Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes clau, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi. Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 4T

Durada:
Anual
Professorat:
ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
  • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. El concepte i la definició de crisi

2. Característiques i tipologies de crisis

3. La crisi des de la comunicació

4. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi

5. Les fases d'una crisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 16,00 0 26,00
Exposició dels estudiants 2,50 6,50 0 9,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 20,00 0 0 20,00
Total 32,50 42,50 0 75

Bibliografia

  • Coombs, W. T. (1998). An analytic framework for crisis situations. Journal of Public Relations Research, 10(3), 177-191
  • González Herrero, A. (1988). Marketing preventivo. Barcelona: Bosh. Catàleg
  • Oliveira, A., Capriotti, P. & Matilla, K. (2015). Conception and strategic management of publics in the energy companies in Spain. Communication & Society,,
  • Oliveira, A. & Huertas- Roig, A. (2019). How do destinations use twitter to recover their images after a terrorist attack. Journal of Destination Marketing & Management, (12), 46-54. Recuperat , a https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.03.002 Catàleg
  • Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: . Corporate reputation review, 1(3), 63-76 Catàleg
  • Coombs, W. T. (2015). The value of communication during a crisis. Business Horizons, 58(2), 141-148
  • Losada Díaz, José Carlos. (2010). Comunicación en la gestión de crisis :. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
  • Fita Trias, Jaume. (1999). Comunicación en programas de crisis. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de casos pràctics L'estudiant haurà d'observar problemes relacionats amb la matèria en el seu entorn social, identificar-los, analitzar-los críticament, debatre sobre ells i proposar possibles solucions. El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques. La lògica i la capacitat de comunicació La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió. La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma. Rúbriques. No lliurar els exercicis i les solucions dels casos en les dates acordades suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable. 35
Realització d'exercicis El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques. La lògica i la capacitat de comunicación. Anàlisi de contingut d'articles científics i de gestió de comunicació de crisi al diaris Investigació dels públics estratègics en un moment de crisi 35
Exposició / presentació de treballs per part dels estudiants a classe o davant un tribunal La lògica i la capacitat de comunicació. Rúbriques (Criteris principals: coneixement de la matèria i contingut, organització, col·laboració, argumentació, gestió del temps). L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable. 30

Qualificació

Assistència a classe i presentació dels treballs

a) Avaluació continuada
a.1) Exercicis pràctics i presentació dels treballs
La valoració de la part pràctica: suposarà el 100% de la nota.
Es valorarà:
• La participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
• La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
• El grau d’anàlisi i treball en les pràctiques.
• La lògica i la capacitat de comunicació

L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota en el dia de l'absència. Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la mateixa nota que el grup.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 40%. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

(2) L’activitat “Elaboració d'un treball final” amb un pes del 60%. Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del punt anterior.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través del correu electrònic directe a les professores de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Respondrem els correus en un màxim 36 hores en dies laborables.

L’horari de les tutories previst és els dijous de 15:00 a 16:00. Es podrà fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal especificat al moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al Moodle (anuncis) de l’assignatura per a que en quedi constància.

Acadèmia Meet up. El acadèmia meet up és un espai de diàleg entre els estudiants i el professor. Un cop per setmana (els dimarts de 15:30 a 16:30h), el professor estarà disponible durant una hora perquè l'estudiant que desitgi, per exemple, aclarir un dubte o desitgi realitzar una consulta sobre com realitzar un treball pràctic. El Acadèmia Meet up es realitza virtualment.

L'Acadèmia Meet up serà el canal de comunicació ordinari entre professor i cada estudiant fora de les hores de classe. Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
A més de la prova d'avaluació dels conceptes teòrics, les activitats consisteixen en l'elaboració de treballs i informes, en la resolució de casos pràctics i l'exposició oral dels treballs elaborats.

Durant les hores de classe previstes, a través de GoogleMeet, es realitzarà una classe virtual amb el suport del PowerPoint amb interacció dels alumnes.

En el cas especial d’estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies o que per motius de salut no podran assistir a la universitat (persones de risc), es consideraran un cas específic per passar a avaluació única. L'activitat docent es farà mitjançant la lectura de material bibliogràfic recomanat pel professor i les tutories per resoldre dubtes que els estudiants puguin tenir sobre el contingut de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.