Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme: regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herència.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%), Anglès (0%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Anna Massaguer Vall-llovera  / María Inés Roldán Borassi  / Marcel Verges Aiguaviva  / Jordi Viñas de Puig  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes

Continguts

1. ORGANITZACIÓ DE LA CEL·LULA EUCARIOTA: Estructura de la membrana plasmàtica: propietats i funcions. Transport de molècules a través de la membrana. Estructura i funció dels mitocondris i peroxisomes. Compartiments i transport intracel·lular. Citoesquelet: elements principals i funcions. Unions intercel·lulars. Matriu extracel·lular.

2. BASES DEL FUNCIONAMENT CEL·LULAR. Proteïnes: relació estructura – funció. Funcions de reserva i transport (mioglobina i hemoglobina, tampó bicarbonat), funció catalítica (enzims). Mecanismes de regulació de l’activitat enzimàtica. Conceptes bàsics de metabolisme. Rutes centrals del metabolisme: Cicle de Krebs i cadena de transport electrònic.

3. ESTRUCTURES I MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA. Replicació, transcripció i traducció. Regulació de l’expressió gènica. El nucli cel·lular interfàsic: l’embolcall nuclear i organització interna. El nucli en divisió. Estructura del genoma: Cromosomes i cariotip humà. El cicle cel·lular. Mitosi. Herència: meiosi. Primera Llei de Mendel. Segona Llei de Mendel. Patrons d'herència i pedigrees. Extensions i excepcions a les lleis de Mendel. Anomalies cromosòmiques.

4. METABOLISME DELS COMPOSTOS ENERGÈTICAMENT RELEVANTS. Funció i metabolisme dels glúcids. Catabolisme: glucòlisi, glicogenòlisi, transformacions del piruvat, ruta de les pentoses fosfat. Anabolisme: gluconeogènesi, síntesi de glicogen. Funció i metabolisme dels lípids. Catabolisme: sistemes de transport lipoprotèics, beta-oxidació, cetogènesi. Anabolisme: biosíntesi d’àcids grassos, biosíntesi de triacilglicèrids i fosfolípids.

5. METABOLISME DE COMPOSTOS NITROGENATS. Relació entre biosíntesi i degradació d’aminoàcids. Cicle de la urea i destí dels esquelets carbonats. Origen dels esquelets carbonats.

6. INTEGRACIÓ DEL METABOLISME. Principals òrgans actors en el metabolisme, rutes metabòliques predominants i la seva coordinació: fetge, teixit muscular, teixit adipós, cervell i sang. Rutes que impliquen més d’un òrgan: Cori i glucosa-alanina. Sistemes de transducció del senyal. Hormones: insulina, glucagó i hormones esteroidees. Coordinació de teixits en diferents estats metabòlics: bona nutrició, dejú, renutrició, inanició, exercici aeròbic i anaeròbic.

7. PRÀCTIQUES DE LABORATORI. Tècniques bàsiques de biologia cel.lular i molecular: Observació cel·lular al microscopi òptic. Interpretació de cariotips. Realització i interpretació de proteïnogrames i PCR.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44,00 60,00 0 104,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48,00 60,00 0 108,00
Prova d'avaluació 6,00 91,00 0 97,00
Sessió expositiva 6,00 0 0 6,00
Sessió participativa 16,00 13,00 0 29,00
Sessió pràctica 10,00 6,00 0 16,00
Tutories de grup 15,00 0 0 15,00
Total 145,00 230,00 0 375

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2008 ). Molecular biology of the cell (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2011 ). Introducción a la biología celular (3a ed.). México [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Alberts, Bruce (2016). Biología molecular de la célula (6a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M. (2017). La Célula (Séptima edición). Madrid: Marbán. Catàleg
 • Cummings, Michael R (1995 ). Herencia humana : principios y conceptos (3ª ed.). Nueva York [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Karp, Gerald (cop. 2011 ). Biología celular y molecular : conceptos y experimentos (6a ed.). México [etc]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, Ricki (2012 ). Human genetics : concepts and applications (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Co.. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2016 ). Biología celular y molecular (7a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K., Van Holde, K. E., Ahern, Kevin G. (2000). Biochemistry (3rd ed.). San Francisco [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Nelson, David L (2018). Lehninger principios de bioquímica (Séptima edición). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Passarge, Eberhard (cop. 2010). Genética : texto y atlas (3ª ed. rev. y ampl.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Solari, Alberto Juan (cop. 2011 ). Genética humana : fundamentos y aplicaciones en medicina (4a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Tamarin, Robert H. (cop. 1999). Principles of genetics (6th ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Watson, James D. (2008 ). Molecular biology of the gene (6th ed.). New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press [etc.]. Catàleg
 • David L. Nelson y Michael Cox (2018). Lehninger Principios de Bioquímica. Omega. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aprenentatge basat en problemes (ABP). S'evaluarà de forma continuada la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals. 40 No
Pràctiques de laboratori S'avaluaran els coneixements relacionats amb les pràctiques, prèviament a la seva realització, mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes. A més, a l'examen final es preguntaran conceptes treballats durant les pràctiques. 3
Examens tipus ABP Es valorarà la capacitat d'establir hipòtesis explicatives per situacions o casos relacionats amb els continguts treballats al mòdul i la capacitat de respondre preguntes en relació a aquests casos i hipòtesis associades. 30
Examen final de mòdul S'avaluarà l'assoliment de tots els objectius d'aprenentatge del mòdul i la seva integració. 27

Qualificació

Sessions d'aprenentatge basat en problemes:
Representen el 40% de la nota final. Al finalitzar el mòdul els tutors determinaran la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals dels estudiants mitjançant rúbriques dissenyades per la UEM (Unitat d'Educació de Medicina). Per aprovar el mòdul, cal tenir una nota igual o superior a 5. Aquesta activitat no és recuperable.

Examen tipus ABP:
Correspon a un 30% de la nota final. Es faran 2 exàmens tipus ABP, un a meitat del mòdul i un al final del mòdul. En cada examen es presentarà un cas o situació a partir del qual es plantejaran preguntes teòriques, relacionades amb el cas, que s'hauran de respondre aplicant els coneixements adquirits al mòdul. La nota final serà el promig dels resultats dels 2 exàmens i haurà de ser superior a 5 per aprovar. Aquesta nota és recuperable mitjançant un examen de recuperació.

Pràctiques de laboratori:
Prèviament a l'inici de les pràctiques es farà un breu examen amb preguntes curtes, en el que s’avaluarà si l’alumne ha preparat la part teòrica de la pràctica a partir dels guions que s'hauran proporcionat prèviament. La nota obtinguda constituirà un 3% de la nota final. A més, a l'examen final de mòdul hi haurà preguntes relacionades amb les pràctiques. Els alumnes que no es presentin a les pràctiques tenen un 0 en la nota de l'examen previ i aquesta nota no es pot recuperar.

Examen final de mòdul:
Representa un 27% de la nota total. Es realitzarà a final del mòdul i podrà contenir preguntes test, preguntes curtes raonades i/o esquemes sobre els coneixements adquirits tant teòrics com pràctics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat la no assitència no justificada a les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
En situacions excepcionals els estudiants poden optar a l'avaluació única. Per poder acollir-s'hi, cal que l'estudiant ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Facultat de Medicina. En concret, segons la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8, les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul.

L'avaluació única consistirà en la realització de l'examen final i del segon examen tipus ABP, en la data establerta al calendari.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar el mòdul cal haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 en:
- l'avaluació de les sessions d'aprenentatge basat en problemes,
- la nota promig dels exàmens ABP i
- la suma de la nota de l'examen final i la nota de pràctiques (amb la proporció: 90% per l'examen final i 10% per l'examen de pràctiques).

Si es suspèn alguna d'aquestes parts de forma individual, l'assignatura NO queda aprovada.

En el cas que es faci la recuperació de les activitats suspeses, la nota màxima que es pot obtenir serà un 5, independentment de la nota que s'obtingui en l'examen. Aquesta nota farà promig amb la nota de les altres activitats avaluables i que hagi aprovat prèviament.

Tutoria

Sempre que sigui necessari, es poden concertar tutories individuals o en grup amb els professors. La tutoria es concertarà directament amb el professor interessat, de forma presencial o mitjançant un correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació habitual entre el professorat i l'estudiantat és el fórum de notícies del Moodle. En casos particulars, la comunicació es pot fer per correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.