Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estratègies de màrqueting digital. Posicionament. SEO i SEM. Principis d'Analítica Web. E-mail Marketing. Estratègies de comercialització a partir de les xarxes socials i monitoratge.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (0%), Anglès (10%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (0%), Anglès (10%)

Grup A3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (0%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.7. Planificar i executar un pla d'empresa, de màrqueting o de rodaje.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Introducció a Estratègia Digital.

2. Posicionament natural a buscadors > SEO

3. Màrqueting a buscadors > SEM

4. Disseny i planificació de campanyes

5. Eines de màrqueting digital

6. Introducció a l'Analítica Web. Fonaments d'anàlisi.

7. El Pla de Màrqueting Digital Integrat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 0 10
Cerca d'informació 5 0 5
Classes expositives 15 7,5 22,5
Classes pràctiques 7,5 10 17,5
Prova d'avaluació 1,5 25,5 27
Treball en equip 0 18 18
Total 39 61 100

Bibliografia

 • Iñaki Gorostiza, Asier Barainca (2016). Google Analytics. Mide y Vencerás (Social Media) (2016). ANAYA MULTIMEDIA.
 • Montserrat Peñarroya (2010). Màrqueting electrònic per al turisme cultural. Vitel·la.
 • Al Ries, Jack Trout (1994). The 22 Immutable Laws Of Marketing. Profile Books.
 • Els professors proporcionaran recursos online per assolir les competències. (2018). Recursos diversos. Estudis Publicitat i Relacions Públiques.
 • Martínez Polo, Josep (2015). Marketing digital : (1a ed. en llengua castellana). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Dave Chaffey, P. R. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Market. Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques: Tots els materials necessaris seran al Moodle. S'avaluen aquestes pràctiques, quan s'escau 30
Valoració participació seguiment de classes i treball en equip realitzat per cada grup Els estudiants s'autoavaluen com a grup 30
Examen de Teoria tipus test que pretén la validació de tots els coneixements adquirits al llarg del curs. És tipus TEST.
Cada pregunta deixada en blanc resta 0.
30
Participació en les activitats de l'assignatura i presentacions orals per defensar les propostes plantejades en el marc de l'assignatura. Es valora la participació a les activitats relacionades amb l'assignatura i la capacitat de comunicar de forma efectiva els punts plantejats en els diversos treballs i exercicis. 10

Qualificació

Aquesta assignatura es basa en un model d'avaluació continuada. No existeix un model d'avaluació exclusivament final. Consta de:

1. Examen tipus test: 30% (amb repesca).

Les respostes en blanc no resten.
Les respostes incorrectes resten: 0,33 punts.

2. Participació, seguiment classes i treball en grup: 30%

3. Pràctiques i tasques periòdiques (lliuraments): 40%


Si queda suspesa alguna de les 3 parts (menys de 5 sobre 10) s’ha d’anar a reavaluació.

La reavaluació s’anunciarà amb antelació al Moodle el dia, hora i aula. Si es suspèn l’examen de repesca es suspèn l’assignatura.

CONDICIONANTS:

- Aquesta és una assignatura presencial i per tant l’assistència a classe (Teoria i Pràctica) és obligatòria i tota absència ha de ser justificada.

No es contempla el NP en cap dels treballs i s'avaluaran amb un 0.

- Els alumnes que no es presentin a l'exàmen de teoria i no facin habitualment les Pràctiques i Tasques encarregades. no podran superar el curs.

Per qualsevol dubte contactar amb el professor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà un No Presentat (NP) tot estudiant que no assiteixi habitualment a classe, lliuri les Pràctiques i Tasques encarregades i no es presenti a examen.

Observacions

Aquesta assignatura es contempla en modalitat Avaluació Continuada. Per tant, la participació a l'aula, les presentacions, entrega de treballs i activitats a l'aula tenen caràcter avaluable.

Hi haurà activitats presencials amb el professor (aproximadament un 40%) i activitats autònomes per part dels estudiants (un 60%).

Entre totes les activitats hi haurà:

• Classes expositives i/o participatives (professor i estudiants)
• Classes pràctiques (professor i estudiants)
• Cerca d’informació per part dels estudiants
• Lectura de materials i visionat/audició de materials per part dels estudiants.
• Elaboració de treballs per part dels estudiants.
• Treball en equip (estudiants)
• Assistència a seminaris i tallers relacionats amb l'assignatura.
• Tutories (estudiants i alumnes)
• Activitats d’avaluació

Assignatures recomanades

 • Fonaments del màrqueting
 • Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals
 • Màrqueting estratègic i operatiu
 • Màrqueting social