Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Teoria i tècniques de la redacció audiovisual i multimèdia. Teoria i pràctica del llenguatge televisiu i del llenguatge radiofònic aplicat a la publicitat i les RP. Pràctiques de formats comercials televisius, radiofònics i multimèdia. AQUESTA ASSIGNTURA TREBALLA PEL MÈTODE APRENENTATGE PER PROJECTES(APP)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Albert Costa Marce  / Silvia Espinosa Mirabet  / Aida Fuentes Picazo
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Albert Costa Marce  / Silvia Espinosa Mirabet  / Aida Fuentes Picazo  / David Alejandro Mendez Rodriguez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup P

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Albert Costa Marce  / Silvia Espinosa Mirabet  / Aida Fuentes Picazo  / David Alejandro Mendez Rodriguez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit
 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius

Continguts

1. Gèneres i formats audiovisuals

2. Creació de continguts i Redacció audiovisual

3. Creació i Producció de projectes audiovisuals: web i blog

4. Branding corporatiu i xarxes socials

5. La música i l'audiobranding en l'audiovisual

6. Llenguatge radiofònic i podcasting

7. Televisió: llenguatges i comportaments

8. El client: interaccions i documents de comunicació amb un client real

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 10,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 1,00 0 9,00 10,00
Prova d'avaluació 1,00 10,00 0 11,00
Seminaris 3,00 20,00 7,00 30,00
Sessió pràctica 7,00 38,00 30,00 75,00
Total 17,00 78,00 46,00 141

Bibliografia

 • Millerson, Gerald (cop. 2009 ). Realización y producción en televisión (13ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Tirado Ruiz, Juan Antonio (2003 ). Técnicas para leer y escribir en radio y televisión : lasnoticias en el espejo . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Barroso, Jaime (2008). Realización audiovisual (Síntesis). Madrid: Síntesis. Recuperat 27/06/2016, a www.sintesis.com Catàleg
 • Mario Tascón, dirección; Marga Cabrera, coordinación (2012). Escribir en internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Josep M. Martínez Polo, Jesús Martínez Sánchez, M. Concepción Parra Meroño (2015). Marketing digital: guía básica para digitalizar tu empresa. Barcelona: UOC. Catàleg
 • PALENCIA, MANUEL (2010). Banda sonora de la publicidad televisiva española. Comunicación y sociedad, XXIII(1), 299-318

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen L’examen tipus test dels continguts generats a qualsevol tipus de sessió de l'assignatura, així com dels materials penjats al moodle. 20
Creació d'un web corporatiu per a un client real Es valorarà la qualitat i la creativitat del contingut del material (Aclariments de contingut, Sílvia Espinosa).
Dubtes sobre la construcció del web i les seves parts, amb el professor Albert Costa. Més info al Dossier penjat al moodle
20 No
Brandbook de la pròpia productora Cal seguir les indicacions de la professora Aida Fuentes i del Dossier per elaborar aquest material 10 No
Entrevista televisiva a Plató Es valorarà la qualitat del contingut de l'entrevista així com la seva creativitat en post-producció. Més detalls: veure el Dossier i/o aclariments amb la professora Aida Fuentes
10 No
Creació de xarxes i Calendari editorial S'ha de realitzar de forma grupal i autònoma. Veure el Dossier de l'assignatura i comentar dubtes amb la professora Aida Fuentes 10 No
Podcasting Es valorarà la creativitat del guió, l'originalitat i que apliqui els conceptes propis del llenguatge radiofònic així com la realització final tenint en compte la locució en menor mesura i l'orientació cap al públic destinatari.Més info al Dossier. Aclariments amb la professora Sílvia Espinosa 10 No
Creació d'un blog individual pel client Al Dossier està detallat el procediment. Més informació, professor Albert Costa 10 No
Document 'de traspàs' pel client Document grupal per tal que el client, si ho desitja, continuï la vostra proposta de promoció del seu negoci. Més info al Dossier. Més aclariments professora Aida Fuentes. 10 No

Qualificació

Es seguirà l'assignatura de forma presencial i intensiva durant el mes de setembre, pel que fa als continguts.

Les pràctiques tant de TV com de ràdio (consultar calendari del moodle) també són presencials i no recuperables. Cal assistir a totes.

Les tutories són indispensables per al bon assoliment dels productes que s'hauran de realitzar. Cal seguir obligatoriament les que estan marcades al moodle i cal que els equips de treball en demanin quan sigui pertinent escrivint correus electrònics als professors responsables de cada tipus de contingut. És impossible seguir l'assigntura sense realitzar tutories.

ALBERT COSTA: Creació d'estructura web i blog
AIDA FUENTES: Branding, Xarxes, calendari editorial i TV
SÍLVIA ESPINOSA: Creació de continguts i redacció audiovisual. Gèneres i Formats i Podcasting

Caldrà lliurar totes les tasques o proves descrites en el Dossier de l' assignatura el dia que especifiqui el calendari de la matèria i pel mecanisme esmentat al mateix Dossier. Es a dir penjar la tasca al moodle, enviar-la per correu electrònic, o lliurar-la en paper si es demana etc.

Si una tasca no es lliura dins el termini previst, es tindrà un 0 d'aquella activitat però es continuarà amb l'avaluació continuada.

Cal aprovar les tasques individuals per continuar dins del sistema d'avaluació continuada. Si es suspèn el blog o l'examen test (o tots dos) caldrà fer un examen de recuperació teòric el dia 14 de gener. es donarà la info pertinent en el moment oportú a través del moodle.

La nota final serà la mitjana entre totes les tasques. En cas de suspendre es farà un examen de recuperació teorico-pràctic, el dia que marqui la Facultat. Els detalls del mateix s'anunciaran oportunament.

Per tal de garantir la correcta participació de tots els integrants de l'equip en les tasques que s'han de dur a terme pel client escollit, aquesta assigntura disposa de NORMES D'EXPULSIÓ. La seva normativa està escrita al Dossier de l'assignatura. Les persones expulsades pels seus equips podran examinar-se fent un examen el dia de l'Avaluació Única. La seva nota de l'assigntura serà la de l'examen.
NO els comptarà cap de les activitats grupals que hagin pogut dur a terme fins a la data de l'expulsió.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per la pròpia dinàmica de l'assignatura, es considererà NP aquell estudiant que no faci/lliuri 2 tasques individuals. En aquest cas s'abandonarà l'avaluació continuada i s'haurà d'anar a fer l'examen teorico-pràctic el dia de la recuperació.

Avaluació única:
L'estudiant que no pugui seguir el curs amb normalitat per feina o salut, podrà acollir-se a l'avaluació única. En fer-ho renuncia a la Continuada.

L'avaluació única no comportarà discriminació respecte l'avaluació continuada en relació a la qualificació que es pugui obtenir.

Per tal que l'estudiant pugui acollir-se a l'avaluació única, cal que ho sol.liciti per escrit, via correu electrònic a:silvia.espinosam@udg.edu entre el dia 13 i 16 de setembre.

L'avaluació única garantirà l'adquisió de les mateixes comptències i la superació dels mateixos objectius.

Els estudiants que optin per a aquesta modalitat:
1)Hauran de fer un examen teorico-pràctic. Els detalls del qual s'anunciaran oportunament al moodle.
2)Una tutoria obligatòria, virtual, el dia que marca el calendai del Dossier, demanant cita prèvia a : silvia.espinosam@udg.edu


En cas de suspendre l'examen, caldrà fer una recuperació el dia que indiqui la Facultat.
Si es suspèn la recuperació, s'haurà de repetir l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al ser una assignatura plantejada amb la metodologia docent APP les tutories formen part de la dinàmica habitual de les sessions. Al calendari de l'assignatura hi trobareu els dies que tindreu tutories, amb quin professor, sobre quin tema i de quina naturalesa.

En cas de necessitar reunir-se amb algun dels 3 professors, caldrà adreçar un correu electrònic per demanar la cita que pot ser, virtual o presencial, individual o en equip, segons les necessitats dels estudiants.

A més a més, tots els professors tindran anunciats els dies i les hores d'atenció al despatx.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A la presentació de l'assignatura es donaran totes les instruccions necessàries pel seu seguiment.

TOT EL QUE CAL PER AVANÇAR EN LA MATÈRIA ESTÀ DEGUDAMENT ESCRIT AL DOSSIER QUE EL DIA 13 de setembre de 12 a 13h S'EXPLICARÀ a la Sala de Graus I QUE DESPRÉS TROBAREU PENJAT AL MOODLE.
SENSE LLEGIR ATENTAMENT AQUEST DOSSIER NO PODREU SEGUIR AMB ÈXIT ESCRIPTURES I LLENGUATGES AUDIOVISUALS.

La via més còmoda i ràpida per contactar amb els professors és adreçar-los un correu electrònic.

Observacions

La descripció total de l'assignatura està feta al Dossier penjat al moodle, per tant les normes i els compromisos d'avaluació i tots els seus detalls s'han de seguir escrupolosament.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE ES SEGUEIXI LA BIBLIOGRAFIA DEL DOSSIER. És la recomanada pel bon seguiment de l'assignatura. A l'apartat de bibliografia d'aquesta fitxa hi ha només alguns llibres, però la majoria de recursos són articles o vídeos realitzats ad hoc i no escrits en aquest apartat per què no estan a la biblioteca, però sí que són accessibles online. Per això, cal emprar el Dossier.

Assignatures recomanades

 • Creació d'una campanya publicitària. Seminari
 • Creativitat
 • Estratègies de creació de marca i de campanya
 • Estructura de la Publicitat
 • Expressió escrita i tècniques de comunicació oral
 • Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques
 • Fonaments de la Publicitat
 • Gèneres periodístics i mitjans
 • Innovació publicitària
 • Narrativa i guió audiovisual
 • Processos i tècniques creatives publicitàries
 • Taller de vídeo
 • Tendències de l'audiovisual contemporani
 • Teoria de la imatge

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de passar a un escenari més virtual que presencial es mantindran les mateixes activitats de forma online.

En cas de confinament, els professors valoraran grup a grup l'estat del projecte i donaran indicacions personalitzades per tal de poder-lo acabar.

Modificació de l'avaluació:
En cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà.

Tutoria i comunicació:
Tal com s'ha esmentat, les tutories estan detallades al calendari de l'assignatura.Tot i així, com també s'ha escrit, els estudiants podran sol.licitar les tutories extres de suposrt que els calguin, sempre demanant-les via correu electrònic al professor especialista.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.