Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es realitzarà una aproximació del que és la Medicina Familiar i Comunitària. L'abordatge biopsicosoacial i de l’entorn vital de la persona malalta. La promoció de la salut a l’àmbit individual, familiar i comunitari. Els estils de vida i la prevenció a la pràctica clínica. El metge de família com agent del pacient en el Sistema Sanitari. Gestió i coordinació de l’atenció sanitària al pacient. Estratègies de treball del metge de família davant els problemes de salut més prevalents i incidents a l’Atenció Primària de Salut (APs). Es farà donant un enfoc orientat a la pràctica. Models de relació metge-pacient a la pràctica de la medicina de família. Característiques de la comunicació metge-pacient i de l’entrevista clínica a l’atenció primària. Aspectes rellevants de la comunicació amb els pacients i familiars a la medicina de família. Plans d’actuació en Medicina de Família enfocats a les necessitats del pacient, del seu entorn familiar i social.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE  / ALEJANDRO LLOBERA SERENTILL  / MIGUEL QUESADA SABATE  / PASCUAL SOLANAS SAURA  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE  / ARMANDO JESUS GRAU MARTIN  / ALEJANDRO LLOBERA SERENTILL  / SILVIA TORRENT GOÑI  / ESTHER VILERT GARROFA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET BALLÓ PEÑA  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE  / ALEJANDRO LLOBERA SERENTILL  / PEDRO ANTONIO TORAN MONSERRAT  / SILVIA TORRENT GOÑI  / SUSANNA VARGAS VILA  / ALBERTO ZAMORA CERVANTES  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE  / FERRAN CORDON I GRANADOS  / ALEJANDRO LLOBERA SERENTILL  / MARIA MAR RODRIGUEZ ALVAREZ  / PEDRO ANTONIO TORAN MONSERRAT  / ALBERTO ZAMORA CERVANTES  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. L’entorn vital de la persona malalta, promoció de la salut a l’àmbit familiar i comunitari.

2. El paper de l'Atenció Primària davant les accions de prevenció i protecció davant les Malalties, lesions o accidents i el manteniment i la promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.

3. Taques que es realitzen en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant en donar cures de salut com intervencions per la promoció de la salut.

4. Els plans d’actuació en Medicina de Família enfocats a les necessitats del pacient, del seu entorn familiar i social.

5. El Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària.

6. Abordatge (diagnòstic i tractament) dels problemes aguts més incidents a l'Atenció Primària.

7. Abordatge (diagnòstic i tractament) dels problemes crònics més prevalents a l'Atenció Primària.

8. Procediments de documentació clínica.

9. Principis de la medicina bassada en l’evidència

10. Aspectes fonamentals de la comunicació amb els pacients, familiars i el seu entorn social: Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i les interferències. Saber com donar noticies negatives.

11. Sistemes informatitzats d’història clínica que es disposa a l’atenció primària.Història clínica compartida.

12. Fonaments de l’ètica mèdica. Resoldre conflictes ètics.

13. Els valors professionals de l’excel•lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat a l’exercici de la professió.

14. La competència professional. La autonomia del pacient.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 132,00 10,00 32,00 174,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 104,00 20,00 142,00
Total 150,00 114,00 52,00 316

Bibliografia

 • Aranzana Martínez, Antonio (cop. 2003 ). Manual d'atenció domiciliària . Barcelona: Edide. Catàleg
 • Borrell i Carrió, F (2004). Entrevista clínica :. Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (2012 ). Tratado de medicina de familia y comunitaria (2a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (2012). Tratado de medicina de familia y comunitaria (2a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498355864 Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (cop. 2012 ). Manual de exploración física : basado en la persona, en el síntoma y en la evidencia . Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Espinàs Boquet, Jordi (2011 ). Guía de actuación en atención primaria (4a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Guía terapéutica en atención primaria basada en la evidencia (2007 ) (3a ed.). Barcelona: SemFYC. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2010 ). Atención primaria : conceptos, organización y práctica clínica (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Martin Zurro, Amando (2014). Atención primaria: conceptos, organitzación y práctica clínica (7 edicion). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • La Organización de los servicios en Atención Primaria (DL 2008 ). Madrid: Fundación de ciencias de la Salud :Organización Médica Colegial. Catàleg
 • Starfield, Barbara (cop. 2001 ). Atención primaria : equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Martín Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : (2ª edición). Barcelona: Elsevier, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=5554081 Catàleg
 • Martín Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : (2ª edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Casos ABP Es treballaren 3 casos amb metodologia ABP 40 No
Avaluació Aprenentatge Bassat en Problemes Examen amb metodologia ABP 20
PRACTIQUES A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA. L'alumne haurà de realitzar un mínim de 20 dies (4 setmanes) de pràctiques en horari assistencial complert. Tindran assignat un centre en el qual realitzaran aquests pràctiques. Les poden iniciar quan tinguin el Centre assignat malgrat malgrat el mòdul no s'hagi iniciat. Mínim de 20 dies de pràctiques.
L'avaluació la realitzarà el tutor de pràctiques en base a uns criteris establerts.
20 No
TASQUES CLINIQUES i tutories ES REALITZARAN 5 O 6 TASQUES SOBRE CASOS QUE L'ESTUDIANT VEGI A LA CONSULTA I ES DISCUTIRAN A LES TUTORIES AMB EL/LA TUTOR/A 20 No

Qualificació

Per aprovar el mòdul s'ha d'haver obtingut una nota superior a 5 en les avaluacions de casos ABP i Avaluació amb metodologia ABP. Les tasques clíniques i les pràctiques si es suspenen no es poden recuperar però faran promig amb les altres parts avaluades i per tant si el promig és superior a 5 es considerarà aprovat el mòdul. Hi haurà examen de recuperació d'avaluació ABP.
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l'alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'alumne no es presenta a cadascun dels exàmens del mòdul

Avaluació única:
En situacions excepcionals els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en un examen ABP sobre un cas clínic que es farà arribar als estudiants 3 dies abans de l'examen escrit. Aquest examen escrit es realitzarà presencial o a distància (segons la situació sanitària), en el que es plantejaran de 4 a 6 preguntes sobre abordatge diagnòstic i terapèutic i que caldrà superar amb una nota mínima de 5 sobre 10”

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'estableixen en el calendari uns dies de tutoria que estan pensades per discutir els casos que hagin treballat a les tasques, i també per interaccionar sobre els dubtes dels casos ABP.
Aquestes tutories es podran fer presencial o virtualment.
L'alumne que ho consideri pot demanar una tutoria amb el seu tutor facilitador i aquesta es podrà fer presencialment o per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els professors i els alumnes es podran realitzar per mitjà dels foros de moodle, per correu electrònic, virtualment amb eines de video conferència o presencialment.

Observacions

Es recomana assistència (presencial o virtual) a les classes magistral, seminaris i tallers.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que no es pugui realitzar presencialitat es realitzaran 4 casos ABP (s'incrementarà un cas mes si es deixen de fer practiques) per videoconferència amb la metodologia que ja es realiza a la facultat.
Estaran programats també una sèrie de classes magistrals, seminaris virtuals que tindran presentacions, bilbiografia i tasques a realizar.
A més es suprimiran les pràctiques clíniques.

En cas que es pugui realitzar presencialitat al 100% es realitzaran totes les activitats presencials, però s'intentarà que algunes magistrals o seminaris els estudiants que no pugui assistir es connectin per via remota.

Modificació de l'avaluació:
a) Els i les estudiants que no realitzin a tasques de voluntariat i treball en relació a la crisi de la crisi sanitària hauran de:
- Avaluar els 4 (s'afegirà un més al calendari) casos ABP mtijantçant la rubrica que disposa la Facultat (40% de la nota)
- Tenir en compte les tasques que realitzaran durant el mòdul (20% de la nota)
- Realitzar un examen ABP , que consistirà en un raonament sobre un problema, cas o situació. (40% de la nota)
b) Els i les estudiants que estan portant a terme tasques de voluntariat i/o treball en relació a la crisi de la COVID 19 i que ho documentin adequadament podran escollir alguna de les dues opcions següents:
Realitzar el mateix examen que els i les estudiants que no estan fent tasques de voluntariat i treball en relació la crisi de la COVID 19 (apartat a), o bé:
Realitzar un examen ABP 1a part, que serà de caràcter general i reflexiu en relació a l'experiència viscuda durant la crisi sanitària, de cadascun dels Mòduls pendents d'avaluar de tot el grau.
Aquests canvis també s'estableixen per als exàmens de recuperació pendents.
No es podran avaluar les pràctiques si aquestes queden anul·lades.

Tutoria i comunicació:
Els ABP es realitzarant els dies assenyalats en el calendari i a l'hora convinguda amb el seu tutors mitjançant videoconferència.
Es realitzaran seminaris i classes maginstrals de forma virtual que tindran assignades unes tasques a fer.
Estaran programades una sèrie de tutores per resoldre dubtes tant de les tutories ABP, com de les magistrals o seminaris.