Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes clau, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi. Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 4A

Durada:
Anual
Professorat:
ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

  • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
  • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. El concepte i la definició de crisi

2. Característiques i tipologies de crisis

3. La crisi des de la comunicació

4. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi

5. La prevenció de crisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 36 46
Classes expositives 20 0 20
Exposició dels estudiants 2,5 6,5 9
Total 32,5 42,5 75

Bibliografia

  • Coombs, W. T. (1998). An analytic framework for crisis situations. Journal of Public Relations Research, 10(3), 177-191
  • González Herrero, A. (1988). Marketing preventivo. Barcelona: Bosh. Catàleg
  • Oliveira, A., Capriotti, P. & Matilla, K. (2015). Conception and strategic management of publics in the energy companies in Spain. Communication & Society,,
  • Oliveira, A. & Huertas- Roig, A. (2019). How do destinations use twitter to recover their images after a terrorist attack. Journal of Destination Marketing & Management, (12), 46-54. Recuperat , a https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.03.002 Catàleg
  • Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: . Corporate reputation review, 1(3), 63-76 Catàleg
  • Coombs, W. T. (2015). The value of communication during a crisis. Business Horizons, 58(2), 141-148

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de casos reals La realització de l'anàlisi 30
Anàlisi de contingut de gestió de comunicació de crisi al diaris Investigació dels públics estratègics en un moment de crisi Realització de anàlisi de contingut 50
Formació de Portaveu Creació i exposició de missatges claus 20

Qualificació

Assistència a classe i presentació dels treballs

L’avaluació de l’assignatura té tres modalitats que l’estudiant pot escollir:
a) Avaluació continuada
a.1) Exercicis pràctics
La valoració de la part pràctica: suposarà el 100% de la nota.
Es valorarà:
• La participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
• La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
• El grau d’anàlisi i treball en les pràctiques.
• La lògica i la capacitat de comunicació

L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota en el dia de l'absència, i de forma automàtica l'alumne haurà de fer l'examen teòric (modalitat 2).

a.2) Examen de la teoria. L’examen es fa només en el cas que l'alumne no assisteixi a totes les presentacions pràctiques o que no hagi obtingut una nota igual o superior a un 5 en alguna pràctica. En aquest cas, l'examen suposarà el 50% de la nota, i la mitjana de les pràctiques suposarà l'altre 50% de la nota final. És imprescindible aprovar cadascuna de les dues parts per separat (nota igual o superior a 5).

a.3) L’examen de la teoria suposa el 100% de la nota.
Aquesta modalitat està pensada per als alumnes que no poden acudir a l'avaluació continuada. Per aprovar, l'alumne ha d'obtenir una nota igual o superior a un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta treballs es considerarà no presentat

L'alumne que no participi a, com a mínim,un 50% de les activitats pràctiques es considera no presentat. L'alumne que no es presenti a l'examen i que no presenti una justificació de força major (malaltia, mort d'un familiar, etc.) es considera no presentat