Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Gestió i emmagatzematge de la informació comercial i / o institucional. Fonts i bases de dades per recol·lectar informació. Programes de gestió de bases de dades. Indexació dels documents. Content curator
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Monica Punti Brun
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Monica Punti Brun
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Introduction to the Library and Information Science

          1.1. Documentation and the Information Age

          1.2. Basic concepts: Information and Documentation

          1.3. Characteristics and functions of Information Science

2. The documentation process

          2.1. Information sources

          2.2. Databases

          2.3. Documentary research

3. Library and Information Science applied to Advertising and Public Relations

          3.1. Documentation specialized in Advertising

          3.2. Documentation specialized in Public Relations

4. Development of academic research papers

          4.1. Bibliographies and citations

          4.2. Bibliographic management

5. Content curation

          5.1. Definition of the concept

          5.2. Method and stages

          5.3. Content curator tools

6. Documentary challenges in the Information Society of the XXI century

          6.1. Information Sciences and New Technologies

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,50 9,00 0 13,50
Cerca i anàlisi d'informació 7,00 7,00 0 14,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 4,00 4,00 0 8,00
Prova d'avaluació 4,00 8,00 0 12,00
Resolució d'exercicis 4,00 4,00 0 8,00
Sessió expositiva 0 0 4,00 4,00
Sessió participativa 0 4,00 4,00 8,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 6,00 0 6,00
Treball en equip 7,50 9,00 0 16,50
Visionat/audició de documents 0 5,00 0 5,00
Total 31,00 61,00 8,00 100

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Abadal, Ernest (1998 ). La Documentació a l'era de la informació . Barcelona: EDIUOC Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Bellveser, Enric Alfonso i Nogueron, Lola (1999 ). Manual de documentació audiovisual en ràdio i televisió . [València]: Universitat de València. Catàleg
 • Cabré, Elisabet (2004 ). Documentació audiovisual . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cleveland, Donald B. i Cleveland, Ana D. (2013). Introduction to indexing and abstracting . Santa Barbara, Calif. Libraries Unlimited. Catàleg
 • Cobarsí Morales, Josep (2011 ). Els Sistemes d'informació a l'empresa . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Cobarsí Morales, Josep López-Borrull, Alexandre (2009 ). Introducció a la informació i la documentació . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cordón García, José Antonio (2001 ). Manual de investigación bibliográfica y documental : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cornella, Alfons (cop. 2002 ). Infonomía.com : la gestión inteligente de la información en las organizaciones : versión 1.0 ([2ª ed.]). Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Davis, Charles H. i Shaw, Debora (ed.) (2011). Introduction to information science and technology. Medford, N.J. ublished for the American Society for Information Science and Technology by Info. Catàleg
 • Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia (1994 ). La Documentació periodística : Catalunya, Espanya i altres experiències europees . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Investigació de la Comunicació. Catàleg
 • Galdón, Gabriel (2002 ). Teoría y práctica de la documentación informativa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gallego Lorenzo, Josefa (2009 ). Fonts d'informació . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Giménez Toledo, Elea (2007 ). Manual de documentación para comunicadores (2a ed. actualizada). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Guallar, Javier (2013). El Content curator : guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Ketele, Jean-Marie de (1995 ). Metodología para la recogida de información . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Keyser, Pierre de (2012). Indexing : from thesauri to the semantic web. Cambridge: Chandos Publishing. Catàleg
 • Les Fonts d'informació ([200.?] ). [Barcelona]: Publicacions de l'Escola Tècnica Professional del Clot. Catàleg
 • López Yepes, José (cop. 2002 ). Manual de ciencias de la documentación . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Maldonado Martínez, Ángeles (2001 ). La Información especializada en Internet : directorio de recursos de interés académico y profesional . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Catàleg
 • Perdiguero Gil, Enrique (2010 ). Tècniques de documentació per a la investigació (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Rowley, Jennifer i Hartley, Richard (2008). Organizing knowledge : an introduction to managing access to information . Aldershot ; Burlington, VT: Ashgate. Catàleg
 • Shuman, Bruce A., with asistance of Carole J. McCollough, Joseph J. Mika (1992). Foundations and issues in library and information science. Englewood (Colo.) : Libraries Unlimited. Catàleg
 • Stock, Wolfgang G., i Stock, Mechtild (2015). Handbook of information science . Berlin: De Gruyter. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proves d'avaluació Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. El temari que s'avaluarà en les proves serà el donat durant les classes, així com l'adquirit a través de la lectura, audició i/visionat dels documents obligatoris. Alguns dels criteris principals d'avaluació que es faran servir són: el contingut, l'argumentació, la capacitat d'aplicació o l'ús d'exemples, el valor afegit, l'estructura i la redacció. 30
Tasques i qüestionaris formatius Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. El temari que s'avaluarà en les tasques o qüestionaris formatius serà el donat durant les classes, així com l'adquirit a través de la lectura, audició i/visionat dels documents obligatoris. Alguns dels criteris principals d'avaluació que es faran servir són: el contingut, l'argumentació, la capacitat d'aplicació o l'ús d'exemples, el valor afegit, l'estructura i la redacció. 20
Elaboració de treballs en grup Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. Alguns dels criteris principals d'avaluació que es faran servir són: el contingut, la capacitat crítica i argumentativa, la capacitat d'aplicació o l'ús d'exemples, l'ús de fonts (citacions i referències bibliogràfiques), el valor afegit, l'estructura i el format, i la redacció (comprensibilitat, ortografia i convencions). Altres criteris d'avaluació seran la capacitat de treball en equip i la correcta cerca/gestió d'informació. S'especificarà per cada treball i/o pràctica. 30
Pràctiques avaluables Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. Alguns dels criteris principals d'avaluació que es faran servir són: el contingut, la capacitat crítica i argumentativa, la capacitat d'aplicació o l'ús d'exemples, l'ús de fonts (citacions i referències bibliogràfiques), el valor afegit, l'estructura i el format, i la redacció (comprensibilitat, ortografia i convencions). Altres criteris d'avaluació seran la capacitat de treball en equip i la correcta cerca/gestió d'informació. S'especificarà per cada treball i/o pràctica. 20

Qualificació

L’assignatura s’avalua en base a 4 activitats d’avaluació amb un pes de 20% dues d'elles (pràctiques avaluables i qüestionaris) i 30% les altres dues restants (treballs avaluables i proves d'avaluació). Les quatre activitats són recuperables en la data establerta per la Facultat. Per aprovar l’assignatura cal una nota mínima de 4 en cada activitat d’avaluació.

ALTRES CRITERIS

El sistema d’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiantat ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis que haurà de realitzar al llarg del curs.

Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

L'avaluació consta d'una part pràctica i d'una part teòrica. La part pràctica representa el 50% de la nota i consta de treballs i/o pràctiques obligatòries, individuals i/o en grup. Pel que fa a la part teòrica també representa el 50% de la nota i s'avalua a través de les proves d'avaluació i qüestionaris proposats al llarg del curs acadèmic.

Consideracions d'avaluació:
- Durant les primeres sessions de l'assignatura, el professorat explicarà amb la màxima claretat possible els criteris de qualificació, que també quedaran explicitats a l'entorn Moodle. Caldrà tenir molta cura del format així com les dates i terminis de presentació per superar l'assignatura.
- La docència serà impartida en anglès i totes les activitats de l'assignatura es faran en aquest idioma.
- Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de 0 (suspens). Si es creu convenient es farà servir un programa anti-plagi per a la validació de proves i/o treballs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 50%. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

(2) L’activitat “Assessable work” que consta en l’avaluació continuada i que tindrà un pes del 50%. Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del punt anterior. Aquest treball tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través de l'agenda de Tutories del Moodle, podeu concertar trobades per fer tutories amb el professorat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al Moodle (anuncis) de l’assignatura per a què en quedi constància. El canal per interacció amb l'estudiantat serà a través de les tutories.

Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries. Es respondran els correus en un màxim 36 hores en dies laborables.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats que no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran igualment el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials.

En el cas especial d’estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies o que per motius de salut no podran assistir a la universitat (persones de risc), es consideraran un cas específic per passar a avaluació única. L'activitat docent es farà mitjançant la lectura de material bibliogràfic recomanat pel professor i les tutories per resoldre dubtes que els estudiants puguin tenir sobre el contingut de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data s'informarà a l'estudiantat del mitjà que s’utilitzarà per fer-les.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.