): 50h

El contingut aplicat a aquest escenari no canvia respecte a la programació inicial.

Escenari 3: Modalitat presencial

Les activitats adaptades a la docència presencial desenvolupen les 3 competències previstes, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos

Totes les activitats es realitzaran de forma presencial amb el professor:
- Amb professor presencial (APP): 100h
- Sense professor (SP): 50h

El contingut aplicat a aquest escenari no canvia respecte a la programació inicial.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes a la programació inicial, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura. Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document ; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar a les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.

Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.


C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura:
l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes a la programació inicial, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

Escenari 3: Modalitat presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 3 competències previstes a la programació inicial, és a dir:
CG.2 Expresarse con corrección, oralmente y por escrito en varias lenguas.
CG.7 Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CE.9 Utilizar la terminología y el lenguaje de los diversos ámbitos turísticos.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Actividades evaluativas
Parciales: 4*10%=40%
Comprensión oral: 4*5%=20%
Comprensión escrita: 4*2,5%=10%
Expresiones orales: 4*5%=20%
Fonética: 2*2,5%=5%
Asistencia: 2*2,5%=5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 5 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries:

A. 1 Parcial escrit (40%)
B. 1 Comprensió oral (10%)
C. 1 Comprensió escrita (10%)
D. 1 Expressió oral (30%)
E. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Escenari 3: Modalitat presencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.